רישום מקוון

ראש בתי המדרש ורב הקמפוסים

ראש בתי המדרש ורב הקמפוסים
מתוך תורה, מתוך קדושה, ככה מצליחים - להגיע, להשפיע לעולם בשליחות אלוקית...

הרב יוסף צבי רימון

בית המדרש

בית המדרש שואף לעצב דמות ייחודית של בן תורה השואב השראתו ממעיינות הנצח של עמנו ומגלם באישיותו עומק תורני ומצוינות אקדמית שיש בכוחם להשפיע על כל ענפי החיים של מדינת ישראל.                                                                                                                                                                                                                                                          
בבית המדרש מתגדל תלמיד חכם בעל שיעור קומה שיש בו תחושת שליחות בבניין האומה, ופועל במציאות בכל רבדיה מכוחה של התורה ובהשראתה. התורה כתורת חיים מלווה את החיים, מדריכה אותם, מקרינה עליהם ומרוממת אותם. יתר על כן: התורה מבקשת מאתנו לפעול בעולם, להגשים את יכולותינו, לתת ביטוי לרחשי ליבנו, לשאיפותינו, ולהביא להגשמת האישיות החד פעמית שלנו.                                                                                                                       

הלימוד בבית המדרש מכוון לבניית תודעה זו. התלמידים מבססים את אישיותם הרוחנית תוך הגשמת ייעודם, חיבור בין תורה ומדע במציאות הישראלית, מתוך הבנה כנה שאין סתירה בין תורה ומדע, אלא השלמה והפריה הדדית ביניהם. אנו רואים כי היעד המרכזי בלימודי בית המדרש הינו  לקבל ולהקרין את השפעתה של התורה בכל תחומי החיים- בתעשייה, בכלכלה, בחקלאות או במחקר טכנולוגי.                                                                                    

השפעה במישור האישי והלאומי

אנו מאמינים שבוגר בית המדרש יקדש שם שמים ויקרין באישיותו על סביבת העבודה שלו במפעלים עתירי ידע ובצמתים חשובים בתעשייה ובכלכלה הישראלית. בהתנהלותו ישמש הבוגר  מופת של התנהגות אנושית, רצינות ומוסר עבודה גבוה. היותו בן תורה תעשיר את סביבתו בתורה ובערכים, בתובנות חדשות ובראייה מקיפה בעלת משמעות על העולם המדעי-אקדמי.                                                                                                    

 

בית המדרש מחנך את תלמידיו לקחת אחריות ציבורית בעמדות ובמערכות ציבוריות במדינה, אנו מאמינים שהשפעה ברוכה זו הן במישור המקצועי והן במישור האנושי, תהווה תרומה משמעותית להרמת קרנה של התורה והגדלת השפעתו של הציבור הדתי בקרב החברה הישראלית.

סגל ומסלולים

לרשות התלמידים עומד סגל רבני מוכשר ומגוון המורכב מתלמידי חכמים ומחנכים הרואים את תפקידם בגידול תלמידים אוהבי ה' שיממשו באישיותם את הרעיונות הגדולים המנחים את המרכז האקדמי לב. הר"מ מהווה, בעיקר,  דמות רוחנית המלווה את התלמידים על ידי יצירת קשר אישי וקבוצתי המהווה כתובת לכל פניה ובקשה. הניסיון מלמד שהקשר בין התלמידים לרבנים ממשיך להתקיים גם לאחר תקופת הלימוד בבית המדרש, עובדה המעידה על עומק הקשר עם הרב ונחיצותו.


הרב יוסף צבי רימון - ראש בית המדרש ורב הקמפוסים
הרב אמנון חדרי - ראש בית המדרש
הרב משה פורטן
הרב אליעזר גלינסקי
הרב מנחם אקרמן
הרב עמנואל אלאלוף
הרב אלי פרץ
הרב ינון זמיר - ר"מ עתודה
הרב אביעד שמילה - ר"מ עתודה
הרב איתי טוכפלד - ר"מ עתודה
הרב זיו מעיין
הרב ישי קרמר
הרב דוד ברלינר
הרב שלום שמידט

לימודי גמרא בעיון

תכנית זו מכילה לימודי עיון בגמרא ברמה גבוהה, לימודי מחשבה ואמונה המעניקים לתלמידים היקף ועומק של תלמיד חכם הבקי בתלמוד ומחשבה.                                                                 
בתוכנית משולבת למידה ועיסוק בסוגיות מחשבתיות ואמוניות הנוגעות למציאות החיים: מדע, חברה, כלכלה, חינוך ומשפחה.

