אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

תרי"ג מצוות השלם – עשרת הדברות / מהדורת אייזנבערג

 

למעלה משלושת-אלפים ושלוש-מאות שנה עברו מאז המאורע החשובה ביותר בדביר ימי האנושות, בו עמדו בני ישראל למרגלות הר סיני וקיבלו את התורה.  אף-על-פי-כן, עדיין חי וקיים רושמו של מעמד זה בתודעתו של עם עולם, המעיד יום-יום ושעה-שעה על נצחיותה של התורה ועל אמונתו בכך שה' אמת ותורתו אמת.

אין כוח בעולם שיכול לעקור מתודעתו של עם ישראל את המסורת הברור והאיתנה מדור לדור ומאבות לבנים שה' בכבודו ובעצמו נגלה אליו הרי סיני  (מתוך דברי המבוא הכללי לספר).

 

מפעל תרי"ג לקח על עצמו להציג את כל אחת מ-613 המצוות באופן עשיר ומפורט.   ההיבטים השונים של המצווה מבוררים ומתלבנים. המצווה מקבלת את הקשרה  המקומי והכללי אל שאר המצוות, דיני המצווה ערוכים ומסוכמים. לאחר מכן מורחבת היריעה ותך העמקת  התוכן ההלכתי היא מקבלת את הקשרה המעשי לבעיות ימינו. לאחר מכן מורחבת היריעה ותך העמקת התוכן ההלכתי היא מקבלת את הקשרה המעשי לבעיות ימינו. לאחר מכן מוצעים טעמים תוך העמק והבאת כל הוגי האמונה, המוסר והחסידות שדנו בעניינה. 

 

בסיום כל מצווה מובאים משלים, סיפורים והנהגות של גדולי הדורות הקשורים לאותה מצווה.  בכך מומחש עד כמה רחוק ועמוק יכול ציווי אלוקי לקבל משמעות בחיי היום-יום של צדיקים שקיבלו על עצמם קיום מצווה בקבלה שכמעט למעלה מן הטבע והיכולת האנושית.

הספר ערוך בצורה ברורה כיאה למפעל המעסיק כמה מכוני מחקר ולמעלה משבעים אנשים מערכת ההוגים ומעמיקים חקר, כדי שרק נשב ונעיין נעמיק ונלמד. 

 

יצאו לאור שלושה כרכים. הכרך הנמצא בספרייה הוא הראשון, והוא עוסק בעשרת הדברות וכולל מקורות של גדולי התורה על מעמד הר סיני ומתן תורה, כבסיס וכאירוע מכונן לעם ישראל ולעולם כולו. 

קריאה משכילה ומחכימה,

 

שבת שלום ומבורך