רישום מקוון

שירותי הספריה

שאלות ותשובות

פרטי התקשרות לספרנים בספריות המרכז האקדמי לב מובאים בדף צוות הספריה.

כמו כן ניתן לפנות באמצעות הטופס בדף צור קשר.

שעות הפתיחה של הספריות מפורטות באתר.

בתקופות חג ומועד חלים שינויים בשעות הפתיחה והודעות על כך מתפרסמות בכניסה לכל ספריה.

בספריה הטכנולוגית בקמפוס לב ניתן לשאול ספרים משעת הפתיחה ועד 21:00.

סטודנט רשאי להחזיק בהשאלה עד חמישה ספרים.

מרבית הספרים בספריות הטכנולוגיות מושאלים לתקופה של שבוע (בספריה הטכנולוגית בקמפוס לב הם מסומנים בסרט צהוב וסרט כתום).

בספריות קמפוס טל וקמפוס לוסטיג בלבד מושאלים חלק מן הספרים ל-14 יום.

מקצת הספרים בספריות מושאלים לשלושים יום (בספרית קמפוס לב הם מסומנים בסרט צהוב בלבד).

ספרים מסוימים אינם ניתנים להשאלה ולהוצאה מן הספריות (בספרית קמפוס לב הם מסומנים בסרט אדום).

לפרטים נוספים ראו את המצגת שבאתר.

כל קורא וקוראת יכולים לעיין בכרטיס הקורא שלהם בספריה דרך האינטרנט, ולהאריך שם את ההשאלות.

שימו לב: לא ניתן להאריך את משך ההשאלה של ספר שהוזמן ע"י קורא אחר.

הכניסה לכרטיס הקורא נעשית באמצעות קטלוג הספריה באינטרנט, דרך הפקודה "כרטיס הקורא שלי" (נמצאת בראש המסך מימין).

לפרטים ראו את המצגת שבאתר.

ניתן גם לבדוק את ההשאלות ולהאריכן בפניה לספרנים, בעל-פה או בטלפון.

במידה ולא הצלחתם להאריך את ההשאלות דרך האינטרנט, פנו אל הספרנים לטיפול בבעיה.

ניתן לרשום הזמנה לספרים המושאלים באותה עת ע"י קורא אחר באמצעות קטלוג הספריה באינטרנט.

לפרטים ראו את המצגת שבאתר.

ניתן גם לפנות לספרנים לשם ביצוע ההזמנה.

כשיוחזר הספר לספריה יקבלו הוא/היא יקבלו הודעה טלפונית על כך, במידה ומסרו לספריה מספר טלפון נייד.

שימו לב: הספר ימתין לאיסוף עבור התלמיד שהזמין אותו למשך 24 שעות בלבד, ולאחר מכן תבוטל ההזמנה והספר יועבר אל המזמין הבא בתור.

יש למסור את הספרים לספרנים.

בספריה הטכנולוגית בקמפוס לב יש להכניס את הספרים לתיבת העץ המסומנת בשלט "החזרת ספרים", המוצבת בסמוך לדלת היציאה מן הספריה.

אין צורך במסירת מספר הקורא שלכם בעת ההחזרה.

נכון להיום, שיעור הקנס הוא 6 ש"ח לכל יום איחור, לכל ספר שבאיחור.

לספרים המושאלים ל-30 יום שיעור הקנס הוא 3 ש"ח לכל יום איחור, לכל ספר שבאיחור.

בתקופות הבחינות מוגדלים סכומי הקנס.

ניתן לחפש ספרים באמצעות עמדות החיפוש בקטלוג המוצבות בספריות, או לחפש מכל מחשב אחר באמצעות קטלוג הספריה באינטרנט.

ניתן לחפש ספר לפי שמו, שם מחברו, לפי הנושא שלו (על פי מילון נושאים מבוקר של הספריה), ועוד.

ניתן גם לחפש חלק מן הספרים על פי שם קורס, שהספר המבוקש משתייך לרשימת הקריאה שלו (יש להדגיש שהמידע על ספרים בקורסים בקטלוג הספריה איננו מהווה תחליף לרשימות הקריאה המלאות של הקורסים, ואין להסתמך עליו ככזה).

 

להדרכה מפורטת על אפשרויות החיפוש בקטלוג ראו את המצגת שבאתר.

יש לאתר את הספר על המדף על פי מספר המדף שלו, הרשום בקטלוג הממוחשב (תחילה לפי הספרות שבמספר המדף ולאחר מכן לפי האותיות שבו).

 

בספרית קמפוס לב מוחזקים בדלפק ההשאלה ספרים "שמורים". אלו עותקים של ספרים מסוימים, שהביקוש להם הוא גבוה (עותק אחד מכל ספר). ניתן לקבל בפניה לספרנים עותקים כאלו בהשאלה, לעבודה בתוך הספריה בלבד.

