אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

בכפוף לתקנות 3 (18), 3 (20) ו 4(א) לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע- 2010, להלן פרסום רשימת הספקים שבכוונתנו להתקשר עימם מתוקף היותם ספקים יחידים/ ספקי חוץ.
פניות על פי התקנות הנ"ל תתקבלנה לא יאוחר מ 7 ימי עבודה ממועד ההודעה.
כל פניה תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני  לכתובת Michrazim@jct.ac.il
פניה שלא תועבר בדרך זו לא תתקבל.

טבלת ההודעות

נושא תאריך פרסום תאריך סיום תוכן ההחלטה קבצים סטטוס פניה
התקשרות לעריכת בחינות קבלה 6.1.2019 17.1.2019 00:00 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים סגור
התקשרות עם מומחה למכירת כתובות IP 29.10.2018 12.11.2018 15:15 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק חוץ, טרם אישור ועדת מכרזים סגור
התקשרות לקבלת שירותים בנוגע להחזרי מע"מ 10.10.2018 23.10.2018 00:00 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת מכרזים סגור
התקשרות לרכישת חדרי סימולציה למחלקה לסיעוד 3.10.2018 16.10.2018 00:00 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת מכרזים סגור
התקשרות למתן שירותי בריאות קולקטיב 16.5.2018 30.5.2018 00:00 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב, להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת מכרזים סגור
התקשרות לאספקת חשמל 10.3.2018 10.3.2018 00:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת הפטור בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות למתן שירותי אינטרנט הכוללים סינון 26.11.2017 7.12.2017 00:00 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים סגור
התקשרות עם מתכננים 23.7.2017 23.7.2017 00:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באממצעות מכרז סגור
התקשרות למתן שירותי ביקורת פנים 30.3.2017 30.3.2017 12:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לרכישת ציוד למעבדת RF 16.2.2017 16.2.2017 12:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות למתן שירותי יחסי ציבור ולובינג למרכז האקדמי לב 2.2.2017 2.2.2017 12:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לרכישת פלאפונים לעובדי המרכז 11.11.2016 11.11.2017 08:45 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות עם הרשות לפיתוח ירושלים 11.11.2016 11.11.2017 09:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לשם רכישת מתגים 14.10.2016 14.10.2017 08:45 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לשם רכישת פאנלים ומוצרי תקשורת 14.10.2016 14.10.2017 08:45 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לשם עריכת התנסויות קליניות - המחלקה לסיעוד 11.10.2016 11.10.2017 08:45 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לעריכת בחינות באנגלית 5.8.2016 28.8.2016 23:00 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים סגור
התקשרות להקמת חדר פוטוליטוגרפיה 10.7.2016 10.7.2016 10:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לרכישת ציוד למעבדת סימולציה למחלקה לסיעוד 11.5.2016 11.5.2016 10:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לרכישת שרתים למרכז 11.5.2016 11.5.2016 10:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לרכישת ציוד למעבדת אלקטרוניקה 18.2.2016 18.2.2016 10:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרויות בנושאי קריאייטיב וגרפיקה 24.12.2015 24.12.2015 15:15 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרויות בנושא רכישות מוצרי חשמל מעת לעת 24.12.2015 24.12.2015 15:15 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
ייעוץ אסטרטגי למרכז האקדמי לב והכנת תכנית חומש 3.11.2015 18.1.2016 14:30 הודעת אינטרנט על החלטת וועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לרכישת מתג מחברה זוכת חשכ"ל 8.10.2015 8.10.2015 15:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז 8.10.2015 8.10.2015 15:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות עם אדריכל בנוגע לבנין מעונות סטודנטים 6.8.2015 13.8.2015 15:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות עם קונסטרוקטור בנוגע לבנין מעונות סטודנטים 6.8.2015 13.8.2015 15:00 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות עם מנהל פרויקט לליווי ופיקוח בנין מעונות סטודנטים 6.8.2015 13.8.2015 15:15 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרויות אגף תקשוב- יועצים 6.8.2015 13.8.2015 15:15 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות בנושא חניה שעל יד קמפוס טל 6.8.2015 13.8.2015 15:15 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
הודעה בדבר התקשרות וועדת מכרזים של המרכז האקדמי לב מתוקף תקנה 8: תשומות להשכלה גבוהה 13.5.2015 13.5.2015 11:00 סגור
הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים 26.4.2015 8.5.2015 08:00 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור וועדת מכרזים סגור
התקשרות עם חברת 'אנקור 22.5.2012 7.5.2012 10:00 ברצוננו להודיע, כי בכוונת מחלקת מחשוב ומערכות מידע להתקשר עם חברת 'אנקור' לאספקת שירותי ייעוץ וכן אספקת חוזה שרות בעבור שרת קבצים. מצ"ב חוות הדעת של היחידה המקצועית. ניתן לפנות בהשגה ולהודיע כי קיים ספק אחר היכול לקיים את ההתקשרות, עד ליום שלישי, א' סיוון, 99.00.0 סגור
התקשרות לרכישת ציוד למעבדת אלקטרוניקה 1.1.0001 1.1.0001 00:00 סגור
כוונה להתקשר עם ספק יחיד IMP 4.11.2019 18.11.2019 14:51 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, טרם אישור ועדת מכרזים סגור
התקשרות לשם רכישת מכשירי סלולר וחבילות 29.1.2020 29.1.2020 12:11 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות עם חברת תומקס - עבור בחינות סטודנטים עקב מגבלות קורונה 23.6.2020 23.6.2020 12:16 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת הפטור בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר הפיתוח וההוראה 24.6.2020 24.6.2020 12:18 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר הפיתוח וההוראה 25.5.2021 25.5.2021 13:48 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר הפיתוח וההוראה 25.5.2021 25.5.2021 13:52 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
התקשרות לשיתוף פעולה בתחומי המחקר הפיתוח וההוראה 25.5.2021 25.5.2021 13:55 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת מכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז סגור
כוונה להתקשר עם ספק יחיד- תומקס 20.7.2021 3.8.2021 12:35 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד סגור
כוונה להתקשר עם ספק יחיד- קריירה 21 1.9.2022 15.9.2022 16:00 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד סגור
כוונה להתקשר עם ספק יחיד- סיסטמטיקס 30.1.2023 12.2.2023 23:59 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד סגור
כוונה להתקשר עם ספק יחיד- מטריקס 30.1.2023 12.2.2023 23:59 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד סגור
כוונה להתקשר עם ספק יחיד- תומקס 8.6.2023 22.6.2023 23:59 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי לדעתה הוא ספק יחיד סגור
כוונה להתקשר עם ספק יחיד- אולטסט 25.7.2023 8.8.2023 23:59 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד. סגור
כוונה להתקשר עם ספק יחיד- קריירה 21 26.9.2023 10.10.2023 23:59 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד. סגור
התקשרות למתן שירותי אינטרנט הכוללים סינון 9.11.2023 23.11.2023 23:59 הודעת אינטרנט בדבר כוונת המרכז האקדמי לב להתקשר עם מי שלדעתו הוא ספק יחיד סגור