ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

ד"ר ישי יהודה

גנומיקה, ביואינפורמטיקה, חקר הסרטן, גנטיקה מולקולרית ומיקרוביולוגיה.

מסלול ישיר לדוקטורט - האוניברסיטה העברית, הפקולטה לרפואה.

תואר ראשון -  האוניברסיטה העברית הפקולטה למדעי הטבע.

מדריך הוראה – האוניברסיטה העברית, הפקולטה לרפואה.

עמית מחקר ומנהל מעבדה – אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה להנדסה.