אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

נוהל הגשת בקשות לקרנות מחקר חיצוניות

  1. חוקר המעוניין להגיש בקשה לקרן מחקר חיצונית, יעדכן את רשות המחקר לכל הפחות חודש לפני מועד ההגשה. יש לכלול בהודעה זו את פרטי ההצעה- נושא המחקר, שמות החוקרים המגישים ומוסדות המחקר, גובה המענק המבוקש ואחוז התקורה בהתאם לנהלי הקרן.
  1. יש להעביר לידי רשות המחקר את הטיוטה הסופית של הבקשה, כולל מפרט תקציבי, לכל הפחות 14 ימים, מינימום 10 ימי עבודה ממועד ההגשה לרשויות המחקר כפי שנקבע ע"י הקרן. חובה לקבל אישור על המפרט התקציבי מרשות המחקר וממחלקת כספים קודם הגשת הבקשה.
  1. כחלק מתהליך הגשת הבקשות, כל חוקר המגיש בקשה למימון חיצוני נדרש למלא את "טופס הגשת בקשה למענק חיצוני" ולשלוח לרשות המחקר עותק חתום על ידו, לאחר אישור המפרט התקציבי ע"י מחלקת כספים. בנוסף, יידרש החוקר להעביר טופס אמצאה חתום ,במידה והפרויקט בגינו מוגשת הבקשה הנו בעל פוטנציאל יישומי אפשרי.