ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

ד"ר יאיר שאקי

שעות קבלה: כל יום, בתיאום מראש.

מיקום המשרד: ויילר 143.

            2002    B.Sc.    Mathematics and Statistics, Bar-Ilan University.

            2003    M.Sc.   Mathematics, Bar-Ilan University.

                        Thesis:  Inter arrival's sets for a spatial Poisson process

                        My supervisor: Prof Ely Merzbach

            2008    P.h.D   Mathematics, Bar-Ilan University.

                        Thesis:  Set-Regenartive Phenomenon and Renewal Cox Process.

                        My supervisor: Prof Ely Merzbach

     10/2013-present. Lecturer, Industiral Engineering and Management, The Jerusalem College of  

     Technology.

     3/2015-8/2015, Lecturer, Faculty of civil and Environmental Engineering, Technion.

     2/2014-7/2014. Lecturer, Industiral Engineering and Management, Tel Aviv University.

     2/2013-2/2014. Lecturer, Department of mathematics, Michlalah-Jerusalem College.

     10/2012-7/2013. Lecturer, Department of Computer Science and Mathematics, Ariel University.

     10/2012-1/2013. Lecturer, Faculty of Management of Technology, Holon Institute of Technology.

    2011-2012. Post Doctoral fellowship, Department of Statistic, Hebrew University.

    2010-2011. Post Doctoral fellowship, Department of Statistic and Operations  research, Tel Aviv  

    University.

    2010-2011. Teaching Assistant, Department of Statistic and Operations  research,  Tel Aviv  

    University.

    2008-2010. Post Doctoral fellowship, Faculty of Electrical Engineering, Technion.

   2006-2008. Teaching Assistant, Department of mathematics, Bar Ilan University.

    * Outstanding lecturer in 2018, Lev Academic Center.

    * Uriel G. Rothblum Prize for Excellent Work in Operations Research for 2015, Operations  

    Research Society of Israel.

      Currently, I am working on research papers related to different issues:

          * On the double parking problem (with Uri Yechiali, Michael Dreyfuss).

          * Damped-oscillator model of adaptive response and its consequences (with Yehoshua  

             Socol, Ludwik Dobrzyński), submitted.

Peer-Reviewed Papers in Refereed Journals

       Before latest appointment

 • Merzbach, E Shaki Y.Y Characterizations of multiparameter Cox and Poisson processes bythe renewal property. Stat. Probab. Lett. 78, No. 6, 637-642 (2008). (Ranking =Q2-Q3, IF=0.66, Time cited: 2).
 • Atar, R. Shaki Y.Y Shwartz, A, A blind policy for equalizing cumulative idleness, Queueing Systems, 67, 4, 275-294 (2011).   (Ranking =Q1, IF=0.717, Time cited: 28).

Since latest appointment

 • Reed, J. Yair, Y.Y, A fair policy for the servers in the G/GI/N queue

    Mathematics of Operations Research, 40(3), 558-595. (2015). (Ranking=Q1, IF= 1.406 Time cited: 11).

 • Hassin, R.  Shaki, Y.Y, Yovel, U, On the optimal number of servers in a loss system, Naval Research Logistics. 62: 81–97 (2015).    (Ranking =Q1, IF= 0.787, Time cited:  12).
 • Hassin, R. Nowik, I Shaki, Y.Y   On the price of anarchy in a single server queue with heterogenous service valuations induced by travel costs. European Journal of Operational Research.  265, 580-588 (2018).  (Ranking=Q1, IF=3.297, Time cited:  2)
 • A Jackson Network under general regime, Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2019, 33(3), 532-548. (Ranking=Q3, IF= 0.819)
 • Moshe Yanovskiy, Yair Y. Shaki, Yehoshua Socol, Ethics of adoption and use of the linear no-threshold model, accepted to publication, Dose-Response. (Ranking=Q1, IF=2.435)    
 • Yehoshua Socol, Yair Y Shaki, Alexander Vaiserman Thyroid cancer overdiagnosis: implications for understanding radiation carcinogenesis and for medical imaging, accepted to publication, Chemico-Biological Interactions. (Ranking=Q1, IF=3.5).
 • Moshe Yanovskiy, Yair Y. Shaki, Yehoshua Socol, Interests, bias, and consensus in science, Dose-Response. 17, (2019). (Ranking=Q1, IF=2.435).

Peer-Reviewed Papers in Refereed Conference Proceedings

 • Optimal and equilibrium arrival in a single server queue, in the presence of travel costs. Proc. of the 18th Industrial Engineering and Management Conference, Tel Aviv, March 25–26, 2014.
 • An M/M/1-type Queue with an Individual  Deterministic Retrial Rate,   Of  the Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science and Operations,  Beer Sheva,  February 15-18, 2016, SCE - Shamoon College of Engineering.
 • Yehoshua Socol (PI), Yair Shaki, " Development of mathematical medical-economical model for  estimation of evacuation expedience in radiological emergency, the Jerusalem college of  technology",  grant  No 5969", 8,000 NIS.
 • Yair Shaki (PI), Dror Mughach" Management of Autonomous vehicle", the Jerusalem college of technology,  grant  No 5765, 3000 NIS.
 • Excellence Awards 2016, Lev Academic Center. 
 • The Lady Davis Fellowship Trust, Hebrew University (2011-2012).
 • Post-Doctoral Scholarship of School of Mathematical Sciences,

              Tel-Aviv University (2010- 2011).

 •   The Andrew and Erna Finici Viterbi Fellowship Program (2009) , Technion.
 • The Andrew and Erna Finici Viterbi Fellowship Program (8-9, 2008), Technion.
 • The President's Award for Excellent doctorants.(2004-2007).
 • Encouragement scholarship, Bar-Ilan University (2003)

 

 1. Other Relevant Academic and Professional Activities

Ad hoc reviewer

 • EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
 • THE OPERATION RESEARCH SOCIETY OF ISRAEL 

 

 

 

Conferences, Workshops and seminar

1) Yair Y Shaki, "Characterization of the random measure associated with renewal Cox process in R^d " Annual conference of Israel Mathematical Union . Neve Ilan, May 2006.

2) Yair Y Shaki* and Eli Merzbach, "Characterization of the random measure associated with renewal Cox process in R^d " Students Probability Day. Weizmann Institute of Science, 28 March 2007.

3) Yair Y Shaki, "Characterization of the random measure associated with renewal Cox process in R^d " Probability and ergodic theory seminar. Ben Gurion University, December 2007.

4) Rami Atar and Adam Shwartz and Yair Y. Shaki* “Blind, fair allocation between large server pools", Probability seminar, Bar-Ilan University, 16 December 2008.

5) Rami Atar and Adam Shwartz and Yair Y. Shaki* “Blind, fair allocation between large server pools,” Q-ing day, Technion, Israel, February 2009.

6) Rami Atar and Adam Shwartz* and Yair Y. Shaki “Blind, fair allocation between large server pools,” 15th INFORMS Applied Probability Society Conference, Cornell, Ithaca, NY, July 2009.

7) Rami Atar* and Adam Shwartz and Yair Y. Shaki “Blind, fair allocation between large server pools,” STOR Colloquium, The University of North Carolina , Sep, 2009.

8) Rami Atar and Adam Shwartz and Yair Y. Shaki* "Fair Allocation between Large Server Pools" Workshop on Long-Range Dependence Kiev University, September 2009.

9) Rami Atar* and Adam Shwartz and Yair Y. Shaki “Blind, fair allocation between large server pools,” Net Coop EURANDOM, Eindhoven, The Netherlands, 24 November, 2009.

10) Rami Atar* and Adam Shwartz and Yair Y. Shaki* “Blind, fair allocation between large server pools,” 10th International Vilnius Conference, Vilnius University, 29 June 2010.

11) Rafi Hassin, Yair Y Shaki*, " Optimal service capacity allocation in a loss system", Operations research society-Israel, Acre, 30 May 2011.

12) Josh Reed* Yair Y Shaki, "A fair policy for the servers in the G/GI/N queue", The Applied probability Society conference, Royal Institute of Technology, Sweden, July 2011.   

13) Josh Reed* Yair Y Shaki, "A fair policy for the servers in the G/GI/N queue", 2011 INFORMS Midwestern Conference, Ohio State University, Columbus, August, 2011.

14) Josh Reed* Yair Y Shaki, "A fair policy for the servers in the G/GI/N queue", Informs 2011 annual meeting Charlotte, north Carolina, November, 2011.

15) Josh Reed Yair Y Shaki*, "A fair policy for the servers in the G/GI/N queue", Operations research society-Israel, Tel Aviv University, December, 2011.

16) Josh Reed* Yair Y Shaki, "A fair policy for the servers in the G/GI/N queue", the 2012 Stochastic Networks Conference, MIT, Cambridge, June, 2012. 

17) Moshe Haviv, Yair Y Shaki* "Deterministic retrial for an M/M/1 queueing system " Operations research society-Israel Ma'ale Hahamisha, June 2012.

18) Roee Boosi*, Yair Y Shaki " An optimal and equilibrium arrival and single server queue, in the presence of travel costs" Operations research society-Israel Ma'ale Hahamisha, June 2012.

19) Josh Reed Yair Y Shaki*, "Fair policy for the servers in the G/GI/N queue"

seminar,  The Jerusalem College of Technology, May 2013.

20) Yair Shaki, A new definition of the Fractional Poisson Process. Probability seminar , Bar Ilan University, December 2013.

21) Rafi Hassin, Yair Y Shaki* Uri Yovel, "Optimal service capacity allocation in a loss system", Operations research society-Israel, Applied probability day, Hebrew University, January 16, 2014.

22) Josh Reed Yair Y Shaki*, "Fair policy for the servers in the G/GI/N queue"

seminar,  ORT Braude College, June 2014.

23) Moshe Haviv, Yair Y Shaki* Uri Yechieli " An M/M/1-type Queue with an Individual  Deterministic Retrial Rate." A meeting  queues and games,  Tel Aviv University, December 2015.  

24) Rafi Hassin, Irit Nowik Yair Y Shaki*, On the price of anarchy, in the presence of travel costs, faculty seminar,  The Jerusalem College of Technology, 14 March 2016.

25) Rafi Hassin, Irit Nowik Yair Y Shaki*, On the price of anarchy, in the presence of travel costs, Queueing and Games Seminar,  Tel -Aviv University, 14 March 2016.   

26) Rafi Hassin, Irit Nowik Yair Y Shaki*, On the price of anarchy, in the presence of travel costs, Operations research society-Israel,  Ma'ale Hahamisha,, 18 March 2016.                                                                     

27)   Yair Shaki, Avidan Rebibo*, Tegegne Bazezew*  Parking lot as service system and the double parking problem, Operations research society-Israel, Bar-Ilan University,  May 2017.

28) Hillel Weyel*, Avner Russler*, Yair Shaki,  An M/M/1-type Queue with an Individual Erlang Retrial Rate, Operations research society-Israel, David Tuviyahu (“Beit-Hias”) Campus Ben-Gurion University of the Negev Beer-Sheva. 2018.

29) Rafi Hassin, Irit Nowik* Yair Y Shaki, On the price of anarchy, in the presence of travel costs, StochMod18, Lancaster University, June 2018.

30)Yehoshua Socol   Yair Y. Shaki*  Ludwik Dobrzyński, Damped-oscillator model of hormesis and its consequences, European Radiation Research, Pécs University, Hungary, August 21-25, 2018. 

31) Yehoshua Socol*   Yair Y. Shaki Alexander Vaiserman, Thyroid cancer:
over-radiosensitivity or overdiagnosis?, European Radiation Research, Pécs University, Hungary, August 21-25, 2018.  

32) Michael Dreyfuss, Yair Y Shaki* Uri Yechiali, On the double parking problem, Operations research society-Israel, Shefaim, 2019.       

Conference session chair

              I’ve organized a session at Operations research society-Israel (Ma'ale Hahamisha, 4

              June 2012).

              I’ve organized a session at Operations research society-Israel (Ma'ale Hahamisha, 18 

              March 2016).

 

Teaching Experience

*I attended a Teaching workshop (Holon Institute of Technology, 9-11, October 2012)

* Stochastic Processes (M.Sc. program, Shenkar College).

* Statistic (Lecturer, Technion).

 *Manufacturing Planning & Control (Lecturer, The Jerusalem College of Technology).

* Stochastic Models in Operations Research (Lecturer, Tel Aviv University).

* Statistics of Management (Lecturer, The Jerusalem College of Technology).

* Operation research 1 (Lecturer, The Jerusalem College of Technology).

* Intr. to statistics B for economists (Lecturer, Ariel University Center).

* Intr. to statistics A for economists (Lecturer, Ariel University Center).

* Statistics of Management (Lecturer, Holon Institute of Technology).

* Intr. to Probability and statistics (Teaching Assistant, Tel Aviv University).

* Probability and statistics (Teaching Assistant, Tel Aviv University).

* Markov chain (Teaching Assistant, Bar Ilan University).

* Biostatistics (Teaching Assistant, Bar Ilan University).

* Probability and statistics (Teaching Assistant, Bar Ilan University).