ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

מטרת הרשות

לעודד פעילות מחקרית אקדמית ויישומית ולפתח פרויקטים בינתחומיים יישומיים, במטרה לקדם את רמת המחקר ומסחור הידע הנרכש והמתפתח במרכז האקדמי לב.

תפקידי הרשות:

קביעת מדיניות בתהליכי המו"פ, תקנון ונהלים.
אישור תקציב הרשות.
הקצאת מענקי מחקר פנימיים לפרויקטים מועדפים עפ"י קריטריונים ובהמלצת ועדת מחקר. (הקריטריונים יקבעו ע"י רשות המחקר).
אישור מימון החלק היחסי של המרכז במענקי מחקר חיצוניים לפרויקטים מובילים ומימון הוצאות נלוות למחקרים ממומנים.
מעקב אחר פעילות המחקר במרכז.
העברת נושאים רלוונטיים לטיפול לגורמים המוסמכים כדוגמת ועדת המחקר וועדת קניין רוחני עפ"י הצורך.
קבלת החלטות לגבי פרויקטים הבשלים למסחור הידע דרך חברת היישום של המרכז האקדמי לב או דרך חממה.
אישור שת"פ מחקריים ועסקיים עם גורמים חיצוניים (גופים ממשלתיים, מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל, חברות תעשייתיות ומסחריות בארץ ובחו"ל.

 

 

ראש רשות המחקר

פרופ' יעקב הכהן קרנר