ניגודיות גבוהה
רישום מקוון ליום הפתוח

נס קריעת ים סוף ונס הניצחון על עמלק מהווים אבני יסוד בבניין עם ישראל, תוך התייחסות לאופן ההתמודדות עם איתני הטבע ומשפחות העמים. מאמר לפרשת בשלח באתר כיפה מאת מיכל קוברסקי-לנגר, חברת הועד המנהל של בג"ט

כיפה, 09.01.14:


"
וישמע יתרו כהן מדין, מה שמועה שמע ובא ונתגייר? רבי יהושע אומר מלחמת עמלק שמע... ר"א אומר קריעת ים סוף שמע ובא ". (זבחים קט"ז)

נס קריעת ים סוף הפותח את פרשתנו, פרשת בשלח ונס הניצחון על עמלק החותם את פרשתנו, הותירו חותם כביר על יתרו כפי שמעידים מעשיו. אלה הם שני ניסים המהווים אבני-יסוד בבניין עם ישראל, תוך התייחסות לאופן ההתמודדות עם איתני הטבע, ודרך ההתמודדות בתוך משפחת העמים.

עם של עבדים יוצא ממצרים ומתחיל את מסעו במדבר. ימים ספורים חולפים להם ובנ"י ניצבים בפני מציאות מאיימת ביותר. הים לפניהם והמצרים שהתחרטו על ששחררו אותם נמצאים מאחוריהם. משה הרועה הנאמן, צועק אל ה' לישועה והקב"ה משיבו "מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראלי ויסעו", זו אינה עת לדיבורים, זוהי השעה למעשים.

המשך המאמר באתר כיפה

שיתוף ברשתות חברתיות: