ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

ברוכים הבאים,

באתר זה, תוכלו לצפות בפרסומים ועדכונים מתוקף תקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),התש"ע- 2010.

הודעות על התקשרויות ומכרזים מתפרסמות מעת לעת בעיתונות הארצית וכן באתר זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות אלינו בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00.

 

לפניות בנושא מכרזי בינוי יש לפנות באמצעות:

מייל michrazim.binui@jct.ac.il  טלפון 02-6751096

לפניות בנושא מכרזי רכש יש לפנות באמצעות

מייל michrazim@jct.ac.il טלפון 02-6751093

בברכה,

מחלקת רכש

 

טבלת המכרזים

מס' מכרז כותרת נושא תאריך פרסום תאריך סיום קבצים סטטוס
06/18 מכרז תוספת 2 קומות לבנין קיים (בנין בירן) בינוי 16.10.2018 19.11.2018 12:00
סגור
03/18 מכרז למתן שירותי רכש מדיה דוברות ויחסי ציבור 30.5.2018 20.6.2018 12:00 סגור
02/18 מכרז לאספקת שירותי ניקיון ושירותי סבלות קלה בקמפוסי המרכז האקדמי לב תשתיות ולוגיסטיקה 11.3.2018 23.4.2018 12:00 סגור
11/17 מכרז למתן שרותי אבטחה קמפוס טל תשתיות ולוגיסטיקה 14.12.2017 10.1.2018 12:00 סגור
07/17 מכרז מעונות סטודנטים בינוי 22.10.2017 26.11.2017 12:00 סגור
08/17 מכרז ביטוח לעבודות קבלניות בינוי 15.10.2017 9.11.2017 13:00 סגור
06-17 מכרז טאבלטים רכש כללי 4.7.2017 7.8.2017 13:00 סגור
03-17 פניה לקבלת הצעות למתן שירותי לובינג דוברות ויחסי ציבור 4.6.2017 3.7.2017 13:00 סגור
02-17 פניה לקבלת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור דוברות ויחסי ציבור 4.6.2017 3.7.2017 13:00 סגור
06-16 מכרז להפעלת מערך משגיחי בחינות רכש כללי 6.11.2016 20.11.2016 13:00 סגור
05-16 מכרז למתן שירותי פרסום דוברות ויחסי ציבור 27.9.2016 15.11.2016 13:00 סגור
03/16 מכרז ביטוח רכש כללי 1.8.2016 5.9.2016 13:03 סגור
03-16 מכרז לאספקת ציוד חדר כושר רכש כללי 18.7.2016 7.8.2016 13:00 סגור
01-2016 מכרז פומבי - אספקת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי רכש כללי 8.1.2016 23.2.2016 13:00 סגור
02-16 מכרז רשיונות פקולטה רכש כללי 1.1.2016 13.3.2016 13:00 סגור
08/15 מכרז לאספקת נקודות תקשורת רכש כללי 2.9.2015 17.9.2015 13:00 סגור
07/15 מכרז מסגרת לאספקת סולר להסקה תשתיות ולוגיסטיקה 30.8.2015 20.10.2015 13:00 סגור
04/15 א' מכרז חדר כושר (פומבי) בינוי 14.6.2015 25.6.2015 12:00 סגור
04/15 מכרז חדר כושר (פומבי) בינוי 17.5.2015 9.6.2015 12:00 סגור
05/15 מכרז נגרות בבית המדרש בינוי 17.5.2015 7.6.2015 12:00 סגור
06/15 מכרז שיפוצים בית מדרש בינוי 7.5.2015 16.6.2015 12:00 סגור
03/15 מכרז לאספקת שירותי ניקיון וסבלות קלה תשתיות ולוגיסטיקה 19.4.2015 27.5.2015 12:00 סגור
02/15 מכרז לאספקת תוי שי 10.3.2015 12.3.2015 00:00 סגור
01/15 מכרז מדפסות ושירותי תפעול ותחזוקה 1.3.2015 30.4.2015 12:00 סגור
01/19 מכרז לאספקת רישיונות פקולטה מיקרוסופט רכש כללי 7.2.2019 13.3.2019 12:00 סגור
03/2019 מכרז ליסינג רכבים רכש 21.5.2019 20.6.2019 14:12 סגור
05/19 מכרז אבטחה קמפוס לב אבטחה 10.11.2019 9.12.2019 12:00 סגור
02/2020 מכרז פומבי ריהוט מעונות בינוי 22.4.2020 17.5.2020 14:00 סגור
02-2021 מכרז פומבי קריאטיב ודיגיטל- עיצוב וקידום שיווק ופרסום 14.7.2021 4.8.2021 16:00 פתוח