רישום מקוון

הגישה למאגר ההצעות היא דרך אתר לב-נט (להלן) בהכנסת שם וסיסמא ובחירה בתפריט "עוד" > השמה.

בהתאם לבקשות מעסיקים לקבל גיליון ציונים, מומלץ להעלות קורות חיים הכוללים לינק לגיליון הציונים הממוחשב שמופק דרך לב נט: היכנס לתפריט אישורים > גיליון ציונים והורד את הגיליון. בתחתית הגיליון רשום קוד (התקף לחצי שנה) זהו הקוד שיש לציין בקורות חיים עם הפניה לאתר http://imut.jct.ac.il

במידה והינך נתקל בקשיים טכניים – אנא פנה למרכז המחשוב.

על מנת לשמור את המידע על המשרות לסטודנטים ובוגרי המרכז האקדמי לב - לטובתך וטובת חברך – אין להעביר את המידע לגורמים מחוץ למוסד.