ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

צוות המרכז לתורת היחסות:

פרופ' יעקב פרידמן

ד"ר צבי סקאר

עזרא יודקין

שמואל סתיו