ברוכים הבאים לאתר החדש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד זה.
רישום מקוון

מה כולל תהליך הקבלה?

  • רישום באתר
  • העלאת המסמכים והאישורים לכרטיס הרישום הדיגיטלי
  • ראיון אישי
  • קבלת תשובה במייל ובדואר
  • מימוש קבלה – תשלום שכ"ל וקורסי קדם (אם יש) והעלאת הוראת קבע
  • יום הערכות
  • תחילת הלימודים – קורסי קדם/ סמסטר אלול

רישום למרכז האקדמי לב

כמו שכבר הבנת, במרכז האקדמי לב נושמים מדע, קודש וטכנולוגיה. את כל תהליך ההרשמה, כולל העלאת מסמכים ותיאום ראיון אישי (ברוב הקמפוסים), נעשה באופן מקוון. לנרשמים באופן מקוון ניתנת הנחה של 100 ₪ על דמי הרישום, אז זה גם משתלם. נשמע טוב? קדימה להרשמה המקוונת

בכל שאלה בנוגע לתהליך ההרשמה ניתן אפשר להתקשר אלינו לטלפון 3239* ונשמח לעזור.

שנדבר רגע על דמי ההרשמה?
דמי ההרשמה

בעת ההרשמה יש לשלם 400 ₪ עבור דמי הרשמה וערכת רישום. הרשמה באופן מקוון מקנה הנחה של 100 ₪. זה יוצא 300 ₪. ספרנו.

תקופת הרישום המאוחר

בתקופת הרישום המאוחר ניתן להרשם על בסיס מקום פנוי. יש להוסיף 100 ₪ עבור עמלת טיפול ברישום מאוחר.

עוד כמה דברים חשובים

רק רצינו לומר שדמי הרשמה ודמי ערכת רישום נקבעו על פי חוק זכויות הסטודנט. תשלום דמי ההרשמה נגבה בעבור הטיפול בבקשת ההרשמה. התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. 

חשוב לשים לב שדמי ההרשמה אינם מוחזרים גם אם מועמדותך נדחתה, לא התקבלת ללימודים או ביטלת את ההרשמה.

יש איזו הנחה?

בהחלט. בוגר המרכז האקדמי לב , סטודנט חוזר או בן משפחה של עובד מדרגה ראשונה במרכז האקדמי לב ישלם רק 200 ₪.

שילמתי! מתי אקבל תשובה?
אם הכל בסדר...

אם נרשמת, הגשת את כל המסמכים והגעת לראיון באופן מידי – את הודעת ההחלטה לגביך תקבל בהקדם האפשרי אל המייל האישי שלך וליתר ביטחון – גם בדואר.

ומה אם לא?

אם יש כמה פרטים שעליך להשלים (נגיד, כי עוד לא קיבלת את ציון הפסיכומטרי) – התשובה תתקבל רק לאחר השלמת הפרטים החסרים.

אם הוזמנת פעמיים לראיון ולא הופעת בלי להודיע מראש – הרשמתך תבוטל. כדי לשנות את הסטטוס יש להתחיל מחדש את תהליך ההרשמה. לא נעים.

חשוב לדעת: ועדת הקבלה דנה בבקשה ללימודים בהתאם לחוגי הלימוד וסדרי העדיפויות הרשומים בטופס ההרשמה ועל פי נתוני הקבלה. כדאי לוודא שהם רשומים כמו שצריך.

אם אני רוצה לשנות משהו?

שינוי עדיפויות ואו קמפוס מתבצע במייל מסודר למדור מידע ורישום. לא יתקבלו הודעות בעל פה או בטלפון.

קבלה ללימודים

קבלה אוטומטית

קבלה אוטומטית למרכז האקדמי לב מתאפשרת באחד מהמצבים הבאים:

79+

או

720+

או

106+

ציון התאמה

ציון פסיכומטרי

ממוצע תעודת בגרות מיטבי

*ציון התאמה מחושב כך:

 

*יש לעמוד בכל תנאי הקבלה באנגלית ומתמטיקה לחוג הרלוונטי, כולל ראיון אישי וסיווג רמה באנגלית

**לא רלוונטי לחוג לסיעוד ולעתודה אקדמית

למחשבון ממוצע בגרות

 

*יש לעמוד בכל תנאי הקבלה באנגלית ומתמטיקה לחוג הרלוונטי, כולל ראיון אישי וסיווג רמה באנגלית **לא רלוונטי לחוג לסיעוד ולעתודה אקדמית

למחשבון ממוצע בגרות

 

ציון  התאמה

=

35.703

+

0.35

X

ממוצע בגרות מיטבי

+

0.02

X

ציון פסיכומטרי

או

0.019

X

ציון תיל

למחשבון ציון התאמה

 

כמו כן, תנאי בסיס לקבלה לכל החוגים הוא זכאות לאחת מהתעודות הבאות:

תעודת בגרות ישראלית

או

תעודה מקבילה לתעודת בגרות ממדינה אחרת המוכרת על ידי משרד החינוך

או

תעודת סיום ממכינה קדם אקדמית מוכרת

 

אפיקי קבלה נוספים כולל השלמת נתונים במכינות לאקדמיה

מומלץ לפנות למרכז יעוץ ורישום על מנת לבחון אפיקי קבלה אחרים. במרכז האקדמי לב קיימים גם מספר מסלולי מכינות שעשויים לשפר את סיכויי הקבלה. שווה לנסות!

