ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

שימו לב: אופן קבלת הקהל עלול להשתנות בעקבות הקורונה. מומלץ לתאם קודם במייל.

ניתן לגלול ימינה את הטבלה

התפקיד טל' ישיר דוא״ל שעות קבלה
קמפוס טל- ראשי 02-6547222 קמפוס טל

רח' בית הדפוס בניינים 7-9, גבעת שאול, ירושלים

ראש קמפוס טל- אתי שטרן 02-6547211 etist@jct.ac.il

בתיאום מראש בטלפון 02-6547211

ראש אקדמי קמפוס טל- ד"ר שרה גנוט 02-6547258 sarag@jct.ac.il

בתיאום מראש במייל

מנהלת לשכת ראש קמפוס טל- יעל זדה 02-6547211 yaelzada@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 12:30-14:00 חדר 7308

מדור מידע ורישום 02-6547203/208/268/232 harshama-tal@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 8:00-17:00, יום ה' 8:00-14:00  חדר 7312

מדור שיווק - אסתר כהן 02-6547236 ezarbiv@jct.ac.il

יש לפנות באמצעות האימייל, חדר 7303

ראש מדרשת טל- הרב יונתן אורן 02-6547218 yehonato@jct.ac.il

ימים א' ג' ד' בתיאום עם המזכירה יום ב' בין השעות 10:00-12:00

חדר 7611

מזכירת מדרשת טל – איילת ישראל 02-6547210 midrasha@jct.ac.il

ימים א' וד' בין השעות 12:00-14:00 חדר 7612

מנהלת מח"ר תבונה- מרים וינברג 02-6547205 weinberg@jct.ac.il

יום א' וג' 11:00-14:00 יום ב' 14:00-15:00 

יום ה' 12:00-13:30 חדר 9108

מזכירת מידע ורישום תבונה - תהילה שטיין 02-6547219 testein@jct.ac.il

ימים א'-ד' 12:30-14:00 יום ה' 10:15-11:45 חדר 9108ב

רכזת שירות לסטודנטית – אפרת דניאל 02-6547216 Talmaztal@jct.ac.il

ימים א' עד ד' 10:00-12:30 ו- 12:30-14:00 חדר 7615ד

מדור חשבונות סטודנטיות – מהיטבאל משיח / קטי קוז'בסקי 02-6547207 heshbonot@jct.ac.il

מענה טלפוני ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:0

ק. קהל:ימים א'-ד' בין השעות 12:30-14:30

בימי ה' בשעות 10:00-12:00 , חדר 7615 ג

מזכירות סטודנטיות תבונה – חני ריזל 02-6547212 tvunamaztal@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00 חדר 7615ג

יועצת ורכזת המכינה הקדם אקדמית – נועה טייב 02-6547233 taib@jct.ac.il

בתיאום מראש, חדר 7605

אחזקה אלי שטרית / משה אחרפי 02-6547215 http://moked.jct.ac.il

יש לעדכן כל תקלה באתר מוקד האחזקה (גישה רק ממחשבים

במרכז): http://moked.jct.ac.il חדר 7215

תיקשוב - זאב פריד/ יונתן עמדי 02-6547220 support@jct.ac.il

לתקלות ופניות יש לפנות למוקד באמצעות האימייל:

support@jct.ac.il

מעונות סטודנטיות- אם הבית אמונה פרוכטמן 054-5496844 emuna@g.jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 20:00-21:30

דיקן הסטודנטיות- הרב יחיאל קווין 02-6547213 quinn@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 13:00-15:00 חדר 7311

תכנית לסטודנטיות מחו"ל – דבורה אנקרי 02-6547267 dankry@jct.ac.il

יש לפנות באמצעות האימייל, חדר 7317

אחראי עולות יוצאות אתיופיה – עדי יונס 02-6751267 yonas@jct.ac.il

בתיאום מראש באימייל או בטלפון, ימים א' ב' ה'

בין השעות 10:00-14:00

מדור בחינות איריס דרי/ יוליה אידלסון 02-6547223 taltests@jct.ac.il

יש לפנות באמצעות האימייל, חדר 7615א

ספריה 02-6547237 hafouta@jct.ac.il

קבלת קהל בשעות פתיחת הספריה, חדר 7306

מדור השמה בעבודה 02-6547247 02-6751063/061 hasama@jct.ac.il

בתיאום מראש באמצעות האימייל, חדר 7315ב'

אגודת הסטודנטיות 02-6547217 aguda.tal@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 13:30-14:00 חדר 7313

מזכירות המחלקות להנדסה – פריבה ניומן 02-6547244 newman@jct.ac.il

ימי א' בין השעות 10:30-11:30 ימים ב'-ד' בין השעות 13:00-14:00 חדר 7601

מזכירות המחלקות לחשבונאות וניהול – מיכל רחימי 02-6547241 mrachimi@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 10:00-14:00 חדר 7610

סיעוד - דיקנית החוג- פרידה גנץ 02-6547204 freda@jct.ac.il
סיעוד - מזכירות תכנית ההשלמה לתואר 02-6547259 viki@jct.ac.il

יום א' 11:15-12:15 יום ג' 11:30-11:45 ו13:15-13:30

חדר A11201

סיעוד - תואר שני - גב' אורלי אדמן 02-6547262 adman@jct.ac.il

 שעות קבלה: בתיאום מראש

סיעוד - ראש תוכנית בקמפוס טל - גליק לורי 02-6547243 laurie@jct.ac.il

ימים א'-ג': 8:00-13:30 יום ד': בתיאום מראש

סיעוד - מזכירת החוג - אסתר וורמסר 02-6547224 wurmser@jct.ac.il
סיעוד - ראש התכנית באופק - אור-לי יעקובוביץ 02-6547264 orlyj64@gmail.com
סיעוד - מזכירת סטודנטיות טל אופק - מרים מן 02-6547263 miryamm@jct.ac.il
סיעוד- רכזת התנסיות קלינית - ריקי רואה 02-6547257 rohe@jct.ac.il
סיעוד - אחראית תואר שני - ענת רומם 02-6547259 ayal1234@gmail.com
סיעוד- ראש החוג - ד"ר אהובה ספיץ 02-6547221 ahuvaed1@gmail.com
סיעוד- ראש חטיבת לימודים קליניים - שירה שדה 02-6547253 ssadeh@jct.ac.il
לב בקהילה - פייגי שור 02-6547231 feigi889@gmail.com
אחראי תכנית פרפה לעולות - שמואל בלישע 02-6547255 belicha@jct.ac.il
תקווה ישראלית- בינה בארי 02-6547260 bbeeri@g.jct.ac.il
רכזת אקדמית - תמי שמולקר 02-6547209 tamim@jct.ac.il

ימים א'-ד': 13:30-14:30

אחראית תכנית אנגלית - מרגט ציונה 02-6547267 siona@jct.ac.il