ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

פרופ' יואל אריאלי

ראש החוג לאלקטרו אופטיקה

שעות קבלה:  ימי שני, שלישי ורביעי בין השעות 12:30-14:30

מיקום המשרד: בנין לעו חדר 245

מדידות אופטיות, ספקטרוסקופיה, אינטרפרומטריה, הדמאה

ישיבת כרם ביבנה, המרכז האקדמי לב – תואר ראשון, האוניברסיטה העברית – תואר שני ושלישי

37 פרסומים בעיתונים שפיטים, 21 כנסים, 30 פטנטים.