ניגודיות גבוהה
רישום מקוון מידע למתעניין בלימודים

רשות המחקר

מבנה רשות המחקר:

ראש רשות המחקר
רכז/ת רשות המחקר
פורום רשות המחקר. תפקידים: קביעת מדיניות מחקר, אישור תקנון ונהלים, אישור המלצות ועדת מחקר בנוגע להקצאת מענקים פנימיים.
ועדת מחקר. תפקיד: ועדה מייעצת לפורום רשות המחקר בנוגע להקצאת מענקים פנימיים.

פעילות רשות המחקר:

  • הקצאת מענקי מחקר פנימיים -במהלך השנה יפורסמו קולות קוראים על ידי רשות המחקר להגשת בקשות עבור מענקי מחקר פנימיים. הבקשות מועברות לדיון בוועדת מחקר, אשר מעבירה את המלצותיה לאישור בפורום רשות המחקר.
  • מענקים חיצוניים- תמיכה וסיוע בהגשת בקשות לקרנות המחקר השונות
  • עידוד והסדרת שיתופי פעילה מחקריים ועסקיים עם גורמים חיצוניים (גופים ממשלתיים, מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל, חברות תעשייתיות ומסחריות בארץ ובחו"ל).

 

מענקים חיצוניים

מענקים פנימיים

הנחיות למימוש תקציבי מחקר

ראש רשות המחקר

פרופ' יעקב הכהן קרנר