אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

פרשת ויצא, תשע"ו

מוסר יהודי בעסקים ומקום העבודה / נאוה ירושלמי

לשם עידוד יצירה תורנית במרכז האקדמי לב, בית המדרש הכריז כי מי שישלח עבודה ראויה שתעבור באופן המניח את דעת הוועדה יקבל מלגה ראויה למימון לימודיו. נשלחו עשרות עבודות כולן ברמה גבוהה. אחת מהן הקשורה לפרשתנו עוסקת במוסר יהודי בעסקים ובמקומות עבודה. הכותבת היא תלמידת מכון לוסטיג, לומדת מיחסי העבודה בין יעקב ללבן ועושה אותם כמודל ממנו ניתן ללמוד ליחסי מעסיק מועסק במשק העבודה.. החוברת שהינה חדשנית בתפיסתה ועמקנית בתוכנה פורסת עולם שלם הלכתי ומוסרי ומגלה מה היחס הראוי בין עובד למעביד לפי מקורות האגדה המוסר וההלכה.

החוברת מחולקת ל-12 פרקים כאשר כל פסוק מהווה פתיחה לתחום ביחסי עבודה למן קשירת קשר עם המעסיק ועד לסיום העסקה או התפטרות. העבודה על מכלול פרקיה עוסקת בהישחקות, ציות, שימוש בידע מסחרי, ביטול עבודה של זמן המעסיק, עירנות וריכוז, ביצוע עבודות צדדיות בתוך שעות התעסוקה, שימוש במשאבי המעסיק, שביתות, חופשות, סיום העבודה ופיטורים.

מכיוון שהנושא קרוב ללב הקוראים הן התלמידים המתעתדים להיכנס לשוק העבודה והן לעובדים בפועל, ערכתי טבלה שמסכמת את כל 44 עמודי העבודה באופן מקוצר ותמציתי.

הפסוק

התחום

ההיבט המוסרי

ההסתעפויות ההלכתיות

ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבודך ..

קשירת יחסי עובד מעביד

חתימת הסכם מחייבת  בין הצדדים, או תחילת עבודה בפועל

בין אם נכתב הסכם מפורט בין שלא תחילת עבודת הפועל מחייבת אותו למעביד. חוזה שפג תוקפו והמשיכו כבעבר מבלי לשנות את תנאיו נחשב הדבר כאילו הסכימו על סמך החוזה הקיים.

ויעבוד עימו עוד שבע שנים אחרות

מוטיבציה הימנעות משחיקה

מה הראשונות שלימות אף האחרונות שלמות מה אלו באמונה אף אלו באמונה

אין להתרפות בעבודה. העובד צריך לשמור על טיב העבודה ולהימנע כמה שפחות מתקלות ומיחסי עבודה נפיצים כלפי סביבתו.

כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך את אשר היה מקנך איתי

נאמנות למעביד

מקנך היה איתי כאילו שלי. "ארור העושה מלאכתו רמיה"

העובד באמונה שומר ודואג למשאבי המעביד כאילו היו שלו. בזבוז ציוד משרדי מניעה מהתרשלות ו "עיגול שעות עבודה" נחשב כהונאה.

והכבשים הפריד  יעקב ויתן כל עדר לבדו ולא שתם אל צאן לבן

עירוב עניינים פרטיים בעבודה

יעקב נתן לבניו את צאן לבן והפריד ברעייה את עדרו הפרטי

אין השכיר רשאי לעשות מלאכה עם בעל הבית. נתנו לאישה להיניק תינוק הרי זו לא תיניק לא בנה ולא בן חברתה" לא ראוי לעשות דברים פרטיים בזמן העבודה

וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו..

ביטול עבודה

אינו מבטל עבודה ולכן נשותיו באות אצלו אל צאנו

אין לעשות "ביקורי חברים" וסיבוב משרדים בזמן העבודה, בזה הוא חוטא בביטול זמנו וביטול זמן אחרים

ואתן ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן

זמן עבודה

היה מתייגע בכל כוחו המשכיר עצמו כל פעולותיו מכורות הן ליומו

אין לבזבז זמן עבודה אין לבטל זמן על שיחות פרטיות. האומן קורא (קריאת שמע) בראש האילן ואינו יורד. הפועל אינו יכול לעבוד גם בלילה בעבודה אחרת ולהמשיך להשכיר עצמו ביום ולא יסתגף ויצום  גם לא תעניות שובבי"ם או תענית יארצייט.  .

זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שיכלו ואיילי צאנך לא אכלתי

טעימת מזון מהמעסיק. מניעת הפסד שלא בשליטת העובד זהירות במלאכה

פועל שכיר בענף החקלאות יכול לאכול במגבלות שונות מבעל הבית

השכיר בחקלאות יכול לאכול אכילה שאינה גסה מיבול בעל הבית אך לא לאחרים ולא לאיחסון יאכל את שלקח בתוך הליכתו ולא יתיישב, יכול לאכול רק עד שיתמלא המיכל. התמלא המיכל  והוכן למשלוח נאסר על הפועל להוסיף ולאכול. בשעת הפסד פתאומי לבעל הבית והשכיר לבדו ישכור אומנים לתיקון רק בכפוף לעלות סבירה שאינה עולה על גובה הנזק המסתכם

עזיך ורחליך לא שיכלו

התייעלות

העובד אמון על עבודתו הניסיון והידע הנרכש ישמש להטבת העבודה והתייעלותה

שימוש בידע נרכש נלמד מרבי מאיר הכותב ספר תורה ומוסיף סם קנקנתום שמחזק ומייבש במהירות את הדיו. במקרה שעובד מקפיד על טיב העבודה במחיר של יחידת הספקים יסכם עם האחראי כיצד לעבוד. כשיש חשש לסחורה פגומה יש לשאול מורה הוראה כיצד לנהוג.

טרפה לא הבאתי .. מידי תבקשנה גנובתי יום וגנובתי לילה

גרימת הפסדים ונזקים גילוי סודות מקצועיים שביתות וחופשות

לעובד יש אחריות למשאבי המעסיק

השוכר את הפועלים הכל כמנהג המדינה לכן בגרימת נזק יש לפנות לדין הכללי. מי שמגלה סודות מסחריים וגורם בכך נזק למעסיק גם אם כבר סיים את עבודתו נחשב כהונאה. מתכנת  שנכשל לא ישא בתוצאות אלא אם כן הטעה ואמר כי הוא מומחה בתחום אזי הוא ערב לכישלונו. זכותו של עובד להתפטר או לחזור בו באמצע היום אך כל עוד הוא רוצה לשמור על מקום עבודתו ביום שלאחר מכן אינו יכול לעשות דין לעצמו. אם עובדים התאגדו ומוצו כל האפשריות האחרות יוכלו לשבות ומחויבים כולם לכך מדין "מסיעין על קיצתן" מעיקר הדין במצב זה אין המעסיק מחויב לשלם עבור ימי השביתה. שביתת "האטה" כלומר שביתה איטלקית אסורה בתכלית האיסור. חופשה תיעשה בהסכמת האחראי.

ויאמר הן עוד היום גדול לא עת היאסף... לכו רעו

מוסר עבודה, הלשנה יחסי עבודה בין עמיתים

כאשר מגלה המועסק אי סדרים ורמאויות יכול בתנאים מאוד מסוימים לפנות לגורמים מתאימים לתיקון העוולה

אם עובד נתקל באי סדרים ורוצה בתיקונם ללא כל נגיעה אישית ישנם שבעה תנאים שאם התקיימו כולם יוכל לפנות לגורמי האכיפה. במקרה שמעסיק מעוניין להוציא מידע על עובד אחר אסור בכל מקרה לספק לו מידע על עמיתים אחרים בארגון.

ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר אל לבן שלחה ואלכה אל מקומי ואל ארצי

התפטרות

סיום עבודתו של הפועל צריך להיות בתאום מלא עם המעביד

הסידורים הנדרשים מעובד העוזב מקום עבודתו דומים לאלו שחייב בהם המעסיק כשמפטר את עובדו. עובד רשאי להתפטר מכל סיבה אבל הפרדה צריכה להתבצע עם הרבה מחשבה והתחשבות ולא בפתאומיות תוך מינימום נזקים למעסיק. עובד  שעיקר עבודתו בזמנים מסוימים כמו עוזרת בית בעת החגים אינה יכולה לחזור בה מהתחייבותה עד חלוף שעת העומס.

ציטוט השבוע:

"כל סופר כותב ספר אחד יותר מידי"  (מרדכי ריצ'ליר)

הציטוט מזכיר לנו את הפסוק בסוף קהלת "ויותר מהמה בני היזהר עשות ספרים הרבה". יש כאן מבט ביקורתי  על כתיבת ספרים באשר הם.  יתכן ויש כאן ביקורת על הסופרים שמתפרסמים ומתפרנסים על חשבון סיפורם של אחרים. במצב אוטופי כל אדם ראוי היה שיוכל וידע כיצד לכתוב את סיפורו שלו. מהרגע שהספר הוגדר "מוצר צריכה" הדבר גרם ביודעים ובלא יודעים שחרור מעול הכתיבה ושחרור מלבטא את סיפורך בסגנונך האישי והאותנטי.