רישום מקוון

מאגרי המידע מיועדים לשימוש קהילת המרכז האקדמי לב בלבד. 

 

תנאי השימוש שהוגדרו על ידי ספקי מאגרי המידע אוסרים על הורדת או הדפסת חוברות שלמות של כתבי עת או חלק ניכר מתוך ספר אלקטרוני. 
ניתן להעתיק או להדפיס חומרים מתוך המאגרים רק לצורך שימוש הוגן ביצירה : לימוד עצמי, הוראה, מחקר. יש להעתיקם או להדפיסם במידה הנדרשת למטרות אלו בלבד. 
הוראות אלה אינן כוללות שימוש סביר המאושר על ידי המו"לים: הורדת והדפסת מאמרים בודדים, המתבצעות, בדרך כלל, בעזרת Acrobat Reader . 
אסור השימוש על תוכן מאגרי המידע בתוכנות לניהול הורדות, בתכנות מאיצות הורדות, או בתכנות אוטומטיות, המורידות מידע רב מאד בזמן קצר.
שימוש בתוכן המאגרים שלא לפי המגבלות האמורות יביא לשלילת הגישה למאגרים של המרכז האקדמי לב כולו.

פרימו - רב מנוע לחיפוש ספרים ומאמרים 

Proquest Central 

ניהול, סיעוד, מחשבים, חשבונאות ועוד הרבה...

 

מפתח חיפה   

מפתח מאמרים בעברית, מאגר ביבליוגראפי רב תחומי.

 

Science Direct College Edition Journals Collection 

מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב, הנדסה, מדעי החיים.

 

ACM Digital Library

כתבי עת בתחומי מחשבים והנדסה. 

 

EBSCO Business Source Premier 

ניהול וחשבונאות

 

CINAHL Plus with Full Text

סיעוד, על פלטפורמת EBSCO

 

MEDLINE Complite

Pubmed - רפואה

 

Cochrane Library 

רפואה 

 

JSTOR  

מאגר של כתבי עת אקדמיים בעברית בטקסט מלא. בעיקר מאמרים ביהדות ובמדעי החברה.

 

 

 

 

 

  •  כתבי הרב קוק גירסא 5 - גישה דרך מחשבים של ספריה תורנית

 

  • תקליטור התורני (D.B.S) - גישה דרך מחשבים של ספריה תורנית

 

 

 

  • ספריא - ספריה חיה של טקסטים יהודיים