ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

ניתן לגלול ימינה את הטבלה

התפקיד טל' ישיר דוא"ל שעות קבלה
תבונה- ראשי 02-6547219 tvuna@jct.ac.il

רח' בית הדפוס 9, גבעת שאול, ירושלים

מנהלת ודיקאנית מח"ר תבונה- מרים וינברג 02-6547205 weinberg@jct.ac.il

יום א' וד' 11:00-14:00 יום ב' 14:00-15:00 יום ג' 12:30-14:00

יום ה' 12:00-13:30 חדר 9108

מזכירת תבונה 02-6547219 testein@jct.ac.il

ימים א'-ד' 12:30-14:00 יום ה' 10:15-11:45 חדר 9108ב

ראש קמפוס טל- אתי שטרן 02-6547211 etist@jct.ac.il

בתיאום מראש בטלפון 02-6547211

מנהלת לשכת ראש קמפוס טל- יעל זדה 02-6547211 yaelzada@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 12:30-14:00 חדר 7308

ראש אקדמי קמפוס טל- ד"ר שרה גנוט 02-6547222 sarag@jct.ac.il

בתיאום מראש במייל

מדור מידע ורישום 02-6547203/208/268/232 harshama-tal@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 8:00-17:00, יום ה' 8:00-14:00  חדר 7312

מזכירות סטודנטיות תבונה 02-6547212 tvunamaztal@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00 חדר 7615ג

מזכירות המחלקות להנדסה 02-6547244 newman@jct.ac.il

ימים א'-ה' בין השעות 13:30-14:30 חדר 7601

מזכירות המחלקות לחשבונאות וניהול 02-6547241 mrachimi@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 10:00-14:00 חדר 7610

רכזת שירות לסטודנטית 02-6547216 Talmaztal@jct.ac.il

ימים א' עד ד' 12:30-14:00 יום ה'  10:30-12:00 חדר 7615ד

מדור שיווק 02-6547236 ezarbiv@jct.ac.il

יש לפנות באמצעות האימייל, חדר 7303

מדור חשבונות סטודנטיות 02-6547207 heshbonot@jct.ac.il

מענה טלפוני ימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:0

ק. קהל:ימים א'-ד' בין השעות 12:30-14:30

בימי ה' בשעות 10:00-12:00 , חדר 7615 ג

יועצת ורכזת המכינה הקדם אקדמית 02-6547233 taib@jct.ac.il

בתיאום מראש, חדר 7605

אחזקה 02-6547215 http://moked.jct.ac.il

יש לעדכן כל תקלה באתר מוקד האחזקה (גישה רק ממחשבים

במרכז): http://moked.jct.ac.il חדר 7215

תיקשוב 02-6547220 support@jct.ac.il

לתקלות ופניות יש לפנות למוקד באמצעות האימייל:

support@jct.ac.il

מדור בחינות 02-6547223 taltests@jct.ac.il

יש לפנות באמצעות האימייל, חדר 7615א

ספריה 02-6547237 hafouta@jct.ac.il

קבלת קהל בשעות פתיחת הספריה, חדר 7306

מדור השמה בעבודה 02-6547247 02-6751063/061 hasama@jct.ac.il

בתיאום מראש באמצעות האימייל, חדר 7315ב'

אגודת הסטודנטיות 02-6547217 aguda.tal@jct.ac.il

ימים א'-ד' בין השעות 13:30-14:00 חדר 7313