אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

פרשת ויקרא

ברכת האילנות - מנחם בורשטיין

מכיוון שהשנה שבת ויקרא חלה בראש-חודש ניסן, נסקר בהרחבה חוברת בשם "ברכת האילנות" שיצאה כחלק מסדרת חוברות העוסקות כולן בסוגיות האקטואליות במקורות היהדות, בהוצאה פנימית של מכון פוע"ה.

הגמרא בברכות מ"ג ובראש-השנה י"א אומרת: אמר ר' יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילנא דמלבלבא, אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם". תרגום: אמר ר' יהודה מי שיוצא בימות ניסן ורואה אילנות מלבלבין אומר בו שלא חיסר בעולמו כלום וכו'. הפוסקים שדנו במבואה זו מן הגמרא, לא השאירו אבן על אבן והסיקו מכל מילה ומילה תלי תלים של הלכות.

אין בכוונתי לפרט את כל ההלכות מדיוניהם, אך בגדול התעסקו בכמה מישורים:

האם יש הגבלה על הזמן בו ניתן לברך או שלפני חודש ניסן או אחריו גם ניתן לברך.
האם צריך לצאת מהעיר על-מנת לראות אילנות מן ההפקר או שניתן לברך גם על אילן בבעלות פרטית כך שאין ודאות שייהנה המברך מפירות אלה ממש.
האם אלו צריכים להיות אילנות פריים, ואם כן, האם מין אחד מספיק או כמה סוגים.
האם זמנה הוא גם בלילה או רק ביום.
בנושא מי הם המברכים ישנם דיונים רבים. באופן כללי נשים וקטנים יברכו. נער שנעשה בר-מצוה במהלך חודש ניסן, ראוי שימתין עד שיהיה בר חיוב מן התורה. עיוור יכוון לצאת ידי חובה מברכתו של אדם פיקח. אבֵל עדיף שיברך לאחר ימי אבלותו. אדם המצטער מפריחת האילנות (אלרגיה) יכול וצריך לברך.

 

 


השנה, מכיוון שראש-חודש ניסן יוצא בשבת וגם בשנת שמיטה, ישנם כמה הדגשים מיוחדים.

בעניין ברכה בשבת היו שבירכו בשבת והיו שלא. גם אלו שאוסרים לברך בשבת נחלקו מניעיהם. פוסקי ההלכה המסורתיים אסרו בשל חשש של טלטול שלא לצורך שלא במקום עירוב. לעומתם חכמי ספרד, וליתר דיוק הפוסקים על-פי תורת הנסתר, אסרו לברך משום שיש כאן מלאכת בורר. שכן על-פי תורת הסוד הברכות מפרידות בין החלקים התחתונים של הפרי המיועדים לחלקים הגשמיים שבאדם לבין החלקים העליונים שמיועדים לחלק הרוחני שבאדם. בכל מקרה נהגו לברך בשבת כדי להשלים מאה ברכות.

בשנת שמיטה ניתן לברך ברכת האילנות שכן פירות שביעית ניתנו לאכילה. אילנות הגדלים בבתי קברות, בחצרות בתי-כנסת או בירושלים העתיקה, עדיף לא לברך עליהם. עדיף שיברך בעשרה ואל יפריד נכרי בינו לבין האילן. אין מברכים שהחיינו על מצווה זו. ראוי לברך ברכת התורה קודם אמירת סדר הברכה. ניתן לברך בין בעמידה בין בישיבה. יהיה נקי וידיו נקיות ולא יפסיק בין ראייה לברכה. היו שהפרישו לאחר מכן כסף לצדקה לעילוי נשמות ישראל. רבים נוהגים להוסיף תפילות ואם יש שם עשרה אומרים קדיש דרבנן ודורשים בעניין האילנות וברכתם.

החוברת כולה גדושה במסורות ובהנהגות של גדולי התורה לדורותיהם סביב ברכה זו.

חודש טוב ושבת שלום.


ציטוט השבוע:

"ספרים כמו נופים מצליחים להטביע עצמם ביתר תוקף ועומק כשהם נקראים בגיל המתאים"

 

בקריאת ספר טוב ובזמן מתאים מתרחש התהליך הבא:

חוץ כלפי פנים (קירוב/הפנמה)

פנים כלפי חוץ (ריחוק/החצנה)

הערכה

תיעול (מציאת נתיבי שיוך)

הזדהות

השמה (מימוש הנלמד בנתיב)

העצמה

הרפיה (נתינת מנוחה ובדיקת כיוונים חדשים)

 

 

כמו שאדם המביט בנוף בזמן מתאים בו האופק בהיר והראוּת חדה, יוצר השראה והרפיה, כך קריאה בספר בזמן מתאים, יוצרת השפעה ושינוי מקסימלי.