אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

לפני תחילת הלימודים האקדמיים מתקיימים קורסי הכנה בסמסטר "אלול"  

בסמסטר זה מתקיימים, במקביל לקורסי הקדם, גם לימודי קודש בבית המדרש של קמפוס לב

*בקמפוס לוסטיג ובמח"ר טל תבונה לעיתים קורסי המכינה מתחילים כבר בחודש אב

עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה!

בדף זה מופיע לכל קמפוס לו"ז ומערכת השעות של קורסי ההכנה.

מערכת אלול באתר הינה מערכת כללית. מערכת אישית זמינה לצפייה באתר לב-נט.

קמפוס לב- לסמסטר אלול

קמפוס טל 

קמפוס תבונה

קמפוס לוסטיג

תכנית הלימודים בקורסי הקדם -
סמסטר אלול

סמסטר אלול מידע כללי

הבהרות לגבי תשלומי קורסי קדם/אלול:

  • על הסטודנט לשמור העתק קבלת תשלום עבור קורסי קדם/אלול. קבלה זו מהווה אישור כניסה לקורס ומאוחר יותר למבחן הסופי.
  • כל ביטול רישום לקורס קדם/ אלול ייעשה בכתב למדור מידע ורישום לפני תחילת "סמסטר אלול".

  • הודעה על ביטול או בקשה להחזר כספי שתגיע לאחר תחילת סמסטר אלול לא תטופל.

פטור מקורס קדם במתמטיקה

במידה ויש לסטודנט חדש ציון סופי 95 ומעלה ב- 5  יח"ל בגרות במתמטיקה יוכל לקבל פטור מקורס מתמטיקה למהנדסים בהתאם לנהלי המחלקה למתמטיקה.
פרטים במשרדי מידע ורישום בכל קמפוס  וסטודנט עומד בתנאי הקבלה לפטור מקורס קדם במתמטיקה ומעוניין לגשת למבחן לקבלת הפטור, עליו לפנות למשרדי מידע ורישום.