תעודות מוכרות נוספות

תעודת סיום תיכון בית יעקב

המרכז האקדמי לב מאפשר קבלה על סמך תעודת סיום בית יעקב ו/ או ציוני מבחני חוצים בתוספת ציון מבחן תיל או פסיכומטרי.
פרטים במרכז הייעוץ של התכניות לתלמידות  תיכונים וסמינרים  חרדיים בטלפונים הבאים:

בני ברק - קמפוס  לוסטיג: 03-6307109

ירושלים - מח"ר טל, תכנית "תבונה": 02-6547219

ציונים חסרים בתעודת הבגרות

אם עברת את המבחנים ברוב מקצועות הבגרות למעט 2 מקצועות לכל היותר – תוכל להירשם ללימודים בכפוף לשליחת אישור רשמי על הרשמה למבחני הבגרות במועד א' בקיץ הקרוב בציון המקצוע ומספר היחידות. וועדת הקבלה תחליט  על פי הישגיך במבחן פסיכומטרי או במבחן תיל.

קבלתך תהייה  במעמד "קבלה על תנאי" עד לקבלת זכאות לתעודת בגרות.

[חשוב:] "קבלה על תנאי" אינה מאפשרת זכאות למלגות

תעודת מכינה קדם אקדמית מוכרת

תעודת מכינה קדם אקדמית מקבילה לתעודת בגרות לצורך חישוב ציונים וציון התאמה.

ציונים חסרים בתעודת מכינה קדם אקדמית

אם טרם קיבלת זכאות  לתעודת מכינה – ועדת הקבלה תדון בציון הפסיכומטרי או מבחן תיל, בציוני הבגרות (אם קיימים) ובציוני הערכת ביניים של המכינה הקדם אקדמית. אם לא קיימים מספיק נתונים על מנת להגיע להחלטה – הדיון יידחה עד לקבלת זכאות לתעודת מכינה ולא יאוחר מתחילת סמסטר אלול. קבלה במצב זה הנה במעמד "קבלה על תנאי" עד לקבלת זכאות לתעודת בגרות.

[חשוב:] "קבלה על תנאי" אינה מאפשרת זכאות למלגות

רקע אקדמי קודם

אם למדת במוסד אקדמי מוכר וצברת שנה אקדמית מלאה (כ-30 נ"ז) בממוצע 85 ומעלה (או 75 ומעלה בפקולטה לניהול) – באפשרותך להגיש מועמדות ללימודים בחוג מקביל לחוג בו למדת. הבקשה תידון על סמך ציון פסיכומטרי או תיל והיקף הקורסים שנלמדו.

תעודת הנדסאי

אם ברשותך תעודת הנדסאי בממוצע 75 ומעלה (או 85 ומעלה במחלקה למחשבים) – יש באפשרותך להשלים תואר ראשון במקצוע אותו למדת, בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה במתמטיקה והגשת ציון סיווג רמה באנגלית.

פטור ו/או זיכוי מקורסים יינתנו על ידי ראש החוג הרלבנטי ובתנאי שהקורסים שלמדת במוסד האקדמי הקודם הינם בעלי תוכן והיקף דומים לנלמד במרכז האקדמי לב ושהציון בקורס הינו 75 ומעלה. על מנת לקבל את הפטור ו/או הזיכוי יש להגיש בקשה בכתב למזכירות החוג בצירוף גיליון ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורסים (סילבוס). את הבקשה  יש להגיש למזכירות החוג עד לתחילת הסמסטר הראשון ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים במערכת השעות.

אם ממוצע הציונים שלך נמוך מהנדרש או שטרם השלמת זכאות לתעודה – באפשרותך להתקבל ללימודים לפי ציון התאמה בכפוף לעמידה בכל תנאי הקבלה למחלקה המבוקשת.

כמו כן – באפשרותך להצהיר על הצגת אישור זכאות עד סוף סמסטר א’. במקרה כזה תתאפשר "קבלה על תנאי”, או קבלה על- סמך ציון התאמה. יש להציג את אישור הזכאות לתעודה במועד שנקבע, אחרת יבוטלו הזיכויים והמשך הלימודים יישקל מחדש.

