רישום מקוון

המרכז האקדמי לב, מעניק מלגות והלוואות במטרה לסייע לכל הסטודנטים  לעמוד בנטל הכספי של הלימודים ולאפשר התמסרות ללימודים על-פי העקרונות החינוכיים של המרכז. תכנית המלגות נועדה:

  • לעודד הצטיינות והתמדה בלימודי הקודש ובלימודים האקדמיים
  • לעודד מנהיגות ופעילות חברתית
  • לסייע לתלמידים מבחינה כלכלית

מערך המלגות מתעדכן בכל שנה, על כן כל המידע המופיע בפרק זה הינו בהתאם למלגות שצפויות להינתן בשנת תשע"ט. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים בנושא המלגות.

המידע המופיע בטבלאות המוצגות כאן רלבנטי לשנה הנוכחית ומנוהל על פי תקנון ונהלי מלגות שניתן לקרוא בחוברת "עלון מידע" שמחולקת לכל סטודנט חדש בתחילת לימודיו או באתר ההרשמה או בכרטיס האישי של הסטודנט בלב- נט.

מלגות פנימיות והלוואות

המידע המופיע בטבלאות המוצגות כאן רלבנטי לשנה הנוכחית ומנוהל על פי תקנון ונהלי מלגות שניתן לקרוא בחוברת "עלון מידע" שמחולקת לכל סטודנט חדש בתחילת לימודיו או באתר ההרשמה או בכרטיס האישי של הסטודנט בלב- נט.

טבלאות מלגות - לשנת תש"פ

עלון מידע - לשנת תש"פ

תכנית מלגות בית מדרש לשנת תש"פ- ראה כאן

המרכז האקדמי לב מעוניין לעזור לסטודנטים להשקיע את עיקר זמנם בלימודים התורניים והאקדמיים.

לצורך כך, הוקם מערך הלוואות נרחב. מטרת ההלוואות היא לאפשר לסטודנט לממן בעזרתן את הלימודים.

שימו לב, מערך ההלוואות מסייע לכל דורש, ולא רק לסטודנטים נזקקים.

ההלוואה הינה עד גובה שכ"ל (3,000$), ללא ריבית, עם החזר מינימאלי של 200 ש"ח לחודש, עד סוף התואר.

כמו כן, צריך לסיים את ההחזר עד שנה לאחר סיום התואר.

כדי להגיש בקשה להלוואה יש להוריד טופס בקשת הלוואה בלב-נט>פניות> טפסים וקבצים

(טופס הלוואת מגבית- מיועד לכלל הסטודנטים מכל השנים. טופס הלוואת גלר- מיועד לסטודנטים בשנים ג'-ד', לא לתלמידי סיעוד)

למלא באנגלית, להוסיף מכתב אישי קצר באנגלית ותמונה.

אופן שליחת הטפסים:

שלוחות טל, לוסטיג, מבח"ר יש להעביר את הטפסים לדיקנים

קמפוס לב/נווה יש לשלוח בדוא"ל: milgot@jct.ac.il

לאחר אישור ההלוואה ע"י הקרן, ישלח טופס להחתמת ערבים.

הלוואה מעל 5,000 ₪ מצריכה שני ערבים עם תלושי שכר מעל 1,500 ₪, צילום ת.ז של הערב ומס' אשראי.

בנוסף למערך המלגות הפנימי, המרכז האקדמי לב מסייע לסטודנטים לקבל מלגות מקרנות חיצוניות, על כן יתכן שסטודנט אשר יקבל מלגה מגורם מוסדי חיצוני כלשהו, תוקטן מלגתו הפנימית בהתאם לתקנון מלגות

 

מלגות חיצוניות

פר”ח - בפרויקט חונכות (פר”ח) מתקיימים מפגשים פעמיים בשבוע. המפגשים יתקיימו עם תלמידי בתי הספר  היסודיים על מנת להעשיר את עולמם, לחזק את ביטחונם העצמי ולסייע להם בתחום הלימודי.

הסטודנט החונך מקבל מלגת חונכות בסך של כ-5,200  ₪ שמשולמת ישירות לסטודנט. 
 ההרשמה לתכנית פר”ח מתבצעת באתר: http://www.perach.org.il/

 

מלגת משרד החינוך - משרד החינוך מעניק מלגות לתלמידים במשך 4 שנות לימודיהם לתואר. בשנים האחרונות ניצלו מאות תלמידים מבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים הזדמנות זו וקיבלו מלגה החל מסך 4,000 ₪  עד 6,240 ₪ לשנה. טפסים ניתן לרכוש במחיר סמלי באגודת התלמידים, במהלך סמסטר א’.

