רישום מקוון

ידיעת השפה האנגלית
איך האנגלית שלך?

תמיד ידעת שזה נכון. כדי להצליח באקדמיה – חייבים אנגלית.

לפי הוראות המל"ג - יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד לסוף השנה השנייה ללימודים (או עד לסוף סמסטר א' שנה ב' במחלקה לסיעוד).

אם התקבלת ברמה טרום בסיסי א' או ב', הקבלה ללימודים על תנאי עד לסיום רמה בסיסי, (בתנאי שתושלם עד סוף שנה א'). 

רמת האנגלית שלך תסווג לפי אחד מהפרמטרים הבאים:

 • ציון בפרק אנגלית של המבחן הפסיכומטרי
 • ציון במבחן אמי"ר. ההרשמה למבחן מתבצעת דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה
 • ציון מבחן אמיר"ם (מבחן אנגלית ממוחשב) - במרכז האקדמי לב מתקיימים מבחני אמיר"ם כשירות לסטודנטים ע"י צוות בוחנים של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו)
 • מבחני רמ"א הנערכים פעמיים בשנה ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה בתאריכים אפריל וספטמבר 
 • הכרה בלימודי אנגלית שנלמדו במוסד אקדמי מוכר
 • בחינות המיון הבינלאומיות SAT , TOFFEL וכו'
 • קיימת אפשרות להשתתף בקורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה ברמות בסיסי או מתקדמים א' ולהיבחן במבחן רמ"א (בהתאם ללוחות הזמנים של המרכז הארצי לבחינות והערכה), אך לא יאוחר מסוף מחודש יולי מדי שנה. מדובר בלימודים עצמאיים באחריות המועמד ועליו להוכיח שעמד בדרישות האנגלית באמצעות הצגת אסמכתא מטעם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה כי נבחן ועבר כנדרש ברמת בסיסי לפחות את מבחן רמ"א תוך הצגת ציון רשמי במחלקת רישום וקבלה. 

הטבלה הבאה מראה את רמת האנגלית שלך לפי ציון:

ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמיר"ם

ציון בחינת אמי"ר

שיבוץ לרמה התחלתית במרכז האקדמי לב

היקף שעות שבועיות* 

מתחת ל-70

מתחת ל- 170

טרום בסיסי א'

8 ש"ש

70 - 84

170 - 184

טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב'

6 ש"ש

85 - 99

185 - 199

בסיסי

6 ש"ש

100 - 119

200 - 219

מתקדמים א'

4 ש"ש

120 - 133

220 - 233

מתקדמים ב'

4 ש"ש

134- 150

234- 250

פטור מלימודי אנגלית

-----

 סטודנט שמסיים בהצלחה קורס טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב' עובר ישירות לקורס בסיסי. (השיבוץ רק לאחד משני הקורסים)

 מבחן אמיר"ם

מבחן אמיר"ם הינו מבחן ממוחשב לסיווג רמת האנגלית של הסטודנט. הבחינה מיועדת לסטודנטים חדשים ולסטודנטים קיימים במרכז האקדמי לב ומתקיימת אצלנו כשירות לסטודנט.

פרטים נוספים על בחינת אמיר"ם וכן תרגול שאלות ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 • תאריכי הבחינות ומספר הנבחנים בכל מועד מוגבל. מומלץ להרשם בהקדם האפשרי.
 • משך הבחינה הוא כשעה, והיא מתקיימת בסבבים בין השעות 09:00-16:00. שעת הבחינה האחרונה תקבע בהתאם למספר הנרשמים.
 • אם ברצונך להיבחן שוב - יש להמתין לפחות 35 ימים בין שתי בחינות מיון באנגלית (בין שתי בחינות אמי״ר, בין שתי בחינות אמיר״ם, בין אמי"ר לאמיר״ם, וכן גם להיפך).
 • אם נבחנת בטווח זמן קצר מ-35 ימים - בחינתך תפסל וכספך לא יוחזר. לאחר פסילת בחינה יש להמתין עוד 35  ימים ממועד הבחינה שנפסלה לפני שניתן יהיה להיבחן שוב.
 • על כל סטודנט שנרשם לבחינה לקרוא את תקנון הלימודים בלב-נט ואת כל הסעיפים שמתייחסים לקליטת סיווג רמה חדש.
 • מועמד/סטודנט הזכאי להתאמות בבחינה (תוספת זמן, חדר שקט, הקראת שאלון וכו') נדרש להירשם ישירות לבחינת אמי"ר.
 • תוצאות הבחינות נקלטות במערכות המרכז האקדמי לב באופן אוטומטי תוך שבועיים ממועד הבחינה. לא ניתן לעדכן ציון על סמך הספח שקיבלת בסיום הבחינה.

