אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

ידיעת השפה האנגלית
איך האנגלית שלך?

לפי הוראות המל"ג - יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד לסוף השנה השנייה ללימודים (או עד לסוף סמסטר א' שנה ב' במחלקה לסיעוד).

אם התקבלת ברמה טרום בסיסי א' או ב', הקבלה ללימודים על תנאי עד לסיום רמה בסיסי, (בתנאי שתושלם עד סוף שנה א'). 

רמת האנגלית שלך תסווג לפי אחד מהפרמטרים הבאים:

  • ציון בפרק אנגלית של המבחן הפסיכומטרי
  • ציון במבחן אמי"ר. ההרשמה למבחן מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה
  • ציון מבחן אמיר"ם (מבחן אנגלית ממוחשב) - במרכז האקדמי לב מתקיימים מבחני אמיר"ם כשירות לסטודנטים ע"י צוות בוחנים של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) .  
  • הכרה בלימודי אנגלית שנלמדו במוסד אקדמי מוכר
  • בחינות המיון הבינלאומיות SAT , TOFFEL.
  • קיימת אפשרות להשתתף בקורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה ברמות בסיסי או מתקדמים א' ולהיבחן במבחן רמ"א (בהתאם ללוחות הזמנים של המרכז הארצי לבחינות והערכה), אך לא יאוחר מסוף מחודש יולי מדי שנה.
    מדובר בלימודים עצמאיים באחריות המועמד ועליו להוכיח שעמד בדרישות האנגלית באמצעות הצגת אסמכתא מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה כי נבחן ועבר כנדרש ברמת בסיסי לפחות את מבחן רמ"א תוך הצגת ציון רשמי במחלקת רישום וקבלה. 

  • בנוסף, מאל"ו מקיים בחינות אמיר"ם במרכזי בחינה נוספים ברחבי הארץ. פרטים נוספים באתר מאלו nite.org.il

הטבלה הבאה מראה את רמת האנגלית שלך לפי ציון

( החל מחודש מרץ 2020 ציוני מבחן אמי"ר הושוו לציוני מבחן אמיר"ם) :

ציון פרק האנגלית
בבחינה הפסיכומטרית, אמיר"ם
או אמי"ר (בהפחתת 100 נק')

שיבוץ לרמה התחלתית במרכז האקדמי לב

היקף שעות שבועיות* 

מתחת ל-70

טרום בסיסי א'

8 ש"ש

70 - 84

טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב'

6 ש"ש

85 - 99

בסיסי

6 ש"ש

100 - 119

מתקדמים א'

4 ש"ש

120 - 133

מתקדמים ב'

4 ש"ש

134- 150

פטור מלימודי אנגלית

-----

 סטודנט שמסיים בהצלחה קורס טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב' עובר ישירות לקורס בסיסי. (השיבוץ הוא רק לאחד משני הקורסים)

 מבחן אמיר"ם

שאלות ותשובות