רישום מקוון

יחידות

מרכזי מחקר

מסחור

מידע נוסף

לעודד פעילות מחקרית אקדמית ויישומית ולפתח פרויקטים בינתחומיים יישומיים, במטרה לקדם את רמת המחקר ומסחור הידע הנרכש והמתפתח במרכז האקדמי לב

יחידת המחקר והפיתוח במרכז האקדמי לב

שאלות ותשובות

כדי להשיג מענקים חיצוניים אנחנו ממליצים כי

מענק פנימי יכול לבוא מכמה מקורות