ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף
פרופ' דן בוכניק

פרופ' דן בוכניק

ראש החוג למחשבים