יש לקרוא את כל ההנחיות והנהלים לרישום לבחינה לפני הרישום.

המרכז האקדמי לב, שומר לעצמו את הזכות לבטל קיום בחינה בהודעה מראש, במידה ולא יירשמו מספיק נבחנים לאותו מועד, מסיבות אחרות שאינן תלויות בו או עקב אילוצים שונים.    

הרישום והתשלום לבחינת אמירם הינו באחריותך ואינו מהווה אישור לשינוי סיווג רמה חדש. שינויים אלו נעשים לפי כללי המרכז האקדמי לב המופיעים בתקנון הלימודים.

 • הרישום לבחינה מתבצע באופן מקוון בלבד באתר המרכז האקדמי לב (קישור להרשמה בהמשך העמוד).
 • עלות בחינת אמיר"ם: 260 ₪. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

  הרישום לבחינה ייקלט רק לאחר התשלום.

 • יש להגיע כ-10 דקות לפני המועד שתאמת. אין לאחר לבחינה.
 • חובה להציג תעודה מזהה  (תעודת זהות או דרכון בלבד) + אישור נבחן.
 • במקרה של הגעה ללא אחת מהתעודות שצוינו לעיל לא יהיה ניתן להיבחן ולא  יינתן החזר כספי!
 • לא נוכל להבטיח את השתתפותך במקרה של איחור או הגעה בזמן שונה מהמועד שנקבע. ההשתתפות תהיה מותנה בקיומו של מקום פנוי ו/או לפי החלטת הבוחנים ביום הבחינה.

מועמד וסטודנט חדש- לינק להרשמה

סטודנט ותיק- לינק להרשמה

 

* סטודנטית הלומדת במרכז האקדמי לב רשאית להירשם לבחינת אמיר"ם בכל הקמפוסים של הבנות לפי בחירתה ברחבי הארץ. באחריותה של הסטודנטית לוודא את מקום הבחינה. 

ההרשמה לבחינת אמיר"ם נפתחת בהדרגה. ניתן לראות את המועד אליו ניתן להירשם במעמד ההרשמה בלבד.

מומלץ להירשם למועד הקרוב ביותר כדי שיתאפשר לך לגשת למועד נוסף לשיפור הציון.

יש לעקוב באתר ובהודעות המייל לגבי מועדים מוספים.

באחריותך להגיש סיווג רמה עד ליום הראשון ללימודיך.

מבחני  אמיר"ם לקראת תשפ"א מתקיימים בד"כ מיד לאחר חג פסח עד לתחילת סמסטר אלול, ולעיתים במועד נוסף במהלך סמסטר א', לנוחות הסטודנטים אשר מעוניינים לשפר את רמתם באנגלית, לפי כללי תקנון הלימודים.

מועדי הבחינה הקרובים:

קמפוס לב (ירושלים) -

ד' שבט תש"פ 30.012020-ההרשמה נפתחה

י"ג אייר תש"פ - 07.05.2020 -ההרשמה נפתחה

 

(שים לב- הרישום והתשלום לבחינת אמיר"ם הינו באחריותך ואינו מהווה אישור לשינוי סיווג רמה חדש. שינויים אלו נעשים על פי כללי המרכז האקדמי לב המופיעים בתקנון הלימודים).

קמפוס טל (ירושלים) - 

ה' אדר תש"פ - 01.03.2020- ההרשמה נפתחה

כ' אייר תש"פ - 14.05.2020ההרשמה נפתחה

(שימי לב- הרישום והתשלום לבחינת אמיר"ם הינו באחריותך ואינו מהווה אישור לשינוי סיווג רמה חדש. שינויים אלו נעשים על פי כללי המרכז האקדמי לב המופיעים בתקנון הלימודים).

לתשומתכם ליבכם!

הכניסה לבחינה מתאפשרת אך ורק עם תעודת זהות/ דרכון !

לא ניתן להכנס לבחינה עם תעודה מזהה אחרת!

*סטודנטית הלומדת במרכז האקדמי לב רשאית להירשם לבחינת אמיר"ם בכל הקמפוסים של הבנות לפי בחירתה ברחבי הארץ. באחריותה של הסטודנטית לוודא את מקום הבחינה.

