ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

יחידות

לעודד פעילות מחקרית אקדמית ויישומית ולפתח פרויקטים בינתחומיים יישומיים, במטרה לקדם את רמת המחקר ומסחור הידע הנרכש והמתפתח במרכז האקדמי לב

יחידת המחקר והפיתוח במרכז האקדמי לב