ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

במידה ונתגלה ליקוי או תקלה בחדר, על הדייר לדווח על כך למוקד אחזקה:

moked.jct.ac.il

בהתאם לאמנת השירות של מחלקת אחזקה, התיקון יתבצע תוך 48 שעות (במקרה והתיקון לא בוצע, יש לפנות לאב הבית או למנהל המעונות)