רישום מקוון

על המרכז האקדמי לב

קבלה

מועדי הרישום, דמי הרישום ותהליך הרישום

 שם מלא, מס' ת.ז, תאריך וחתימה למשרד מידע ורישום בקמפוס אליו נרשמת 

מבחן פסיכומטרי, מבחן תיל ומבחן אמי"רם

סיווג רמה באנגלית- ידיעת השפה האנגלית

ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית

ציון בחינת אמי"ר

שיבוץ לרמה התחלתית

במרכז האקדמי לב

 

 

קורסי יסוד באנגלית

מתחת ל-70

מתחת ל - 170

טרום בסיסי א'

 

8 ש"ש

70 - 84

170 - 184

 

טרום בסיסי ב'

 

 

6 ש"ש

85 - 99

185 - 199

בסיסי

 

6ש"ש

100 - 119

200 - 219

מתקדמים א'

 

4 ש"ש

120 - 133

220 - 233

מתקדמים ב'

 

4 ש"ש

134- 150

234- 250

פטור מלימודי אנגלית

 

-----

 

לימודי קודש - בית מדרש/מדרשה

 

עתודה אקדמית

יעוץ לימודי

שכר לימוד ותשלומים נוספים

ביטול רישום