אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

רקע

בירושלים חיים בין 27,000 ל-50,000 אנשים חרדים עם מוגבלות (בהתאם להגדרות שונות). קבוצה זו, הכוללת אנשים עם מוגבלויות פיזיות, נפשיות, חושיות וקוגניטיביות, סובלת מהדרה כפולה בחברה הישראלית. כך למשל, אנשים חרדים עם מוגבלות מאופיינים בשיעורי אבטלה גבוהים יותר ובקשיים כלכליים גדולים יותר – הן ביחס לחרדים ללא מוגבלות והן ביחס לחילונים עם מוגבלות (אלפסי-הנלי, 2014). כמו כן, הם מאופיינים במידע חסר על זכויותיהם ועל כלי סיוע קיימים, בין היתר בשל נגישות נמוכה יותר למידע באינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים בהשוואה לחברה הלא-חרדית. בדומה לאנשים עם מוגבלות מכל המגזרים, גם אלו מהקהילה החרדית סובלים פעמים רבות מסטיגמה, הסתרה ובושה. פרויקט הדגל החברתי של המרכז האקדמי לב נבנה ברוח "המודל החברתי" שרואה אנשים עם מוגבלות כמי שיש להם תרומה ייחודית לחברה ושיש לעשות כל שניתן כדי לאפשר להם לממש את התרומה הזו – למען רווחתם אבל לא פחות מכך גם לרווחת החברה כולה.

 

תיאור הפרויקט

הסטודנטים המשתתפים בפרויקט מקדמים את זכויותיהם של אנשים חרדים עם מוגבלות, את שילובם כשווים בחברה ואת העצמתם. בפרויקט פעילים 50 סטודנטיות וסטודנטים, ובכלל זה סטודנטים מהקהילה החרדית וסטודנטים שמתמודדים עם מוגבלות. הפרויקט מנוהל במחלקה לסיעוד, אך משתתפים בו סטודנטיות וסטודנטים מכל הפקולטות במרכז האקדמי לב, לתואר ראשון ולתואר שני. פעילות הסטודנטים בקהילה היא בהיקף של 4 שעות שבועיות לאורך השנה האקדמית. הסטודנטים המשתתפים מקבלים מלגה ותעודה המעידה על השתתפות בפרויקט הדגל.

בתחילת השנה ובמהלכה עוברים הסטודנטים הכשרה המשלבת הן היבטים מעשיים-מקצועיים, כגון מידע על זכויות בכלל ועל זכויות אנשים עם מוגבלות בפרט, והן היבטים תיאורטיים-אקדמיים, כגון מושגי יסוד בלימודי ביקורת המוגבלות (disability studies), בסוציולוגיה של החברה החרדית ובזכויות אדם. ההכשרה מועברת הן על-ידי מומחים באקדמיה והן על-ידי אנשי מקצוע (עורכי דין, עובדים סוציאליים וכד'). נוסף על כך מתקיימות הדרכות בנושאים ממוקדים שעולים מתוך צרכי הסטודנטים בשטח.

הסטודנטים פועלים באחת או יותר משלוש רמות הפעילות הבאות, על-פי בחירתם:

  1. ברמה הפרטנית- קידום ידע ומודעות לזכויות בקרב אנשים עם מוגבלות ובני המשפחה המטפלים (caregivers), סיוע וליווי במימוש זכויותיהם, והעצמה שלהם. חלק מהסטודנטים מטפלים בפניות קצרות טווח, וחלקם מלווים לאורך זמן ובאופן מעמיק אנשים ומשפחות בעלי צרכים מרובים, לשם השגת שינוי משמעותי ובר-קיימא בחייהם. 
  2. ברמה הקהילתית- יצירת פרויקטים קהילתיים שעונים על צורך שעולה מהקהילה.
  3. ברמה המערכתית- פעילות לשינוי מדיניות או ליצירת כלי מדיניות חדשים, במישור העירוני או במישור הארצי, במיוחד בנושאים שעולים מתוך העבודה ברמה הפרטנית וברמה הקהילתית.

פעילות הסטודנטים נעשית באחד משני אפיקים על-פי בחירתם. באפיק הראשון, הסטודנטים מתנדבים בארגונים חברתיים שותפים העוסקים בתחומי הפרויקט (ראו פירוט תחת "שותפים"). הסטודנטים בוחרים באחד הארגונים ובסוג הפעילות המתאימים להם. במקרים רבים הסטודנטים מגיעים לבתיהם של אנשים המתקשים בניידות, המתגוררים בשכונות החרדיות בירושלים. העבודה בתוך השכונות החרדיות נחוצה במיוחד נוכח הנגישות המוגבלת לאינטרנט ולשירותים בקהילה זו.