בהרשמה לחוג להנדסת אלקטרוניקה או לחוג להנדסת אלקטרואופטיקה (בקמפוס לב) – הקבלה הינה על פי ציוני בגרות וחישוב ציון התאמה ובכפוף למבחן פסיכומטרי או תיל, כתלות בנתונים שלך

 

תנאי קבלה

תעודת בגרות או מכינה

פסיכומטרי / מבחן תיל

ציון התאמה

סיווג רמה באנגלית

ראיון אישי

זכאות

מתמטיקה

אנגלית

פיזיקה

V

5 יח"ל

4 יח"ל

5 יח"ל

4 יח"ל

5 יח"ל (מומלץ)

600+

79+

V

V

75+

80+

65+

70+

*עבור כל החוגים למסלול העתודה האקדמית נדרש ציון פסיכומטרי 620 ומעלה ובגרות בממוצע גבוה

תעודת בגרות או מכינה

פסיכומטרי / מבחן תיל

ציון התאמה

סיווג רמה באנגלית

ראיון אישי

זכאות

מתמטיקה

אנגלית

פיזיקה

V

5 יח"ל

4 יח"ל

5 יח"ל

4 יח"ל

5 יח"ל (מומלץ)

550+

79+

V

V

75+

80+

65+

70+

*עבור כל החוגים למסלול העתודה האקדמית נדרש ציון פסיכומטרי 620 ומעלה ובגרות בממוצע גבוה

תעודת בגרות או מכינה

פסיכומטרי / מבחן תיל

ציון התאמה

סיווג רמה באנגלית

ראיון אישי

זכאות

מתמטיקה

אנגלית

V

4 יח"ל

3 יח"ל

4 יח"ל

550+

79+

V

V

70+

85+

65+

70+

85+

65+

תעודת בגרות או מכינה

פסיכומטרי / מבחן תיל

ציון התאמה

סיווג רמה באנגלית

ראיון אישי

זכאות

מתמטיקה

אנגלית

V

4 יח"ל

3 יח"ל

4 יח"ל

550+

79+

V

V

70+

85+

65+

תעודת בגרות או מכינה

פסיכומטרי

ציון התאמה

סיווג רמה באנגלית

ראיון אישי

זכאות

מתמטיקה

אנגלית

V

5 יח"ל

4 יח"ל

4 יח"ל

540+

(בהתאם לקמפוס)

79+

V

V

65+

75+

65+

קבלה להנדסאים(לא כולל מועמדים למסלול העתודה וסיעוד)

סיפי קבלה להנדסאי שמשלים לתואר ראשון

 

השלמה לתואר B.SC בפקולטה להנדסה ומדעי המחשב

·         ממוצע דיפלומה 75 ומעלה (לחוגי מחשבים 85 ומעלה)

·         מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בגרות בציון 80 ומעלה

·         סיווג רמה באנגלית

·         לחוג אלקטרוניקה או אלקטרו- אופטיקה יידרש גם הצגת ציון פסיכומטרי או תיל 600 ומעלה, בהתאם לנתוני הדיפלומה

 

פטור מפרויקט הגמר, בחוג להנסת חשמל ואלקטרוניקה, יינתן בהתאם לתנאים הבאים:

1.      הפרויקט שנעשה ללימודי הנדסאי זכה לציון 80 ומעלה.

2.      רכז הפרויקטים במרכז האקדמי לב יאשר כי איכות וטיב הפרויקט עומדים בקריטריונים.

3.      הסטודנט יכתוב השלמה לפרויקט של לימודי ההנדסאי, שיכלול מבוא ורקע רחב לפרויקט שביצע כהנדסאי וינתח פתרונות חלופיים תוך שימוש בספרות מקצועית.

 

השלמה לתואר B.A בפקולטה לניהול

·         ממוצע דיפלומה 75 ומעלה

·         מתמטיקה 3 יח"ל בגרות 85 ומעלה או 4 יח"ל בגרות 70 ומעלה.

·         סיווג רמה באנגלית.

 

בוגר בית ספר להנדסאים אשר יצהיר, כי יוכל הציג אישור זכאות לדיפלומה עד סוף סמסטר א', יוכל להתקבל "על תנאי", ועליו לעמוד בכל תנאי הקבלה הנדרשים.

