אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

בכפוף לתקנה 18, פניה מוקדמת לקבלת מידע, לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע- 2010, רשאית ועדת מכרזים להחליט על עריכת פנייה מוקדמת לקבלת מידע, הדרוש לה לעניין התקשרות.
פנייה מוקדמת לקבלת מידע תיעשה באופן פומבי. את התגובות לפניות, כל אחת על פי עניינה, יש לשלוח לכתובת Michrazim@jct.ac.il
פניה שלא תועבר בדרך זו לא תתקבל.
מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שייערך בעקבותיו וכן לא יקנה יתרון במכרז