באפיק השני סטודנטים מתנדבים במרכז הזכויות של פרויקט "לב בקהילה", שמטרתו לסייע לאנשים חרדים עם מוגבלות להכיר ולממש את זכויותיהם. מרכז הזכויות החדשני הוקם בשיתוף עם מרכז יעוץ למשפחות של ארגון עזר מציון ובתמיכה של הארגונים השותפים, והוא נועד לענות על צורך גדול שעלה מתוך העבודה בקהילה החרדית. מרכז הזכויות הוקם לאחר מחקר ובירור צרכים מעמיק שערכו הסטודנטים בהנחיית סגל הפרויקט. המחקר בחן באמצעות ראיונות עם אנשים חרדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם את הצרכים שלהם, את הידע שלהם על זכויותיהם, את מידת מיצוי הזכויות, ואת הדרכים המיטביות למלא את צרכיהם ולסייע בקידום זכויותיהם. הסטודנטים המתנדבים במרכז הזכויות עברו הכשרה מקיפה על-ידי מומחים בכל אחד מתחומי הפעילות. מרכז הזכויות מטפל במגוון רחב של תחומים כגון הזכות לדיור, לחינוך, לתעסוקה, לנגישות, לשירותי בריאות, לרווחה (ביטוח לאומי), להליך הוגן, לשוויון ועוד. המרכז נותן מענה לאנשים עם מגוון מוגבלויות: פיזית, חושית, נפשית, שכלית והתפתחותית. השירות במרכז הזכויות מוענק בחינם. לרשות הסטודנטים המתנדבים יש רשת של מומחים מעשרה ארגונים לא-ממשלתיים, ממשלתיים ומוניציפליים (עורכי דין, עובדים סוציאליים ועוד) היועצים לסטודנטים בטיפול בפניות. לדרכי הפנייה למרכז הזכויות.

לאור מחקרים שהצביעו על חשיבות הדיון הקבוצתי בעשייה החברתית של סטודנטים, מתקיימות פגישות קבוצתיות קבועות לפעילים, שבהן הם דנים יחד עם המלווים של הפרויקט בסוגיות ובדילמות מקצועיות, רגשיות, אתיות ואחרות שעולות מהפעילות השוטפת. המפגשים משמשים לרפלקסיה ולדיון קבוצתי על העשייה, על האתגרים שהיא מציבה, כמו גם על התועלות וההזדמנויות שעולות ממנה. מפגשים אלה גם מסייעים לחבר בין שלוש רמות הפעילות ובין הסטודנטים השונים העוסקים בהן. הן ההכשרות והן המפגשים הקבוצתיים מאפשרים להציב את הפעילות החברתית בתוך הקשר חברתי, תרבותי ופוליטי רחב, ובכך תורמים תרומה חשובה לגיבוש המודעות החברתית של הסטודנטים.

פרוייקט הדגל נבנה לטווח הארוך, מתוך מודעות לחשיבות הקשר המעמיק והמתמשך עם הקהילה ולעשייה חברתית ארוכת טווח ורצופה של סטודנטים וסגל בשותפות עם הקהילה.  

הפרויקט מלווה במחקר הערכה מקיף, המסייע לפתח את הפרויקט באופן אפקטיבי בטווח הבינוני ובטווח הארוך ולמקסם את התרומה של הפרויקט לכלל השותפים לתהליך. מחקר ההערכה מתבסס על סקר כתוב, ראיונות ותצפיות.

חלק מהסטודנטים והסטודנטיות לסיעוד לומדים קורס אקדמי משלב עשייה בנושא "בריאות, מוגבלות וזכויות אדם: בין תיאוריה לעשייה חברתית". זהו סמינר מחקרי בסיעוד העוסק בהיבטים חברתיים ותרבותיים של מוגבלות ונכות ובקשר שלהם לנושא זכויות האדם. הקורס ניתן ע"י ד"ר עדי פינקלשטיין (בקמפוס טל) וע"י צביקה אור (בקמפוס לב) ומזכה את הסטודנטים במלגה ובנקודות זכות עבור השיעור ועבור העשייה החברתית בקהילה. במסגרת הסמינר, הסטודנטים אף מבצעים פרויקטי מחקר יישומיים-חברתיים בנושאים מגוונים, כגון הנגשת גני משחקים בשכונות חרדיות בירושלים, מרכזי תמיכה לסטודנטים עם מוגבלות בקמפוסים, מיפוי המציאות החברתית הנוגעת לחייהם של אנשים עם מוגבלות בחברה החרדית, הצעת כלי מדיניות שיסייעו לחולים במחלות כרוניות "שקופות" ועוד. 

 

כתובתנו:

בניין המכינה, קמפוס טל

רחוב בית הדפוס 11

גבעת שאול

ירושלים 9548311

kehila@g.jct.ac.il

טלפון: 02-6547231, פקס: 077-3179204

Our website in English: www.jct.ac.il/en/community