ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

ניתן לגלול ימינה את הטבלה

התפקיד טל' ישיר דוא״ל שעות קבלה
תבונה- ראשי 02-6547235 tvuna@jct.ac.il

רח' בית הדפוס 9, גבעת שאול, ירושלים

מנהלת תבונה ודיקנית הסטודנטיות- גב' מרים וינברג 02-6547205 weinberg@jct.ac.il

יום א' וד' 11:00-14:00 יום ב' 14:00-15:00 יום ג' 12:30-14:00

ראש אקדמי- ד"ר שרה גנוט 02-6547222 sarag@jct.ac.il

בתאום מראש במייל

מזכירות תבונה- מרים גולדשטיין 02-6547235 / 219 mirigold@jct.ac.il

יום ה' 12:00-13:30 חדר 9108

מדור מידע ורישום- תהילה שטיין 02-6547219 testein@jct.ac.il

ימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

מנהלת מערך לימודי קודש- גב' מרים וינברג 02-6547205 weinberg@jct.ac.il

יום א' וד' 11:00-14:00 יום ב' 14:00-15:00 יום ג' 12:30-14:00

יועצת ואחראית מעונות- גב' רונית צדוק ronitz@jct.ac.il

בתאום מראש במייל

מדור חשבונות סטודנטיות 02-6547207 heshbonot@jct.ac.il

מענה טלפוני ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:0

ק. קהל: ימים א'-ד' בין השעות 12:30-14:30

בימי ה' בשעות 10:00-12:00, חדר 7615 ג

אחזקה 02-6547215 http://moked.jct.ac.il

יש לעדכן כל תקלה באתר מוקד האחזקה (גישה רק ממחשבים במרכז) חדר 7215

תיקשוב 02-6547220 support@jct.ac.il

לתקלות ופניות יש לפנות למוקד באמצעות האימייל

תכנית לסטודנטיות מחו"ל - דבורה אנקרי dankri@jct.ac.il

יש לפנות באמצעות האימייל, חדר 7317

מדור בחינות- איריס זדי 02-6547223 taltests@jct.ac.il
בניית מערכת ורישום לקורסים- קטי קוזבסקי 02-6547212 tvunamaztal@jct.ac.il

קבלת קהל: ימים א'-ה' 10:00-12:00 מענה טלפוני: כל הזמן

ספריה 02-6547237 hafouta@jct.ac.il

קבלת קהל בשעות פתיחת הספריה, חדר 7306

מדור השמה בעבודה 02-6547247 02-6751063/061 hasama@jct.ac.il

בתיאום מראש באמצעות האימייל, חדר 7315ב'

מזכירות המחלקות להנדסה- פריבה נוימן 02-6547244 newman@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 13:30-14:30 חדר 7601

מזכירות המחלקות לחשבונאות וניהול- מיכל רחימי 02-6547241 mrachimi@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 10:00-14:00 חדר 7610

יועצת ורכזת המכינה הקדם אקדמית 02-6547233 taib@jct.ac.il

בתיאום מראש, חדר 7605