אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

פרשת כי-תצא , תשע"ז

דיני הבית המשותף / הרב אפרים משה קורנגוט

מצוות עשה מהתורה לעשות מעקה בבית שגרים בו, שנאמר: ועשית מעקה לגגך". אם אין נוהגים כך מבטלים מצוות עשה זו ועוברים על מצוות לא תעשה "דמים בביתך".

מצווה זו מוליכה אותנו אל הספר דיני הבית המשותף בהוצאת מכון אריאל, הדן בכל ההיבטים ההלכתיים שקיימים בין שכנים בבית משותף. כידוע בבית משותף צצות ועולות, חדשות לבקרים, שאלות הלכתיות בין שכנים, אשר פסיקה הלכתית ברורה יש בידה לקרב ביניהם. דווקא הספק ואי-הוודאות בסוגיות של שכנים עלולה לכרסם ביחסים טובים שנשמרו שנים רבות, ועל זה נאמר "והאמת והשלום אהבו".

הספר על עשרים-ושישה פרקיו דן בהלכה היהודית אך לא מתעלם ממונחים ומרוח המשפט החוקתי בישראל. המחבר בהקדמתו מדגיש כי בימינו החותם על חוזה שכירות או קניית בית בבניין משותף במדינת ישראל, מחויב באופן מיידי לדיני חוזה בין שכנים המופיע בחוק המקרקעין ובהרחבות שלו במשך השנים. על כן הספר בעצם פונה לשני סוגי מציאויות.

א. בבית שכל שכניו חותמים על חוזה תורני-הלכתי, בכך מקבלים עליהם את דיני התורה בנושא זה.

ב. לאנשים הגרים בבית משותף שמסיבה כלשהי לא מאמץ את החוזה ההלכתי, ואשר יש בו מספר שכנים שחשוב להם לדעת דיני תורה במטרה ליישב סכסוך פנימי ביניהם שאינו קשור לשכנים האחרים, מיועד הספר הזה.

אציין בראשי פרקים בלבד את הנושאים המובאים בספר. כמובן שבשעת אמת יש לפתוח את הספר ולעיין בהערותיו ובהרחבותיו וגם אז יש מקום לשאול רב האם ניתן לדמות מילתא למילתא ולבסס את ההלכה על בוריה.

ואלו הנושאים הכללים הנלמדים בספר:

אסיפת דיירים – אופן הדיון, גבולות סמכות האסיפה, דייר שאינו נוכח, הודעה על קיומה, הצבעה של בעל שתי דירות בבניין.
תשלומים – הקריטריונים הקובעים, תשלומי חשמל למי שאינם משתמשים בשבת, שער חשמלי, שינויי מקום חניה, המשמעות שיש לגודלה היחסי של הדירה בקשר לתשלומים קבועים או משתנים. חלוקה בין תשלומים קבועים ושוטפים לבין תשלומים חד-פעמיים, תשלומים עבור דירה שלא מתגוררים בה, פיגורים בתשלומי דיירים.

חדר המדרגות –מזוזה בפתחים ובפתחי המעליות, התקנת מראה, שימוש בשבת בדלת אינטרקום, המעלית – חיובים משתנים על-פי מידת ההנאה והשימוש בה בין הדיירים השונים, התקנת מעלית בבניין שלא היה מיועד לכך. התקנת
הסקה מרכזית – התנתקות ממנה, משך פעולתה, הפעלתה בשבת.
שיפוצים והוספות – שינויים בקירות ובפתחי הבניין, התקנת מזגנים, סוככים לכביסה, התקנת סורגים.
שינויי ייעוד דירה – דירה שממוקם בה בית כנסת, תלמוד-תורה, מרפאה, הצבת מיכון כבד.
מכירת והשכרת דירה – למי יש עדיפות ראשונית ברכישת הנכס, כיצד יש לפרסם ובמה יש להיזהר בהכנסת דייר חדש לבניין.

הספר מלא וגדוש בהתייחסויות אקטואליות ועכשוויות כמו למשל, ניתוק טלביזיה ממעגל סגור בשבתות ובחגים, חיוב דיירים סרבנים להתקנת שער חשמלי לצורכי ביטחון והחזקת כלב בבניין.

העיון בספר מחכים ומצליח לחדד הבחנות שרובנו נתקלים בהם יום יום ולא מודעים עד כמה ספרות חז"ל נגעה וליבנה סוגיות כאלו עד דק.

שבת שלום ומבורך

 

ציטוט השבוע:

"בכתביו של אדם חבויה נשמתו המעורטלת"  (סמואל ג'ונסון)"

"קריאת כל הספרים הטובים היא אכן כמו שיחה עם האנשים האצילים ביותר מהמאות החולפות שכתבו אותם. ברם, זו שיחה מכוונת היטב בה הם חושפים בפנינו רק את הטובים שבהרהוריהם"  (רנה דקארט).

 

לפנינו שני ציטוטים המנוגדים בתוכנם. הציטוט הראשון מבטא את האותנטיות והבראשיתיות של הכתיבה, לפיו בכתביו של אדם יש את מיצוי עולמו הפנימי. לפי הציטוט השני המובא מרנה דקארט – פילוסוף ומתמטיקאי החתום על האמרה הידועה "אני חושב משמע אני קיים".  בכתיבה יש מקום להסתרה וסופר בטבעו מגלה את החיובי בלבד שבהרהוריו ובמחשבותיו.

הקורא את הכשרתם והשתייכותם של שני הוגים אלה, יוכל בנקל להבין מדוע הגיעו למסקנות כה הפכיות. דקארט הפילוסוף, אבי תורת הספקנות, סבר שיש להטיל ספק בכל דבר "החשוד" בוודאות, ורק אז כאשר השכל מרוקן, ניתן להגיע ולבסס ודאות אמיתית.  לעומתו ג'ונסון היה מחנך ואיש הגות אשר האמין במה שלפניו ורק משום כך הצליח להביא את תלמידיו לעולם ודאי פנימי וחיובי.  רוצה לומר שהפילוסוף הוא ספק ופקפקן לעומת המחנך שהוא מאמן ומעצים.

שתי גישות לקיום האנושי שיכולות לתת משמעות הפוכה לתפקידנו עלי אדמות.