אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

כל תלמיד חדש נדרש לממש את קבלתו על ידי שני תנאים הכרחיים לתחילת הלימודים:

 

1. תשלום מקדמת שכר לימוד בסך 2,200 ₪ .

2. מסירת הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) חתומה ע”י הבנק.

המסמכים הנ”ל צורפו למכתב הקבלה. את הטפסים המלאים והחתומים וכן את הקבלות על תשלום מקדמות שכ”ל וקורסי אלול יש לשלוח בדואר או בפקס למשרד מידע ורישום במכון אליו התקבלת.

כמו כן ניתן להסדיר את התשלומים באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר זה.

למעוניין לגור במעונות, יש למלא טופס הרשמה מקוון ולשלם מקדמת מעונות בסך 750 ₪. אלו תנאים הכרחיים לשיבוץ במעונות.

 

שים לב!

  • הסדרת תשלום מקדמת שכר הלימוד והגשת טופס הוראת קבע חתום (מימוש קבלתך ללימודים) הם תנאי להשתתפות בקורסי קדם/אלול, להכנת מערכת, השתתפות בבחינות וכן כניסה למעונות ועוד.
  • על כל תלמיד לדאוג להעביר למדור חשבונות תלמידים טופס הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) חתום על ידי הבנק שלו עד לתחילת שנת הלימודים, גם אם הוא משלם את מלוא שכ”ל מראש וגם אם הוא מקבל מימון 100% שכ”ל מגורם אחר.
  • טופס ההרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע


סטאטוס “על תנאי”

תלמיד אשר התקבל ללימודים בסטאטוס “על תנאי” תיבדק עמידתו בתנאי שנקבע לו ע”י ועדת הקבלה, בסוף סמסטר א ובסוף סמסטר ב’ של שנת הלימודים. באחריות התלמיד להגיש את האישורים והמסמכים הנדרשים עד למועד שבו מסתיים התנאי. תלמיד בסטאטוס “על תנאי” אינו זכאי למלגות פנימיות של המרכז האקדמי לב.

 

יום הערכות

בתחילת הסמסטר של לימודי ההשלמה או של לימודי התואר השני מתקיים יום הערכות, יום זה מיועד לקליטת התלמיד החדש. יינתנו בו הרצאות פתיחה בנושאים שונים הרלוונטיים לקליטת התלמיד החדש וכן יתבצע פתיחת חשבון אישי ברשת המחשבים, קבלת כרטיס סטודנט וכו’. ההשתתפות ביום זה הינה חובה לכל תלמיד חדש, והיא תקל עליך ותסייע לך בתהליך קליטתך המוצלחת במכון.