הסטודנטים שהשתתפו במחקר הם סטודנטים של המרכז האקדמי לב שלקחו חלק בתוכניות כמו 'לב בקהילה' - פרויקט הדגל החברתי של המרכז האקדמי לב, פר"ח ועוד. לפי ממצאי המחקר, לסטודנטים חרדים הייתה חוויית התנדבות חיובית במיוחד שהשפיעה עליהם ותרמה להם במידה רבה יותר מאשר לסטודנטים שאינם חרדים. הסטודנטים תיארו תחושות של סיפוק והשראה.

אחת הסטודנטיות בחוג לסיעוד סיפרה במחקר כיצד ההתנדבות סייעה לה בפיתוח מיומנות חברתית: "אחות זה מקצוע עם המון שליחות, נתינה והרבה לב. ההתנדבות תורמת המון בנושא הזה, היא מלמדת מה זה נתינה באמת, אינטליגנציה רגשית". סטודנטית נוספת סיפרה כיצד ההתנדבות עוררה בה רצון לעשיה קהילתית בהמשך דרכה: "אני רואה את עצמי בעוד כמה שנים משתתפת בכל מיני יוזמות של המינהל הקהילתי ובכל מיני ועדות בעיר ובחברה". ממצאי המחקר הראו גם שעולם ההתנדבות מקשר בין עולם האקדמיה לעולם החברתי ממנו בא הסטודנט החרדי. 

אבל היו גם קשיים: סטודנטים חרדים רבים הם הורים שצריכים לקיים משפחה, ללמוד ולפרנס במקביל. הסטודנטים הללו דיווחו על קושי למצוא זמן לפעילות חברתית, ומכאן החשיבות שבהענקת מלגה גבוהה. עם זאת, עבור חלק מהסטודנטים החרדים, התנדבות תמורה מלגה עוררה קונפליקט מסוים, שכן הם חשו שגמילות חסדים אמיתית אינה נעשית למען תמורה.

ד"ר צביקה אור סיכם: "החברה החרדית מעודדת גמילות חסדים וצדקה, ואילו האקדמיה בפעילותה החברתית לרוב מקדמת ערכים של שינוי חברתי, צדק חברתי וזכויות. השתתפותם של הסטודנטים החרדים בפרויקטים חברתיים בקהילותיהם מביאה להתקרבות הדדית בין שני עולמות הערכים".

לכתבה המלאה שפורסמה ב"כיכר השבת"