רישום מקוון

המדור לניהול חשבונות סטודנטים מבצע פעולות כספיות בחשבון הסטודנט, כגון: גביית שכר לימוד ושכר דירה למעונות, חיובים שונים, תשלומי מלגות, הלוואות והחזרי יתרות לסטודנט.

 

שאלות ותשובות

שכר לימוד

שכר הלימוד זהה בכל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ, המוכרים ע”י המועצה להשכלה גבוהה, והוא נקבע על ידם. לדוגמא: בשנת תשע”ט שכר הלימוד לשנת הלימודים הוא כ-10,200  ₪ לתואר ראשון וכ-13800 ₪ לתואר שני. שכר לימוד זה משולם לפי מספר נקודות זכות שנקבעו לתואר בחוג שבו הנך לומד. צבירת נקודות זכות מעבר לנקבע ישולמו בנפרד. ב”עלון מידע” שמחולק ביום הערכות מופיע הסבר מפורט לגבי חישוב שכר הלימוד ואופן התשלום.

שכר הלימוד אינו כולל תשלומים עבור לימודי הקודש, קורסי יסוד באנגלית לקראת קבלת פטור, קורסי הכנה או קורסי קדם המתקיימים בשנה א'.

כל סטודנט לתואר ראשון משלם מקדמת שכ"ל 2,200 ₪ וסטודנט לתואר שני משלם מקדמת שכ"ל 2,500 ₪.

יתרת שכר הלימוד תיגבה ב7 תשלומים, באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. הגביה תתבצע בראשון לכל חודש לועזי, החל מהראשון לנובמבר עד לראשון במאי.

על כל סטודנט לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח נגד תאונות. תשלום זה נעשה באופן עצמאי ב”מוסד לביטוח לאומי”. כמו כן, על כל סטודנט תייר להיות מבוטח בביטוח בריאות תקף לפחות עד סוף השנה הראשונה.

כמו כן-

סטודנט ישלם עבור:

 • לימודי קודש בבית המדרש, במדרשה או בסמינר בנוסף לשכר הלימוד האקדמי בהתאם למכון בו הוא לומד.
 • קורסי יסוד באנגלית לקראת קבלת פטור, בהתאם לתקנון ולנהלים (אינם כלולים בשכר הלימוד).
 • סטודנט שיתגורר במעונות המרכז האקדמי לב ישלם בנוסף על שכר הלימוד, גם עבור המגורים במעונות. עלות המעונות מ- 7,600 עד כ-9,600 ₪ לשנה, תלוי בסוג החדר ובמספר התלמידים בחדר. הסבר מפורט על עלות המעונות יופיע ב”עלון מידע” אשר מחולק לכל סטודנט ביום הערכות.
 • סטודנט שיתגורר במעונות הנשואים של המרכז האקדמי לב ישלם עבור שכר הדירה סך של 2,400 ₪ עד 3,000 ₪ לחודש, בהתאם לסוג הדירה. (תעריף זה אינו כולל מים, חשמל, ארנונה וועד בית).
 • כל סטודנט משלם גם אגרת שמירה ואגרת רווחה.
 • קורסי הכנה או קורסי קדם המתקיימים בשנה א' אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי. על כל סטודנט לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח נגד תאונות. תשלום זה נעשה באופן עצמאי ב”מוסד לביטוח לאומי”. כמו כן, על כל סטודנט תייר להיות מבוטח בביטוח בריאות תקף לפחות עד סוף השנה הראשונה.
 • סטודנט ישלם עבור לימודי קודש בבית המדרש, במדרשה או בסמינר בנוסף  לשכר הלימוד האקדמי בהתאם למכון בו הוא לומד.
 • קורסי יסוד באנגלית לקראת קבלת פטור, אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי בהתאם לתקנון ולנהלים.
 • סטודנט שיתגורר במעונות המרכז האקדמי לב ישלם בנוסף על שכר הלימוד, גם עבור המגורים במעונות. עלות המעונות מ- 5,500.עד כ-8,500 ₪ לשנה, תלוי בסוג החדר ובמספר התלמידים בחדר. הסבר מפורט על עלות המעונות יופיע ב”עלון מידע” אשר יישלח לכל סטודנט המתקבל ללימודים.
 • כל סטודנט משלם גם אגרת שמירה, אגרת רווחה ושכפולים.
 • קורסי הכנה או קורסי קדם המתקיימים בקיץ ובסמסטר אלול אינם כלולים בשכר הלימוד האקדמי.

תשלום מקדמה/ות וקורסי קדם והחתמת הוראת קבע

עלות המקדמה לתואר ראשון היא 2,200 ₪, ולתואר שני 2,500 ₪.

(המקדמה הינה חלק משכר הלימוד השנתי, לכן היא תופחת משכר הלימוד השנתי).

רק לאחר הסדרת תשלומי המקדמה והוראת קבע, תינתן אפשרות לקבל שם משתמש וסיסמא לאתר לב-נט, ועל ידי כך יוכלו לקבל אישורים, ולבנות מערכת.

על מנת להסדיר הו"ק יש לפעול באחת מ-3 הדרכים הבאות:

 1. קיימת אפשרות לעדכן פרטי אשראי להוראת קבע דרך האתר/אצלנו. בגין תשלום באשראי, תתווסף עמלת אשראי בסך 0.5% מסכום החיוב.
 2. אפשר ליצור הרשאה דרך אתר האינטרנט של הבנק שלכם (תתבקשו להזין את קוד המוסד 2505 – המרכז האקדמי לב) ואז לשלוח לכתובת heshbonot@jct.ac.il צילום מסך של הרשאה פעילה בחשבון. באסמכתא יש לרשום את מס' הזהות של הסטודנט. נא לשים לב שהדוא"ל מכיל: שם ומס' הזהות של הסטודנט, שם הבנק, מס' סניף ומס' חשבון.
 3. להחתים את הבנק על טופס הו"ק ולהחזיר לנו את הטופס חתום. אפשר לשלוח אותו במייל או בפקס.

הבהרה: כל סטודנט המתקבל למוסד נדרש לשלם את מקדמות שכר הלימוד, קורסי הקדם, ולהסדיר הוראת קבע, אף על פי שזכאי למימון ממקורות שונים. התחשבנות סופית לגבי התשלום תיעשה לאחר הכנת מערכת לסמסטר ב', ובהתאם לזאת יקבעו החזרי התשלומים.

עתודאים

צה"ל מעניק מילגה למימון שכר הלימוד האקדמי לכל סטודנט שאושר ללמוד במסלולי העתודה השונים.

המילגה בגובה של כ-8,500 ₪ לשנה. המילגה משולמת באופן ישיר לחשבון הבנק של הסטודנט ב2 פעימות, פרטים באתר "מתגייסים".

כמו כן מעניק צה"ל מלגות "מועדון המאה" לעתודאים מצטיינים, מילגת מעונות לסטודנטים שגרים במעונות, ומילגת "פסיכומטרי".

 

מימוש הפיקדון הצבאי/ שירות לאומי ללימודים

 • עד תחילת הלימודים, סטודנט המבקש לבטל את הרשמתו או לדחות את תחילת לימודיו לשנה האקדמית הבאה, יודיע מיד בכתב למדור למידע ורישום תלמידים על גבי טופס ביטול הרשמה שניתן להוריד באתר ההרשמה בכתובת:   טפסים >מידע לתואר ראשון >  jct.ac.il מקדמת שכר לימוד תוחזר לפי התקנון של המרכז האקדמי לב. ראה פרטים לגבי החזרים ב”עלון מידע”, שיישלח אליך עם קבלתך ללימודים. דמי רישום אינם מוחזרים גם אם סטודנט ביטל הרשמתו או לא התקבל ללימודים.
 • סטודנט המפסיק את לימודיו לאחר רישום לקורסים אקדמיים או לאחר תחילת הלימודים האקדמיים מסמסטר א’ ואילך, חייב להודיע לדיקן התלמידים, למלא טופס הפסקת לימודים ולהגישו למזכירות תלמידים. מועד קבלת הטופס במזכירות תלמידים הוא התאריך הקובע לצורך חיובי  תשלומי שכר הלימוד.
 • סטודנט אשר ביטל את הרשמתו ורוצה להירשם מחדש, ישלם עבור חידוש  הרישום 200 ₪ ויפנה למדור למידע ורישום תלמידים בכתב כדי לחדש את הרישום. קבלתו ללימודים תישקל מחדש בוועדת קבלה.

בכדי לממש את כספי הפיקדון – עליך לגשת לבנק עם שובר שאנו מנפיקים במדור חשבונות סטודנטים, בצירוף אישור מוסד מוכר להשכלה גבוהה (מופיע באתר).

ראה להלן פרטי התקשרות למדור חשבונות סטודנטים.

 

מינהל הסטודנטים

עולים/ תושבים חוזרים המתחילים ללמוד בתוך 36 חודשים מקבלת המעמד (לא כולל שירות צבאי/ לאומי). זכאים למימון עולים שהתחילו ללמוד עד גיל 27 לתואר ראשון, ועד גיל 30 לתואר שני. המימון הוא עד לגובה של 100% שכר לימוד, וכן תוספת מימון ללימודי אנגלית/ עברית בסך 3,400 ₪ לכל התואר.

