אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול" ואברכך ואגדלה שמך, והייה ברכה". אברם אבינו נענה לקריאה ויצא למסע שברכה מובטחת בסופו.

19.12.2013

המאמר באתר כיפה

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול" ואברכך ואגדלה שמך, והייה ברכה". אברם אבינו נענה לקריאה ויצא למסע שברכה מובטחת בסופו.

מסע וברכה ומה הקשר ביניהם? דרך אחת לקשר ביניהם היא כשנראה במסע את המטרה. מסע לארץ ישראל והברכה היא שכר ופיצוי על נזקי ההליכה. דרך אחרת לקשר ביניהם היא כשנראה בברכה את המטרה והמסע הוא הדרך להגיע אל הברכה. אך לא רק למסע אל ארץ ישראל יצא אברם- הוא יצא גם למסע אל עצמו. בכוון זה מפרש רבינו בחיי את הפסוק שלעיל "לך לך – פרוש : לעצמך כפשוטו. דהיינו שתסתכל על עצמך תמיד... שתפרוש ממידות ארציות שבך, שתהפכם לטובה.. וזהו 'מארצך'. 'וממולדתך'-פרושו שהאדם מתנהג במידות מגונות, אז יוצאים ממנו תולדות רעות חלילה שמידה אחת מולדת את חברתה... 'ומבית אביך' – הפרוש הינו שלפעמים מוטבעים באדם מידות על פי דרך שבאה לו מכוח אביו שהכניס בו את המידות הללו. וזהו 'ומבית אביך' ואז-תזכה אל הארץ אשר אראך-שתזכה לשכל העליון ו"להארץ העליונה שאראך אשר מעולם לא ראית". אברם יצא למסע כזה שברכה בסופו. זהו מסע מורכב שיצר מציאות חדשה ומבורכת. השלכות המסע אינן רק עלינו, אלא גם על הסובבים אותנו והיא כרוכה בהתמודדות ערכית עם סביבתנו. כך רואה הרב הירש את האמירה לאברם "לך לך"- "לך לעצמך". והרי זה ערך נעלה עוד יותר.

אין איש רשאי לומר אני צדיק וישר בהתאם לאופנה. אם יש צורך בדבר ושיטת הרוב אינה אמת עבוד את ה' לבדך! זו ההכרה שנדרשה מאברהם כנקודת מוצא לייעודו וייעוד עמו. אברם חי באותה העת בעולם שבו סולם הערכים היה שונה לחלוטין מעולם הערכים שלו והצליח ליצור מהפך מול עולם ומלואו. "אברהם העברי", שכל העולם מעבר אחד והוא בעבר השני.

מאין אברהם שאב כוחות אלה? איך יוצרים פריצת דרך שכזו ושינוי עוצמתי כל כך של פרדיגמות? מתייחס לכך הרב הירש ואומר: "ושעה שהעולם כולו ביקש להתיישב ולקנות זכויות אזרח, ויתר אברם על מולדתו וזכויותיו האזרחיות. ברצונו החופשי הפך לגר, וכפר בפה מלא בכל אלוהי הגויים!" וממשיך הרש"ר ומפרט את הכוחות הנדרשים לכך. "אכן לשם כך דרוש אומץ לב ואמונה שלימה באמת הפנימית ובהכרת הא-ל שבלב. לשם כך דרושה ההכרה היהודית, 'קשיות העורף היהודית' וזה היה הניסיון הראשון שהוטל על אברהם אבינו". שתי תכונות לדעת הרש"ר אפשרו לאברהם אבינו לצאת למסע מופלא אל עצמו. אומץ לב ואמונה שלימה- עם הצידה הזו של אומץ לב ואמונה שלימה הוא יצא למסע אל ה"לך לך" הפרטי והלאומי שלו אל מקום חדש המאפשר יצירת מהות חדשה וכאילו אומר אברהם אבינו לכ"א מאיתנו: "עזוב את אשר ידעת וצא למסע אליך לידיעה חדשה. תסתכל על עצמך מזווית ראיה חדשה- מנקודת תצפית חדשה ובעזרת אותו מבט מחודש אפשר לפסוע בבטחה בדרך למחוזות חלומותיך.

הארץ החדשה שאליה נגיע תחבר אותנו למקורותינו ממקום אמיתי, ערכי ומשמעותי יותר. היציאה למסע אישי מרתק אל עבר העתיד כשבצקלוננו אומץ לב ואמונה שלימה יכולה להצעידנו לקראת מימוש עצמי מרבי ואז בע"ה יקוים בנו כמו במסעו של אברם, "והייה ברכה"- חיים שמתממשים בהם היעדים הם חיים מבורכים, הם ברכה לאדם שיצא למסע ואף מעבר לכך. נאמר לאברם "ונברכו בך כל משפחות האדמה".

אדם מבורך הוא אדם שמברך ומשפיע שפע על סביבתו. ומוסיף הרש"ר "ככל שירבו להודות בשיטתך-כן תתווסף להם ברכה". זוהי עוצמתו של המסע אל עצמנו מתוך היענות לקריאה "לך-לך" אנחנו מתברכים וסביבתנו מתברכת. שנזכה ומסע וברכה ילוונו תמיד!

הכותבת היא חברת הועד המנהל של בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים - מכון לב

שיתוף ברשתות חברתיות: