ניגודיות גבוהה
רישום מקוון מידע למתעניין בלימודים

לפני תחילת הלימודים האקדמיים,  מתקיימים קורסי הכנה  בסמסטר "אלול"  . 

בסמסטר זה מתקיימים, במקביל לקורסי הקדם, גם לימודי קודש בבית המדרש של קמפוס לב

*בקמפוס לוסטיג ובמח"ר טל תבונה  לעיתים קורסי המכינה מתחילים כבר בחודש אב

___

עקב אילוצי הקורונה

   אנו פועלים לפי הנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה

 מערכת השעות של קורסי ההכנה לקראת תשפ"א יועלו רק  לקראת תחילת הלימודים

הודעה תשלח במייל לכל הסטודנטים והסטודנטיות החדשים.   

___________

עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה!

רשימת קורסי ההכנה שמתקיימים  לפני תחילת הלימודים האקדמיים ( בד"כ בסמסטר "אלול" )  

 

 

 

 

תשפ"א- ימי הערכות וסמסטר אלול

תכנית הלימודים בקורסי הקדם - סמסטר אלול

סילבוס קורס קדם מתמטיקה

סילבוס קורס קדם בפיזיקה

סילבוס קורס קדם במחשבים

סילבוס קורס קדם בכימיהתשפ"א- ימי היערכות (אלול) לקראת תשפ"א

לו"ז אקדמי תשפ"א

לו"ז אקדמי תש"פ