ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף
פרופ' אבי כספי

פרופ' אבי כספי

ראש רשות המחקר