ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

דברי הדואר מתקבלים עבור דיירי המעונות במרכזיית הקמפוס. 

דברי הדואר מחולקים בשעות הצהרים בתיבות הדואר שבכניסה למעונות רוטשטיין.

חבילות גדולות ניתן לקחת בארונות מתחת לתיבות דואר.

 

כתובת למשלוח מכתבים:

המרכז האקדמי לב – מעונות הסטודנטים

רח' הועד הלאומי 21, ת.ד. 16031, ירושלים 9116001

שם הדייר ___________ בנין _______________ דירה ______________