אתר זה משתמש בקובצי Cookies כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו. קראו את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.

ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

השבת נקרא את פרשת זכור וכידוע זו מצווה דאורייתא. כיצד אמור לפעול אדם שנמצא בבידוד בגלל הקורונה? האם עליו ללכת לבית הכנסת או שיגיעו אליו בעל קורא ומניין אנשים? אולי הוא בכלל פטור? ומה הדין לגבי קריאת מגילה?

קריאת פרשת זכור: בשבת שלפני פורים, מקיימים אנו מצוות עשה מן התורה בקריאת פרשת "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק". הגמרא (מגילה י"ח) אומרת שצריך לזכור באמירה בפה, ולא די בזכירה בלב. הגמרא לומדת זאת מכך שהמילים "לא תשכח" שבסיום הפרשה מלמדות אותנו שאסור לשכוח, ומכאן שיש חובה לזכור בלב, ובכל זאת התורה הוסיפה את הציווי "זכור" כדי שנדע שעלינו לומר את הדברים בפה.

מה יעשה מי שאיננו יכול לבוא לבית הכנסת לקריאת פרשת זכור? האם צריך ספר תורה ומניין?

בגמרא במגילה (י"ח) שהובאה לעיל נראה שזכירת מעשה עמלק צריכה להיות על ידי קריאה 'בספר', כפי שנלמד מהפסוק (שמות י"ז, י"ד) "כְּתֹב זֹאת זִכָּרוֹן בַּסֵּפֶר". ניתן להבין מכאן שהמצווה מן התורה היא לקרוא את מחיית עמלק מתוך ספר תורה כשר. ולכן, כדי לקיים את המצווה צריך לכתחילה לקרוא את פרשת זכור מתוך ספר תורה, ובמניין, אולם, נחלקו האם בדיעבד ניתן לצאת גם בקריאה מחומש.

הפרי מגדים (קמ"ג, מש"ז ס"ק א; וד"ה כבר) נטה להחמיר בכך, אולם בשו"ת מהר"ם שיק (בתשובה שנוספה בסוף חלק חושן משפט) כתב ש"בספר" פירושו שיש לקרוא מן הכתב ולא בעל פה, אבל גם הקורא בספר תורה פסול או בחומש יוצא ידי חובה מן התורה, וכך כתבו להלכה כמה מן האחרונים.

למעשה, לכתחילה יש לקיים מצוות זכירת עמלק בקריאת התורה של פרשת זכור, וכך פסק המשנה ברורה (תרפה, ס"ק יד). אך כאשר הדבר לא מתאפשר ניתן לצאת ידי חובה גם בקריאת פרשת זכור מחומש (כף החיים ס"ק לה). וכיוון שחמורה סכנת המחלה, לכן יש להישמע להוראות משרד הבריאות, ואין לצאת מבידוד כאשר יש חשש שהאדם ידביק את סביבתו במחלה. גם אין להביא אדם שיקרא עבורו מספר תורה, אלא יקרא את פרשת זכור מתוך חומש. בנוסף, יש להתכוון לקיים את מצוות זכירת מעשה עמלק בפורים (אם כבר יצא מהבידוד) בקריאת "ויבוא עמלק" (על פי המגן אברהם, תרפ"ה), ולהשתדל לזכור לכוון לצאת ידי חובת המצווה בקריאת פרשיית זכור בפרשת כי תצא.

לכתבה המלאה שתפרסמה באתר "מקור ראשון"

שיתוף ברשתות חברתיות: