ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

שימו לב: אופן קבלת הקהל עלול להשתנות בעקבות הקורונה. מומלץ לתאם קודם במייל.

ניתן לגלול ימינה את הטבלה

התפקיד טל' ישיר דוא״ל שעות קבלה
קמפוס טל- ראשי 02-6547222 קמפוס טל
ראש קמפוס טל 02-6547211 etist@jct.ac.il
ראש אקדמי קמפוס טל 02-6547258 sarag@jct.ac.il
מנהלת לשכת ראש קמפוס טל 02-6547211 yaelzada@jct.ac.il
מדור מידע ורישום 02-6547203/208/268/232 harshama-tal@jct.ac.il
מדור שיווק 02-6547236 ezarbiv@jct.ac.il
ראש מדרשת טל 02-6547218 yehonato@jct.ac.il

 

 

מזכירת מדרשת טל 02-6547210 midrasha@jct.ac.il
מנהלת מח"ר תבונה 02-6547205 weinberg@jct.ac.il

 

 

מזכירת מידע ורישום תבונה 02-6547219 testein@jct.ac.il
רכזת שירות לסטודנטית 02-6547216 Talmaztal@jct.ac.il
מדור חשבונות סטודנטיות 02-6547207 heshbonot@jct.ac.il
מזכירות סטודנטיות תבונה 02-6547212 tvunamaztal@jct.ac.il
יועצת ורכזת המכינה הקדם אקדמית 02-6547233 taib@jct.ac.il
אחזקה 02-6547215 http://moked.jct.ac.il
תיקשוב 02-6547220 support@jct.ac.il
מעונות סטודנטיות 054-5496844 emuna@g.jct.ac.il
דיקן הסטודנטיות 02-6547213 quinn@jct.ac.il
תכנית לסטודנטיות מחו"ל 02-6547267 dankry@jct.ac.il
אחראי עולות יוצאות אתיופיה 02-6751267 yonas@jct.ac.il
מדור בחינות 02-6547223 taltests@jct.ac.il
ספריה 02-6547237 hafouta@jct.ac.il
מדור השמה בעבודה 02-6547247 02-6751063/061 hasama@jct.ac.il
אגודת הסטודנטיות 02-6547217 aguda.tal@jct.ac.il
מזכירות המחלקות להנדסה 02-6547244 newman@jct.ac.il
מזכירות המחלקות לחשבונאות וניהול 02-6547241 mrachimi@jct.ac.il
סיעוד - דיקנית החוג 02-6547204 freda@jct.ac.il
סיעוד - מזכירות תכנית ההשלמה לתואר 02-6547259 viki@jct.ac.il
סיעוד - תואר שני 02-6547262 adman@jct.ac.il
סיעוד - ראש תוכנית בקמפוס טל 02-6547243 laurie@jct.ac.il
סיעוד - מזכירת החוג 02-6547224 wurmser@jct.ac.il
סיעוד - ראש התכנית באופק 02-6547264 orlyj64@gmail.com
סיעוד - מזכירת סטודנטיות טל אופק 02-6547263 miryamm@jct.ac.il
סיעוד- רכזת התנסיות קלינית 02-6547257 rohe@jct.ac.il
סיעוד - אחראית תואר שני - ענת רומם 02-6547259 ayal1234@gmail.com
סיעוד- ראש החוג 02-6547221 ahuvaed1@gmail.com
סיעוד- ראש חטיבת לימודים קליניים 02-6547253 ssadeh@jct.ac.il
לב בקהילה 02-6547231 feigi889@gmail.com
אחראי תכנית פרפה לעולות 02-6547255 belicha@jct.ac.il
תקווה ישראלית 02-6547260 bbeeri@g.jct.ac.il
רכזת אקדמית 02-6547209 tamim@jct.ac.il
אחראית תכנית אנגלית 02-6547267 siona@jct.ac.il