 

כמו כן, בספרית קמפוס לב ניתן לחפש ספר גם לפי מיקום הנושא שלו בכונניות. כדי לאתר את הכוננית, בה ממוקמים ספרים בנושא ספציפי השתמשו בתרשים הספרייה (קומה עליונה; קומה תחתונה) ובדף פרוט מיקום נושאי האוסף לפי כונניות. תרשים הספריה נמצא גם ליד הכניסה לספריה.

 

גם בספרית קמפוס טל ניתן לחפש ספר לפי מיקום הנושא שלו בכונניות. כדי לאתר את הכוננית, בה ממוקמים ספרים בנושא ספציפי השתמשו בתרשים הספריה ובדף פרוט מיקום נושאי האוסף לפי כונניות.

 

לעזרה נוספת פנו לספרני הספריות.

בספריה הטכנולוגית בקמפוס לב נמצאים כתבי העת בעברית בקומה העליונה, בכוננית 39, וכתבי העת באנגלית נמצאים בקומה התחתונה.

 

גליונות חדשים של כתבי עת מוצגים בכונניות מס' 1 ו-2, מול דלפק ההשאלה.

תחילה יש לאתר פרויקטים מתאימים באמצעות קטלוג הספריה באינטרנט.

 

ניתן לחפש פרויקטים בקטלוג הממוחשב לפי מחלקות לימוד:

  1. 1. בחרו בקטלוג באפשרות של חיפוש לפי "נושא מתחיל ב" ;
  2. 2. הקלידו בשדה שמעליו את אחת מהאפשרויות הבאות, ותקבלו רשימה של פרויקטים מאותה מחלקה:

 

Accounting - JCT Students Project

Biology - JCT Students Project

Computer Science - JCT Students Project

Electronics - JCT Students Project

Industrial Engineering - JCT Students Project

Management - JCT Students Project

 

MSC - Telecommunication Systems Engineering - JCT Students Project

 

Medical Engineering - JCT Students Project

Optics - JCT Students Project

 

לכל פרויקט יש מספר מדף הרשום בקטלוג הממוחשב. מספר המדף מתחיל באותיות DIS (או PROJ) ולאחריו מספר.

בספריה הטכנולוגית בקמפוס לב נמצאים הפרויקטים עצמם בכונניות מס' 28 ו-29 בטור הכונניות הימני בספריה (ראו תרשים), ומוצבים לפי סדר המספרים שלהם.

הגישה למאגרי המידע נעשית דרך הדף מאגרי מידע שבעמוד הבית של הספריה.

ניתן לצפות דרך האתר בסרטוני הדרכה על השימוש במאגר Proquest ובמאגר EBSCO (הקישורים מצויים באתר הספריה, בעמוד דפי הדרכה).

לפרטים פנו לספרנים.

דפי הדרכה בכתיבת ביבליוגרפיה ובכתיבת פרויקט-גמר מצויים באתר הספריה, בעמוד דפי הדרכה.

מערך המחשבים, המדפסות והסורק בספריה מותקן ומופעל ע"י מרכז המיחשוב של המרכז האקדמי לב. יש להפנות את השאלות בנושא זה ישירות אליו.

לצוות הספריה יש לפנות רק בשאלות בנוגע לחיפוש בקטלוג הממוחשב של הספריה ובמאגרי המידע שלה.

בספריה הטכנולוגית בקמפוס לב ניתן לחייג למרכז המיחשוב מהטלפון שבדלפק ההשאלה, לשלוחה 1152 (מספר חיצוני - 02-6751152).

מרכז המיחשוב של המרכז האקדמי לב מופקד על הטיפול בתקלות מחשב ומדפסות בספריה, ויש להפנות את התלונות עליהן ישירות אליו.

בספריה הטכנולוגית בקמפוס לב ניתן לפנות למרכז המיחשוב בחיוג מהטלפון שבדלפק ההשאלה, לשלוחה 1152 (מספר חיצוני - 02-6751152) או באמצעות קישור, הנמצא במסך הכניסה לאתר לב-נט.

אם שכחתם חפצים בתחומי ספריה, בררו עם אנשי הצוות שלה האם החפצים הגיעו אליהם.

בספריה הטכנולוגית בקמפוס לב יש גם תיבת אבידות הממוקמת בחדר המדפסות, ליד החלון. חפשו תחילה שם את החפץ שאבד.

הספריה רשאית לפי נהליה למסור להפקר חפצים שנשכחו ולא נאספו על ידי בעליהם בתוך שבעה ימים מן המועד שבו נמסרו לה.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לספרני הספריות.

מספרי הטלפון וכתובות הדואר האלקטרוני של הספרנים מפורטים בדף צוות הספריה.

 

הזמן הדרכה בספריה

 

שאל את הספרן