 

פטורים וזיכויים ע"ס לימודי ההנדסאי:

ניתן לקבל  עד  כ-30 נקודות זיכוי/פטור בלבד, עבור לימודי ההנדסאי הקודמים. הסטודנט חייב להביא לראש החוג גיליון ציונים ותוכן (סילבוס) הקורסים שנלמדו במסגרת ביה"ס להנדסאים. ראש חוג יחליט באופן פרטני ולפי שיקול דעתו לגבי הענקת נקודות זיכוי/פטור. ציון מינימום לקבלת זיכוי/פטור לכל קורס הוא 75 ( בחוגי מחשבים 85 ומעלה)

 קבלה לבעלי תעודות תיכון מחו"ל:

קבלה של מועמדים בעלי רקע אקדמי קודם

מועמד בעל השכלה אקדמית מלאה או מועמד בעל השכלה אקדמית חלקית שסיים  שנת לימודים אקדמית מלאה וצבר 30 נ"ז ומעלה בממוצע 75 לפחות, יכול לבדוק אפשרות להתקבל ללימודי תואר ראשון. הבקשה תבחן על סמך ציון פסיכומטרי או תיל ו/או היקף הלימודים ממוצע ציוניו האקדמיים וכן על סמך מידת הזיקה בין לימודיו הקודמים לחוג המבוקש. ( קבלה לחוגי מחשבים נדרש ממוצע אקדמי קודם של  85 ומעלה.)

כדי לקבל פטור ו/או זיכוי מקורסים, יש להגיש בקשה בכתב ע"ג טופס בקשה לקבלת פטור/ זיכוי וכן לצרף גיליון ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורסים (סילבוס). הזיכוי/ פטור יינתן בתנאי שלמד בעבר קורסים אקדמיים קבלים במוסד אקדמי בעלי תוכן והיקף דומים לנלמד בחוג הרלוונטי ושהציון בקורס הינו 75 ומעלה. כדי לקבל את הפטור ו/או הזיכוי יש להגיש את הבקשה עד לתחילת הסמסטר הראשון ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים בהכנת מערכת הלימודים בתחילת כל סמסטר.

*כל מועמד ללימודי תואר מחויב בראיון אישי כחלק מתנאי הקבלה למרכז האקדמי לב
**מתמיינים למסלול עתודה אקדמית חייבים בציון פסיכומטרי 620 ומעלה לקבלה

 

מקרים נוספים

תלמידי י"ב

תלמידי כיתות יב' יכולים להתקבל  בסטאטוס " על תנאי".  וזאת על סמך פרופיל זמני שיחושב על פי ציוני הבגרות הקיימים ותעודות יא' ויב', בהתאם להחלטת משרד מידע ורישום.

בוגרות "בית יעקב" או סמינר

בוגרות תיכון בית יעקב או בוגרות סמינר שברשותן ציוני  מבחני "חוצים"  ידרשו להשלים  ידע במתמטיקה ובאנגלית בקורסי מכינה בהתאם לחוג המבוקש. ההשלמה הנדרשת תקבע על פי הנתונים האישיים על ידי משרד מידע ורישום. לפרטים  ניתן לפנות ליועצות הלימודים בתכניות לחרדיות בכל קמפוס.

 השלמת תואר לרואי חשבון

 לפרטים יש לפנות למדור מידע ורישום סטודנטים

 

קורסי קדם וסמסטר אלול

מה זה "סמסטר אלול"?

הלימודים במרכז האקדמי לב מתחילים בסמסטר קצר בחודש אלול. בסמסטר זה מתקיימים, במקביל לקורסי הקדם, גם לימודי קודש בבית המדרש של קמפוס לב. בקמפוס לוסטיג ובמח"ר  מתקיימים קורסי מכינה המתחילים לעתים כבר בחודש אב.

ומה זה "קורסי קדם?"

הקורסים הרלוונטיים אליך יצוינו במכתב הקבלה שלך.

ביטול הרשמה, הפסקת לימודים והחזרת תשלומים:

ביטול לפני תחילת הלימודים

אם ברצונך לבטל את ההרשמה עד למועד תחילת הלימודים - יש להודיע בכתב למדור מידע ורישום על ביטול ההרשמה. מקדמת שכר לימוד תוחזר לפי התקנון של המרכז האקדמי לב. 

חשוב לשים לב שדמי רישום אינם מוחזרים גם אם סטודנט ביטל הרשמתו או לא התקבל ללימודים.

הפסקת הלימודים לאחר הרישום לקורסים

אם ברצונך להפסיק את הלימודים לאחר הרישום לקורסים אקדמיים או לאחר תחילת הלימודים האקדמיים (מסמסטר א’ ואילך) - יש להודיע לדיקן התלמידים, למלא טופס הפסקת לימודים ולהגישו למזכירות תלמידים. מועד קבלת הטופס במזכירות תלמידים הוא התאריך הקובע לצורך חיובי  תשלומי שכר הלימוד.

הרשמה מחדש לאחר ביטול

אם ביטלת את ההרשמה וברצונך להירשם מחדש – עליך לשלם עבור חידוש הרישום 200 ₪. יש לפנות למדור למידע ורישום תלמידים בכתב כדי לחדש את הרישום. קבלתך ללימודים תישקל מחדש בוועדת קבלה.