ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

ניתן לגלול ימינה את הטבלה

התפקיד טל' ישיר דוא״ל שעות קבלה
קמפוס טל- ראשי 02-6547222 קמפוס טל

רח' בית הדפוס בניינים 7-9, גבעת שאול, ירושלים

ראש קמפוס טל- אתי שטרן 02-6547211 etist@jct.ac.il

בתיאום מראש בטלפון 02-6547211

ראש אקדמי קמפוס טל- ד"ר שרה גנוט 02-6547222 sarag@jct.ac.il

בתיאום מראש במייל

מנהלת לשכת ראש קמפוס טל- יעל זדה 02-6547211 yaelzada@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 12:30-14:00 חדר 7308

מדור מידע ורישום 02-6547203/208/268/232 harshama-tal@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 8:00-17:00, יום ה' 8:00-14:00  חדר 7312

מדור שיווק 02-6547236 ezarbiv@jct.ac.il

יש לפנות באמצעות האימייל, חדר 7303

ראש מדרשת טל- הרב יונתן אורן 02-6547218 yehonato@jct.ac.il

ימים א' ג' ד' בתיאום עם המזכירה יום ב' בין השעות 10:00-12:00

חדר 7611

מזכירת מדרשת טל 02-6547210 midrasha@jct.ac.il

ימים א' וד' בין השעות 12:00-14:00 חדר 7612

מנהלת מח"ר תבונה- מרים וינברג 02-6547205 weinberg@jct.ac.il

יום א' וד' 11:00-14:00 יום ב' 14:00-15:00 יום ג' 12:30-14:00

יום ה' 12:00-13:30 חדר 9108

מזכירת תבונה 02-6547219 testein@jct.ac.il

ימים א'-ד' 12:30-14:00 יום ה' 10:15-11:45 חדר 9108ב

רכזת שירות לסטודנטית 02-6547216 Talmaztal@jct.ac.il

ימים א' עד ד' 12:30-14:00 יום ה'  10:30-12:00 חדר 7615ד

מדור חשבונות סטודנטיות 02-6547207 heshbonot@jct.ac.il

מענה טלפוני ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:0

ק. קהל:ימים א'-ד' בין השעות 12:30-14:30

בימי ה' בשעות 10:00-12:00 , חדר 7615 ג

מזכירות סטודנטיות תבונה 02-6547212 tvunamaztal@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00 חדר 7615ג

יועצת ורכזת המכינה הקדם אקדמית 02-6547233 taib@jct.ac.il

בתיאום מראש, חדר 7605

אחזקה 02-6547215 http://moked.jct.ac.il

יש לעדכן כל תקלה באתר מוקד האחזקה (גישה רק ממחשבים

במרכז): http://moked.jct.ac.il חדר 7215

תיקשוב 02-6547220 support@jct.ac.il

לתקלות ופניות יש לפנות למוקד באמצעות האימייל:

support@jct.ac.il

מעונות סטודנטיות- אם הבית אמונה פרוכטמן 054-5496844 emuna@g.jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 20:00-21:30

דיקן הסטודנטיות- הרב יחיאל קווין 02-6547213 quinn@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 13:00-15:00 חדר 7311

תכנית לסטודנטיות מחו"ל 02-6547267 dankry@jct.ac.il

יש לפנות באמצעות האימייל, חדר 7317

אחראי עולות יוצאות אתיופיה 02-6751267 yonas@jct.ac.il

בתיאום מראש באימייל או בטלפון, ימים א' ב' ה'

בין השעות 10:00-14:00

מדור בחינות 02-6547223 taltests@jct.ac.il

יש לפנות באמצעות האימייל, חדר 7615א

ספריה 02-6547237 hafouta@jct.ac.il

קבלת קהל בשעות פתיחת הספריה, חדר 7306

מדור השמה בעבודה 02-6547247 02-6751063/061 hasama@jct.ac.il

בתיאום מראש באמצעות האימייל, חדר 7315ב'

אגודת הסטודנטיות 02-6547217 aguda.tal@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 13:30-14:00 חדר 7313

מזכירות המחלקות להנדסה 02-6547244 newman@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 13:30-14:30 חדר 7601

מזכירות המחלקות לחשבונאות וניהול 02-6547241 mrachimi@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 10:00-14:00 חדר 7610

מזכירות המחלקות לסיעוד 02-6547224 nursing@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00 חדר 1118א

מנהלת אדמניסטרטיבית של המחלקות לסיעוד estik@jct.ac.il
מזכירות תכנית ההשלמה לתואר בסיעוד 02-6547259 viki@jct.ac.il

יום א' 11:15-12:15 יום ג' 11:30-11:45 ו13:15-13:30

חדר A11201