אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

הזמנת חדרי חברותא בתקופת הבחינות

הזמנת חדרים סגורה 

 

 

 

כללי הזמנת זמן שימוש בחדרי חברותא

בתקופת הבחינות יחולק זמן השימוש בחדרי החברותא לפי הרשמה מראש דרך אתר הספריה.

 1. בכל יום אפשר להזמין מקום בחדר אחד בלבד ורק לשלוש שעות. מי שיזמין מקום בחדר יותר מפעם אחת באותו יום, יימחקו כל הזמנותיו פרט לאחת מהן (לפי בחירת עובדי הספרייה). נכבד רק הזמנות של משתמשים עם שמות, טלפונים וכתובת מייל אמתיים, ששייכים למזמין.
 2. אפשר להזמין זמן בחדר שבוע מראש לכל היותר.
 3. בכל יום בבוקר יתלו עובדי הספרייה את רשימות המזמינים על דלת כל חדר בנפרד. מאותו רגע לא תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר לאותו יום.
 4. לאחר תליית הרשימות, אם ברשימה של חדר מסוים תהיה משבצת ריקה, יוכל סטודנט לרשום את עצמו ידנית ברשימה באותה משבצת ריקה. אין להירשם ידנית ליותר משלוש שעות באותו חדר.
 5. על מזמין החדר להגיע לחדר מוזמן לא יאוחר מ-15 דקות מתחילת פרק הזמן שהזמין. אם לא הגיע בזמן, יעבור החדר לאותו פרק זמן לכל מי שירצה בו.
 6. אם מזמין החדר הגיע לחדר בשעת ההזמנה, ומצאה בו סטודנט אחר, יהיה על הסטודנט לפנות את החדר לטובת המזמין.
 7. על מזמין חדר יחולו הכללים הרגילים לשימוש בחדרים:
  • א. ניתן ללמוד בחדרים רק בקבוצות של 2 אנשים לפחות. במקרה שבחדר לומד רק בן אדם אחד במשך 15 דקות, יהיו עובדי הספרייה רשאים לצרף אליו אדם אחד או יותר
  • ב. אין להשאיר חדר ריק מאדם ליותר מ-15 דקות. לאחר חלוף זמן זה עובדי הספרייה יהיו רשאים לפנות את החפצים שבחדר ולהכניס לשם קבוצה (שני לומדים או יותר) אחרת למשך פרק הזמן הרלוונטי.
 8. הספרייה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את הזמנת זמני השימוש בחדרים כאמור בדף זה.