 • ניתן לבטל רישום לבחינה ולקבל החזר כספי, רק אם הביטול מתבצע במערכת הרישום לבחינה,  עד שבועיים לפני מועד הבחינה. מומלץ לבחור מועד חלופי אחר (אם קיים).
 • ניתן לשנות מועד בחינה עד שבועיים לפני מועד הבחינה אליו נרשמת.
 • הודעה בעל פה או הודעה טלפונית לא ייחשבו  כמתן הודעה רשמית.
 • למרות האמור לעיל, אם נרשמת ולא הגעת לבחינה ניתן לקבל החזר כספי במקרים הבאים ובכפוף להצגת אישורים מתאימים:
  • אשפוז (מדרגה ראשונה)
  • צו 8
  • לידת ילד
  • אבל (מדרגה ראשונה)
 • את הבקשה להחזר כספי יש להגיש לא יאוחר מחודש לאחר מועד הבחינה שאליה היה רשום הנבחן בטופס הבא.

שאלות ותשובות

אמיר"ם היא בחינה פנים-מוסדית, ולכן אין אפשרות להירשם אליה ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה, אלא אך ורק באמצעות מוסד הלימודים שלך - המרכז האקדמי לב (על שלוחותיו).

שתי הבחינות נועדו לבדוק את רמת הידע של הנבחנים באנגלית כדי למיינם לקורסי החובה באנגלית. בשתי הבחינות שאלות מסוגים דומים.
 ההבדל העיקרי הוא שאמיר"ם נעשה באופן ממוחשב, ואילו אמי"ר – באמצעות נייר ועיפרון. מכאן נגזרים הבדלים אחרים ביניהן, כגון בהקצבת הזמן, במספר השאלות וכד'.
בחינת אמיר"ם מבוססת על עקרונות המבחן האדפטיבי: תחילה מוצגות כמה שאלות ברמת קושי בינונית, ובהמשך - בכל רגע התוכנה אומדת את רמת היכולת של הנבחן על פי התשובות לשאלות שהוצגו עד לאותו הרגע, ובהתאם לכך בוחרת את השאלה הבאה. נבחנים ששליטתם באנגלית טובה יקבלו אפוא שאלות קשות יותר מאשר נבחנים ששליטתם טובה פחות. התאמת דרגת הקושי של השאלות לרמת היכולת של הנבחנים מאפשרת לאמוד היטב את רמת הידע באנגלית בעזרת מספר קטן יחסית של שאלות.
חשוב להדגיש כי סיכויי ההצלחה בשתי הבחינות דומים ותלויים בראש ובראשונה בשליטתך בשפה האנגלית.
 חשוב לציין כי אף שנבחנים שונים עשויים לקבל שאלות שונות, עובדה זו מובאת בחשבון בעת חישוב הציון, וציוני כל הנבחנים הם בני השוואה ובעלי אותה משמעות.

הציון באמיר"ם שקול לציון באמי"ר או לציון בתחום האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית. כדי לתרגם את ציון אמיר"ם או את ציון תחום האנגלית בבחינה הפסיכומטרית לציון אמי"ר, יש להוסיף 100 נקודות.

יש לבקש מהמרכז הארצי לבחינות והערכה את ציון הבחינה הרשמי ולהעבירו למשרדי מידע ורישום בקמפוס אליו נרשם המועמד.

את הרמה ניתן לראות בטבלת דירוג הרמות באנגלית

יש להמתין 35 יום בין בחינה לבחינה.  כל בחינה בטווח הזמן הזה תיפסל על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ללא החזר כספי.

אורך זמן הבחינה אינו אחיד לכל הנבחנים, והוא תלוי בקצב האישי שלך ובכלל זה זמן קריאת ההוראות והתרגול. אורך הזמן הממוצע הוא כ-60 דקות. 

הבחינה נעשית במחזורים, והנבחנים מוזמנים אליה בהתאם למספר המחשבים הזמינים. אי הגעה בזמן שנקבע לך - משמעותה שלא נוכל להבטיח את השתתפותך בבחינה. הדבר יהיה מותנה בקיומו של מקום פנוי (בשל איחור נבחנים אחרים למשל, או בזכות זריזותם של נבחנים שסיימו את הבחינה לפני תום הזמן, וכד'). מכל מקום, העדיפות תינתן לנבחנים שבאו בשעה שנקבעה להם.