רישום מקוון

לימודים אקדמיים לתלמידי תיכון מצטיינים

לתלמידי תיכון מצטיינים קיימת אפשרות ללמוד מספר קורסים אקדמיים במעמד מיוחד, במקביל ללימודים בבית הספר התיכון. לאחר קבלת תעודת הבגרות יוכל התלמיד להמשיך כסטודנט מן המניין, לאחר שיעמוד בדרישות הקבלה הרגילות.

הלימודים בקורסים אלה יקנו לתלמידים נקודות זכות ויקלו על עומס הלימודים בשנה א'.

תלמידים המעוניינים להירשם לקורסים במעמד מיוחד יפנו למדור למידע ורישום תלמידים בטלפון *3239.

על התלמיד המצטיין להצטייד במכתב המלצה ממנהל בית הספר התיכון, בצילום תעודת המחצית האחרונה של התיכון בו הוא לומד, אישור מס' יח"ל בכל מקצועות הבגרות וציוני מבחני בגרות בהם נבחן.

תכנית למצטייני מחקר 

במרכז האקדמי לב קיימת תוכנית למצטייני מחקר לתלמידי תואר ראשון בהנדסה, מדעי המחשב וסיעוד

המרכז האקדמי לב רואה חשיבות גדולה בעידוד מצוינות אקדמית בכלל ומצוינות מחקרית בפרט. לשם כך, נוסדה תכנית מיוחדת המיועדת לעודד תלמידים מצטיינים למצות את כישרונותיהם במחקר מתקדם בהנחיית חבר-סגל מהמרכז אקדמי לב לאורך שנתיים לפחות. התכנית מתאימה לתלמידים הרשומים למסגרת לימודים מלאה ורגילה במרכז האקדמי לב, אשר ממוצע לימודיהם האקדמיים הינו 90 ומעלה. תלמידים מן המניין יוכלו להגיש מועמדות לתכנית, החל מתחילת הסמסטר הראשון בשנה השנייה ללימודיהם.

  • תלמידי התכנית יקבלו מלגת לימודים מיוחדת עבור כל שנה בה ישתתפו בתכנית.
  • בוגרים שישתתפו בתכנית במשך ארבעה סמסטרים לפחות, יקבלו בסיום לימודיהם תעודה המציינת שהם השתתפו בתכנית למצטיינים.
  • מענק הצטיינות מיוחד נוסף יוענק למצטיינים מקרב המשתתפים בתכנית שלפחות מאמר אחד המבוסס על תוצאות המחקר יתקבל לכנס או לכתבי-עת שפיטים, כעבור שנת מחקר אחת לפחות בתכנית.
  • ממוצע ציונים אקדמי
  • ממוצע ציונים תורני (אם יש)
  • בקשה של הסטודנט לחקור בנושא מסוים תחת הנחייתו של חוקר מסוים.
  • בקשה של מנחה חוקר שהינו חבר סגל במרכז האקדמי לב להנחות את הסטודנט.
  • הערכה של סיכויי המחקר להצליח.
  • הקמפוס והמחלקה אליהם משתייכים הסטודנט והחוקר.