לפרטים נוספים בקרו באתר: http://edu.gov.il/special/students/Scholarships/Pages/loan.aspx

 

מלגת משרד הבריאות - לתלמידי החוג לסיעוד. מלגה בגובה 50% משכר הלימוד לכל אחת מארבע שנות הלימוד התקניות לתואר ראשון. המלגה מוענקת ע"י מנהל הסיעוד במשרד הבריאות ומועברת לחשבון שכ"ל של הסטודנטים במוסד. קבלת המלגה מותנית בחתימת הסטודנט על כתב התחייבות, אשר מועבר למנהל הסיעוד במשרד הבריאות, ובו הוא מאשר לשבצו לתפקיד במקצוע הסיעוד במוסד ציבורי במשך שנתיים, על פי צרכי המדינה.

סטודנט המפסיק את לימודיו מסיבה כל שהיא, יחוייב בהחזרת החלק היחסי של המלגה למשרד הבריאות על פי הנהלים.  קיומה של מלגה זו מותנה בתקציב משרד הבריאות.
 

מנהל הסטודנטים - מנהל הסטודנטים מעניק מלגות שכר לימוד לתקופה של עד 3 שנות לימוד לתואר ראשון (כולל שנת הלימודים במכינה) המלגה מיועדת לשכר לימוד בלבד והיא אינה מותנית במצב כלכלי או משפחתי.

הזכאים למלגה הם:

סטודנט במעמד עולה או קטין חוזר או בן לעולים חדשים או עולה קטין שהחל את לימודיו הגבוהים בישראל תוך 36 החודשים מיום עלייתו, וביום תחילת הלימודים גילו אינו יותר מ-25. (תלמידי מכינה עד גיל 23). יוצאי אתיופיה, בוכרה וקווקז זכאים לסיוע מיוחד נוסף. לפרטים יש לפנות למחוזות המינהל. מידע נוסף אפשר למצוא באתר של משרד הקליטה. לפרטים נוספים בקרו באתר: https://www.gov.il/he/Departments/Topics/student_authority

 

קרן סיוע לנפגעי טרור בישראל - מטרת הקרן: מתן סיוע ישיר ומשלים לנפגעי פעולות איבה או בן משפחה קרוב במגוון תחומים, במידה ואין באפשרותם לקבל את מלוא הסיוע למטרות אלו באמצעות הגופים הרשמיים של המדינה. פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל בטלפון: 02-6202836    פקס: 02-6202952 ובאתר: 

הקרן לעידוד השכלה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים - מלגת שכר לימוד לשנת הלימודים הראשונה לחיילים משוחררים ובוגרי השרות הלאומי/אזרחי  אשר סיימו את שירותם החל מתאריך 01.10.2012 ואשר לומדים במרכז האקדמי לב בירושלים.

פרטים נוספים על תנאי קבלת מלגה זו מופיעים באתר ההכוונה לחיילים משוחררים בכתובת:        http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/limudim_keren.asp

 

ממדים ללימודים - התוכנית מיועדת ללוחמים משוחררים ולאוכלוסיות ייחודיות משוחררות התוכנית מעניקה סיוע במימון של שני שלישים משכר הלימוד השנתי האוניברסיטאי למשך שלוש שנות התואר, כאשר היתרה בגובה שליש תשולם על ידי החיילים המשוחררים מהפיקדון האישי שנזקף לזכותם (רק במידה ואין יתרה בפיקדון ניתן לשלם את הסכום הזה גם ממקורות כספיים אחרים של החיילים המשוחררים). 
חשוב! גובה הסיוע השנתי הינו שני שלישים מגובה שכר הלימוד האקדמי השנתי האוניברסיטאי*, המהווים סך של עד 6,804 ש"ח (נכון לשנת תשע"ט) או שני שלישים מהסכום ששולם בפועל - הנמוך מבין שניהם.

פרטים נוספים על תנאי קבלת מלגה זו מופיעים באתר ההכוונה לחיילים משוחררים בכתובת:

https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx

 

קרן אימפקט - לחיילים קרביים משוחררים - הקרן נועדה לתמוך בתלמידים נזקקים בעלי תעודת לוחם בשנה הראשונה או השנייה לשחרורם מצה”ל. קרן אימפקט מעניקה 4,000 $ לסטודנט לכל שנת לימודים מתחילת הלימודים ועד סיומם (עד 4 שנים). סטודנט המקבל מלגה מקרן אימפקט, ישתלב בפעילות התנדבותית בקהילה בהיקף של 4  ש”ש כל השנה.

