ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

לפני תחילת הלימודים האקדמיים,  מתקיימים קורסי הכנה  בסמסטר "אלול"  . 

בסמסטר זה מתקיימים, במקביל לקורסי הקדם, גם לימודי קודש בבית המדרש של קמפוס לב

*בקמפוס לוסטיג ובמח"ר טל תבונה  לעיתים קורסי המכינה מתחילים כבר בחודש אב

בתקופת הקורונה הלימודים יתקיימו  לפי הנחיות משרד הבריאות והמל"ג.

לקראת יום ההערכות  תשלח לכל סטודנט חדש הודעה מעודכנת  במייל  

___

עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה!

בדף זה מופיע לכל קמפוס

 לו"ז  ומערכת השעות של  קורסי ההכנה

רשימה כללית - קורסי קדם הכנה לאלול תשפ"א

תשפ"א- ימי הערכות (אלול) לקראת תשפ"א

לו"ז אקדמי תשפ"א

לו"ז אקדמי תשפ"ב

סרטוני הסבר וברכות לסטודנטים החדשים   

          דיקן הסטודנטים - הרב חיים אלישביץ        מנהלת מחלקה לשירות הסטודנט - גברת פטרה הרבסט   ברכות - מהנשיא, הרב רימון, הרקטור ואלי שלמן ראש מנהל תלמידים               

          

 

תכנית הלימודים בקורסי הקדם - סמסטר אלול

סילבוס קורס קדם מתמטיקה

סילבוס קורס קדם בפיזיקה

סילבוס קורס קדם במחשבים

סילבוס קורס קדם בכימיה