רישום מקוון

מר מאיר קומר

1976  -  1978 Talmudic studies – Kerem BeYavneh Yeshivah, Israel.

1978 - 1981 Jerusalem College of Technology (JCT), Bachelor of Technology and Applied Science in Computer Science.

1978 - 1981 Jerusalem College of Technology, High School Teaching Diploma in Computer Science.

1989 - 1991 Graduate of Principals Institute, Hebrew University in Jerusalem, Israel .

1998 - 2000 Master of Education in Educational Management, University of Derby

Dissertation: The Process of Adapting a Computer Programming Course for Adults from the Ultra-Orthodox Community, Advisor: Dr. Chana Bar Yishai, Faculty of Education, Hebrew University, Jerusalem.

         2006           Graduate Quality Officer Course, Civil Service Authority.

 

1983 – 2001 Adjunct Lecturer, Science and Technology Teaching Department, Computer Science Department, JCT, Israel.

2001 – 2019 Senior Lecturer, JCT, Israel.

1987 – 1997, 2001- 2003 Adjunct Lecturer, Michlala for Women, Computer Science Department

1992 – 1997 Researcher, Center for Science Teaching, Hebrew University in Jerusalem.

2003               Head of Machon Naveh, Night school program, JCT

2005 – 2006 Acting Chair, Department of Science and Technology Teaching, JCT.

2005 – 2007 Founded and headed the Center for Academic Excellence directly responsible to the Rector.

2009 – 2011 Assistant to the President, JCT.

2013 – 2015 Chair, Department of Science and Technology Teaching, JCT.

1980 – 1982 Gesher Educational Enterprises, coordinator of development of Jewish educational software for international Jewish communities.

1982 – 1985 SVI, Head of software development, production of software packages including educational packages and games for the local and international market.

      1986 – 2017 Ministry of Education, Israel

                           Member of National Curriculum Committee in Computer Science (1992 - 1998)
                           Senior Examiner, Computer Science Matriculation

                           Lecturer, In-Service training to Computer Science Teachers (1988 – 2014)

            Member, Committee for non-compliance of exam integrity and the appeals committee (1994 -2014)           

1989 – 1991 Principal, Horev Yeshivah High School , grades 7-12 with approx. 500 students and 100 faculty.

1993 – 2002 CEO, Rice Information Systems, consulting and training, development of software including Manbas, a software package for high school management.

1993 –  1998, 2003 – 2009, Mahat, Ministry of Labor, preparing and evaluating exams for associate engineering diplomas in computer science.

  • Student performance in Engineering according to gender.
  • Evaluation methodology in computer science.
  • Uses of PowerPoint and other digital tools in higher education.
  • Professional development of educators in higher education.

Peer Reviewed:

T.Dana-Picard, I. Kidron, M. Komar ,Undergraduate engineering—a comparative study of first year performance in single gender campuses, European Journal of Engineering Education 12/2005; 30(4):469-476. 

T.Dana-Picard, I. Kidron, M. Komar, ICT-aided engineering courses: a multi-campus course management, European Journal of Engineering Education 08/2006; 31(4):373-381. 

T.Dana-Picard, M.Komar,  Academic Studies for Gifted High School Students, 5th International Conference on Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students, Haifa, 2008

Books:

מ.קומר, חוברות עזר להוראת מדעי המחשב - אנליזה נומרית, המחלקה להוראת המדעים - מכון לב, 1985.

מ.קומר, פתרון בעיות במדעי המחשב, המחלקה להוראת המדעים בג"ט / משרד החינוך והתרבות, 1998.

י.ברנדס, מ.קומר, עיצוב תכנה, המרכז להוראת המדעים אונ' העברית בירושלים, 1997. ספר לימוד ומדריך למורה לתלמידי יחידה הרביעית לפי תכנית החדשה במדעי המחשב לתלמידי תיכון.

מ.קומר (עורך), תכנית לימודים במדעי המחשב לחטיבה העליונה, אגף לתוכנית לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט, 1999.

1986   Keyboard for Disabled Students

2000 - 2001   Evaluation and intervention plan for  the Kfar Silver Comprehensive Boarding School funded by the ZOA, $50,000, principle investigator.

2007-2008 Comprehensive Retention Program For Students at JCT funded by the Gilbert Foundation, grant  $75,000, Head researcher.

2010 -2012 The Meaning of “work” in the Ultra-Orthodox community work together with Dr. Avi Kay (chief researcher), internal funding and funding by the Bituach Leumi.

Posters:

From PCK to Pedagogic Content Observation (PCO), ICUT 2017, International Conference on Improving University Teaching, best poster award.

 

 Invited Lectures:

המחשב במרכז, כנס השנתי  של המרכזים הקהילתיים, נתניה, 1988.

אתיקה ואי-כיבוד קניון רוחני – היבטים חינוכיים, כנס מו”ח ה-18, ת"א ,  1993

אתגרי החינוך הדתי בעידן האינטרנט, כנס תורה ומדע ה-7, ירושלים תשס"א, 2001.

חינוך לקניון רוחני,  כנס תורה ומדע ה-11, ירושלים, תשס"ד, 2004.

האתגרים האתיים במוסדות להשכלה גבוה בעידן התקשוב, כנס מיט"ל ה-3, תל אביב, 2004

The Evolution of the CS Teacher in Israel – The First Generation, HCE 2004, Toulouse, 2004

A Laymen’s Guide to Evaluating Educational Software, 5th National Conference on Teaching English in Higher Education, Jerusalem, 2004

הערך המוסף של מדעי המחשב, כנס להורים מהציבור החרדי, בני ברק, 12/2005.

Whom Do Test Test: Student or Teacher?, 6th National Conference on Teaching English in Higher Education, Jerusalem, 2005

מצוינות ארגונית על פי EFQM  כמנוף לקידום התרבות הניהולית בשירות הציבורי,  כנס האיכות הבינלאומי ה-14, תל אביב, 2006.

הכן את מחשבך לחורף – על וירוסים ושאר עיסקין בישין,  חנוכת הבית של המרכז להכשרה מקצועית לחרדים, ירושלים, 12/2006.

הניסיון של בית הספר הגובה לטכנולוגיה עם ההערכה עצמית, יום עיון של המל"ג לכל מוסדות להשכלה גבוה בארץ בנושא ההערכה העצמית,מעלה החמישה, 2/2007

לימוד מדעי המחשב בצורה חוויתי כמנוף ללמידה יעילה,  יום עיון למורי למדעי המחשב מהציבור החרדי, בני ברק, 2007.

Academic Studies for Gifted High School Students, 5th International Conference on Creativity in

Mathematics and the Education of Gifted Students, Haifa, 2008

על הוראת מחוננים, יום עיון לסגל המלמדים בישיבת תורה ומדע ליד מכון לב, 2008

דרכי הערכת מבחני הבגרות במדעי המחשב, יום עיון למעריכי מבחני הבגרות במדעי המחשב, קרית אונו, 2011

From Higher Education to Hire Education – The Challenges and Opportunities of Educating Gen-Z, The 7th Kinneret Conference on Software Engineering Education, 2019

See the Act and Remember the Halacha – Visualizations in HE, Professional Development Workshop, University of California –Irvine (UCI), 2019

Where do You Put the Comma?, Core C++ 2019, Tel-Aviv, 2019

A Letter to My Descendants, Core C++2019, Tel-Aviv, 2019

CS1 vs C++ - What Should We Be Teaching?, Teaching C++ Workshop, Tel-Aviv , 2019  

 From Higher Education to Hire Education – The Challenges and Opportunities of Educating Gen-Z, EduLearn-19 -International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, 7/2019

From Pedagogical Content Knowledge to Peer Content Observation, EduLearn-19 -International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, 7/2019

TEACHING C++ WORKSHOP

Invited Workshops  and Seminars:

The Uses of Visualizations in Higher Education, SCE-Shamoon Engineering College, 2018

Evaluation Methods in Higher Education, Ashkelon Academic College, 2018

The Uses of Visualizations in Higher Education, Bar-Ilan University, 2019

From Higher Education to Hire Education, Graduate and departmental seminar, Department of Information Systems, Haifa University, 2019

From Higher Education to Hire Education – The Challenges and Opportunities of Educating Gen-Z,   Engineering Leadership:Making Changes in Academia, 7Th Conference of the Center for Improvement  of Teaching and Learning, Ort Braude College, 2019

See the Act and Remember the Halacha – Visualizations in HE, Tel Hai Academic College, 2019

 

Conference Refereeing:

SIGCSE of the ACM: 2006-2008, 2018

ITiCSE, 2004, 2006-2008

 

Book Refereeing:

זילברמן ח, ארגון המחשב ושפת סף, האונ' הפתוחה,1999.

פירסט צ., מבוא לגרפיקה ממוחשבת, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, 1999.

גינת ד., יסודות מדעי המחשב I, מכון וייצמן למדע, 1997

פונק ש., מבוא למערכות מחשב ואסמבלי, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, 2006

פרג'ון ו., קנל י'., תכנות מונחה עצמים, משרד החינוך והתרבות, 2017

 

Conference Committees:

The 1st International conference on Learning in Higher Education, Carmiel, 2005, member of program and organizing committee.

The 18th Torah and Science Conference, Jerusalem, 2011, Chair organizing committee, member of program committee.

ACA 2017, 23rd Conference on Applications of Computer Algebra,   member of organizing committee.

The 24th Torah and Science Conference, Jerusalem, 2017, Chair organizing committee.