רישום מקוון

נגישות

המרכז האקדמי לב  פועל ומקדם את נושא הנגישות.

אנו רואים באוכלוסייה עם מוגבלות אוכלוסייה שוות זכויות, הזכאית ליהנות מנגישות מלאה לנכסי ושרותי המכללה.

המרכז האקדמי לב פועל לפי המוגדר בחוק ואף למעלה מכך במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלויות לשפר את איכות החיים ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות. התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח – 1998) והתקנות על פיו

בהתאם לתקנות הנגישות אשר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות  הנגיש המרכז האקדמי לב את אתר האינטרנט שלו במלואו וכל השירותים הניתנים באתר מותאמים גם לבעלי מוגבלויות , כתובת האתר : www.jct.ac.il

במהלך השנים האחרונות המרכז האקדמי לב  מבצע תכנית עבודה סדורה במטרה לאפשר נגישות נוחה יותר למתקנים השונים ברחבי הקמפוס.

ההחלטות המתקבלות משקפות את מחוייבותו של המרכז האקדמי לב  לחברה ולקהילה במטרה להקל על ציבור בעלי המוגבלויות, בנגישותם למתקנים שונים ברחבי הקמפוס.

מדובר בביצוע מגוון רחב של פרויקטים רבים כגון :

הנגשת כל המעליות בקמפוס

הנגשת אתר האינטרנט של המוסד

התאמות שבילים ומדרכות

ביצוע התאמות נגישות בטקסי תארים ובאירועים

שופצו והונגשו תאי השירותים ברחבי הקמפוס

הונגשו חדרים תאי שירותים במעונות הסטודנטים

הותקנו מאחזי יד בכל רחבי הקמפוס

הותקנו פסי התראה למוגבלי ראייה בכל מדרגות הקמפוס

הותקנו פסים למניעת החלקה בכל מדרגות הקמפוס

בוצעה התאמת חניות כלי רכב לרכבי נכים

כיתות ואולמות הרצאה ייעודיים הוכשרו לקליטת סטודנטים בעלי מוגבלויות

בוצע שילוט וסימון אזורים ייעודיים בשילוט מתאים לנכים

פעולות נוספות לקידום ההנגשה יבוצעו בקרוב

לפניות ולמידע נוסף בנושא נגישות פיסית בקמפוס ניתן לפנות לרכז הנגישות במרכז האקדמי לב

יגאל פזרקר בטלפון 052-5665620 , 02-6751031 או בדוא"ל :  yigalp@jct.ac.il