אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

פרשת ניצבים-וילך, תשע"ו
שאלות ותשובות מן השמים / / רבנו יעקב ממרויש

רבנו יעקב ממרויש מבעלי התוספות זכה לסיעתא דשמיא מיוחדת: בהליכתו לישון היה שואל שאלה שנתחבט בה, ותוך כדי שינה קיבל תשובה מדויקת ומנומקת. כך נתחבר לו חיבור שו"ת מן השמיים שהנו אוסף של תשעים תשובות שכולן בתחום ההלכתי הנוגעות לארבעת חלקי השולחן-ערוך.

הספר שלפנינו מעורר שאלה האם ניתן לפסוק פסקים הנוגעים לשיקול דעת על-פי חלום. הפסוקים בפרשתנו שוללים באופן חד-משמעי פסיקה שמיימית, כנאמר: "לא בשמים היא... כי קרוב אליך".

בתלמוד במסכת בבא-מציעא דף נ"ט ע"ב נחלקו ענקי עולם בעניין תנורו של עכנאי אשר צד אחד מנסה לקבוע הלכה באמצעות אותות ושינויי סדרי בראשית על-מנת להוכיח את צדקת פסיקתו כנגד הצד שנגדו. סופו של הסיפור מקבע הלכה לדורי דורות כאשר רבי יהושע קם ועומד ואומר "לא בשמים היא, ואין משגיחין אף בבת-קול".

העורך של הספר הרב ראובן מרגליות (עי' בסקירה לפרשת וארא על האיש וכשרונו הייחודי) אשר כדרכו מיטיב להביא מובאות ממוקדות ממקורות חז"ל, מוכיח כי נעשה שימוש ברוח הקודש, בבת קול ובגילויי אליהו לאורך הדורות. כדרכו מאפיין ומייחד העורך בצורה גאונית ואנליטית את המקרים בהם כן נעשה שימוש בעזרת כוחות שמימיים. בכך נותן מקום של כבוד לספר שלפנינו במדפי ספרות השו"ת לדורותיה. למרות זאת מסכם העורך כי המכוון לדבר תורה לאמיתו הוא במדרגה גדולה יותר מגילויי אליהו כדברי האברבנאל בספרו "ישועות משיחו". קראו והתרשמו.

 

נאחל שבת שלום ומבורך

 

ציטוט השבוע:
"סופר הוא מי שעושה חידה מן התשובה" (קארל קראוס)

כתיבה טובה היא תהליך טרנספורמציה שבמהלכה דברים ברורים וחד-משמעיים, או לפחות כאלה שחשבנו שהם כך, הופכים לסימני שאלה. סופר טוב אינו מניח הנחות יסוד מבלי שבירר, בדק והפך כל אבן בדרכו לבנות את התיזה שלו. הדבר הכרחי בכתיבה מדעית אך גם רלוונטי לא פחות בכתיבת ספרות יפה. סופר המעביר את קוראיו תהליך שכזה מצליח לא רק להנעים את זמנו של הקורא אלא גם להחכים אותו ולתת לו נקודות מבט אלטרנטיביות לדברים שכאילו ידועים ומוסכמים. בפעם הבאה שתבקש חתימת מחבר על כריכה של ספרו החדש, עכב אותו לרגע ובקש ממנו לגלות לך גילוי נאות האם משהו השתנה בו במהלך הכתיבה. אם כן דע שראויה חתימתו לא רק להתנוסס על הכריכה אלא גם למסגר אותה כראוי ליצירת אומנות לא פחות מכך.