תכנית משולבת – "מסע:

תכנית המיועדת לסטודנטים המגיעים ישירות מחו"ל למרכז האקדמי לב וזכאים למלגת מסע. התכנית כוללת 80% מהקורסים האקדמיים של שנה א', לימודי קודש, סמסטר אחד לימודי אנגלית, מעונות, אולפן בעברית, תגבורים ושיעורי עזר, פעילויות חברתיות, ליווי מנהלתי ואקדמי.

 הטבת פריפריה לחיילים משוחררים

בוגר שירות צבאי/ לאומי אזרחי, הלומד במכללות בירושלים, זכאי להחזר שכר לימוד לפיקדון הצבאי של עד 100% שכ"ל. למימוש התשלום ראה לעיל "מימוש פיקדון צבאי".

לפרטים והרחבה ניתן לראות בעלון מידע בפרק העוסק במימון שכר לימוד ומלגות. http://www.jct.ac.il/index/catalog0818/#

 1. עד תחילת הלימודים, סטודנט המבקש לבטל את הרשמתו או לדחות את תחילת לימודיו לשנה האקדמית הבאה, יודיע בכתב למדור מידע ורישום. מקדמת שכר לימוד תוחזר לפי התקנון של המרכז האקדמי לב. פרטים לגבי החזרים ב”עלון מידע" שמחולק ביום הערכות. (דמי רישום אינם מוחזרים גם אם סטודנט ביטל הרשמתו או לא התקבל ללימודים).
 2. סטודנט המפסיק את לימודיו לאחר רישום לקורסים אקדמיים או לאחר תחילת הלימודים האקדמיים מסמסטר א’ ואילך, חייב להודיע לדיקן התלמידים, למלא טופס הפסקת לימודים ולהגישו למזכירות תלמידים. מועד קבלת הטופס במזכירות תלמידים הוא התאריך הקובע לצורך חיובי תשלומי שכר הלימוד.
 3. סטודנט אשר ביטל את הרשמתו ורוצה להירשם מחדש, ישלם עבור חידוש הרישום 200 ₪ ויפנה למדור למידע ורישום תלמידים בכתב כדי לחדש את הרישום. קבלתו ללימודים תישקל מחדש בוועדת קבלה.עד תחילת הלימודים, סטודנט המבקש לבטל את הרשמתו או לדחות את תחילת לימודיו לשנה האקדמית הבאה, יודיע מיד בכתב למדור למידע ורישום תלמידים על גבי טופס ביטול הרשמה שניתן להוריד באתר ההרשמה בכתובת:   טפסים >מידע לתואר ראשון >  www.jct.ac.il מקדמת שכר לימוד תוחזר לפי התקנון של המרכז האקדמי לב. ראה פרטים לגבי החזרים ב”עלון מידע”, שיישלח אליך עם קבלתך ללימודים. דמי רישום אינם מוחזרים גם אם סטודנט ביטל הרשמתו או לא התקבל ללימודים.
 • סטודנט המפסיק את לימודיו לאחר רישום לקורסים אקדמיים או לאחר תחילת הלימודים האקדמיים מסמסטר א’ ואילך, חייב להודיע לדיקן התלמידים, למלא טופס הפסקת לימודים ולהגישו למזכירות תלמידים. מועד קבלת הטופס במזכירות תלמידים הוא התאריך הקובע לצורך חיובי  תשלומי שכר הלימוד.
 • סטודנט אשר ביטל את הרשמתו ורוצה להירשם מחדש, ישלם עבור חידוש  הרישום 200 ₪ ויפנה למדור למידע ורישום תלמידים בכתב כדי לחדש את הרישום. קבלתו ללימודים תישקל מחדש בוועדת קבלה.

 

מען לפונים בכתב: מדור חשבונות סטודנטים, המרכז האקדמי לב,

רחוב הוועד הלאומי 21, ת.ד. 16031, ירושלים 9116001

טלפון: 02-6751255, 02-6547207,  1-700-50-32-32 - שלוחה 5. המענה הטלפוני יינתן בימים א'-ה' בשעות 10:00-12:00

פקס:

קמפוס לב/ נווה: 02-6751077

קמפוס טל ומח"ר טל (תבונה): 02-6547250

קבלת קהל:

בקמפוס לב/ נווה: בימים א' - ה', בין השעות 13:00-15:00

בקמפוס טל ומח"ר טל (תבונה):

בימים א' - ד', בין השעות 12:30-14:30

ביום ה' בין השעות 10:00-12:00

 כתובת אימייל:   heshbonot@jct.ac.il