ההרשמה למלגת אימפקט , מתחילה בחודש מרץ ומסתיימת בסוף חודש מאי מומלץ להקדים ולהירשם.

לפרטים נוספים בקרו באתר https://www.fidfimpact.org/impact/#

 

קרן מפעל הפיס תלת שנתי - הקרן הוקמה ביוזמת ראש הממשלה כדי לסייע לחיילים משוחררים שמצבם הכלכלי אינו מאפשר להם להגשים את חלומם ללמוד לימודים גבוהים בארץ. הקרן תעניק מלגות לימודים כ- שלושת אלפים תלמידים מכל רחבי הארץ, שיבחרו ע”י ועדת מלגות, ניתנת עדיפות לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה”ל, אך גם לתומכי לחימה ולבוגרות שנתיים שירות לאומי. כמו כן, קיים מסלול לתלמידים בעלי מצב סוציואקונומי נמוך.

לפרטים נוספים בקרו באתר http://www.pais.co.il/Scholarships/Pages/three-year-scholarships.aspx :

 
קרן הישג -  לחיילים משוחררים שהוגדרו חיילים בודדים  הקרן מיועדת לחיילים משוחררים שהוגדרו בצה”ל כ”חיילים בודדים”. מלגת הישג תכלול מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון, וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום.

לקבלת הנחיות על הגשת בקשה לקבלת המלגה על הסטודנט ליצור קשר ישירות עם הקרן בטלפון: 03-7113100 הרישום למלגה מתחיל בסוף חודש מרץ ומסתיים בחודש יולי.

לפרטים נוספים בקרו באתר: http://www.heseg.com/register.html


 קרן גרוס - מלגה בגובה של עד 5,000 ₪ מלגות הקרן ניתנות לאוכלוסיות יעד שנקבעו ע"י מועצת הנאמנים. הזכאות הינה לחיילים משוחררים ע"פ הגדרת החוק בלבד. רב המלגאים משתתפים בפעילות למען הקהילה בתחומי חינוך, חברה ורווחה בקהילותיהם.   לפרטים נוספים בקרו באתר: https://www.hachvana.mod.gov.il/education/scholarship/Pages/Gruss.aspx

 

קרן האפוטרופוס הכללי  - סכום המלגה המוצע: 2,500 ₪ (המלגה הינה חד פעמית).

לפרטים נוספים בקרו באתר: https://www.hachvana.mod.gov.il/education/scholarship/Pages/Aforoftros.aspx

 

  • מענק עידוד עתודה בגובה של 8,500 ₪ יופקד בחשבון הבנק האישי במשך כל שנות הלימוד.
  • החזר עבור דמי ההרשמה למוסדות הלימוד וקורס הפסיכומטרי בגובה של עד 2,500 ₪. ההחזר ניתן למתקבלי מסלול העתודה בשנה הראשונה ללימודיהם כנגד הצגת קבלות רלוונטיות.
  • מענק הצטיינות - "מועדון המאה" מענק הצטיינות בסך 5,000 ₪ יוענק מידי שנה ל-100 עתודאים מצטיינים אקדמית וערכית. נבחרי המועדון ילוו ויחנכו עתודאים בשנה א' ללימודיהם.
  • מענק קיום מענק שנתי על בסיס קריטריונים סוציו-אקונומיים הנועד לסייע במימון המחייה בזמן הלימודים. ניתן לקבל מענק מלא בגובה של 10,000 ₪ או מענק חלקי בגובה של 5,000 ₪ בהתאם להחלטת הוועדה.

לפרטים נוספים בקרו באתר:  http://www.atuda.org.il/

 

קרן ק.מ.ח. מפעילה תכניות שונות לסיוע במימון לימודים אקדמיים למגזר החרדי.

לפרטים נוספים בקרו באתר: http://keren-kemach.org/

קרן ידידות טורנטו - תכנית חרדים באקדמיה של עמותת ידידות טורונטו מלווה חרדים בלימודים לתואר במוסדות המובילים להשכלה גבוהה בישראל ובהשתלבות בתעסוקה איכותית.

לפניות למדור milgot@jct.ac.il 

 

לקביעת פגישה עם הגורמים במדור