רישום מקוון

מר יוסי זעירא

מנכ"ל המרכז האקדמי לב

1985-1989 B.A. מינהל חינוכי - בר אילן

1992-1995 M.A. מינהל חינוכי - בר אילן

2010 קידום דירקטורים ונושאי משרה - הבינתחומי הרצליה

1988-1991 בר אילן - מרכז היחידה לפעילות נוער

1991-1994 בר אילן - ראש מדור תשלומים

1994-2000 בר אילן - ראש מינהל הפקולטה למדעי הטבע והמתמטיקה

2000-2016 מכללה אקדמית נתניה - מנכ"ל

2016- היום המרכז האקדמי לב - מנכ"ל

2014-2018 חבר בועדת קשרי חוץ ומשלחות - מועצה מקומית שהם

2014-2018 דירקטור בתאגיד לחינוך שהם בע"מ וחבר ועדת כספים ומכרזים