מסלול חושן משפט שנים א'-ב'
לימוד עיקרי הסוגיות בש"ס הנוגעות לענייני ממונות ונזיקין:
דיני עובד ומעביד (בבא מציעא פרק "השוכר את האומנין")
דיני הלנת שכר.(בב"מ פרק "המקבל")
איסור ריבית. (בב"מ פרק "איזהו נשך")
דיני ניזקי שכנים (בבא בתרא פרק "לא יחפור")

מסלול "אבן העזר ואורח חיים" שנים ג'-ד'
לימוד עיקרי הסוגיות בש"ס הנוגעות לענייני משפחה חינוך וקהילה:
דיני רשות הרבים (בבא קמא פרק "המניח")
דיני גזילה (בבא קמא פרק "הגוזל ומאכיל")
חובות הבעל והאישה (כתובות פרק רביעי וחמישי)
חינוך (סנהדרין פרק "בן סורר")

לימודי מחשבה ואמונה
עיקרם של לימודי המחשבה הינו, לבנות קניין מסודר ומגובש של יסודות המחשבה הישראלית. לכן ישנה שאיפה כי, בלימודי המחשבה נקיף מתחילה ועד הסוף ולעומק את ספרי המחשבה היהודית - מורה נבוכים, כוזרי ,רמב"ן על התורה ומהר"ל (נר מצוה), וכתבי הראי"ה על פי נושאים.

תכנית סמיכה לרבנות
בבית המדרש קיימת תכנית ללימודי הלכה לקראת מבחני הסמיכה לרבנות. במסגרת זו ישנם שלושה מסלולי לימוד:
הלכות שבת.
הלכות איסור והיתר.
אבן העזר- הלכות נידה חופה וקידושין

התכנית הינה רב שנתית ומאפשרת לכל תלמיד להקיף את שבת/איסור והיתר תוך שלוש שנים במטרה לגשת למבחני ההסמכה של הרבנות הראשית. תכנית הלימוד בנויה על למידה בעיון מן המקורות עד לפוסקי זמננו.

תורני

בבית המדרש בקמפוס לב העתודאי מעשיר ומגדל את בניין אישיותו התורנית והאמונית 

תכנית בית המדרש לתלמידי העתודה מיועדת לבנות את אישיות התלמיד לקראת יציאתו לשירות משמעותי בצה"ל בפרט וכהכנה לחיים בכלל.

תכנית הלימוד כוללת מגוון נושאים:

  1. גמרא  עיון במסכתות הישיבתיות. העמקה בשיטות הראשונים והאחרונים עד הסברות היסודיות בסוגיה.
  2. בניין האמונה – לימוד ספרי יסוד באופן שיטתי: רמב"ם, כוזרי, מהר"ל, כתבי הרב קוק.  בניית  עולם אמוני מסודר ביחס לדור הגאולה ושליחותינו המיוחדת בו.  בנוסף, נעסוק בבניין הנפש ובתיקון המידות.
  3. תנ"ך – לימוד נ"ך בבקיאות, במטרה להקיף את כל התנ"ך במשך ארבע שנות הלימוד עפ"י תכנית הספקים רב שנתית ושיעור שבועי בעיון בפרקים נבחרים.
  4. הלכה – שיעור הלכה בענייני אורח חיים כל יום לאחר תפילת שחרית. במסגרת התכנית הרב שנתית נלמד את  הלכות ציצית, תפילין, תפילה, שבת ומועדים.

כמו כן, במהלך שנות הלימוד בבית המדרש נעסוק בסוגיות הקשורות לעולמו של העתודאי בהן הכנה לצבא, היחס ללימודי אקדמיה והכנה לחיי משפחה.

במסגרת העיסוק בסוגיות אלו ניפגש עם דמויות מהשורה הראשונה בתחומים התורניים, החברתיים, הצבאיים והטכנולוגיים.

ערכי- חברתי

תהליך הלימוד והבניין כולו נעשה מתוך שמחה ובדיבוק חברים. חווית הלימוד איננה מסתכמת בין כתלי בית המדרש בלבד. במהלך השנה החבורה מתגבשת דרך פעילות חברתית רצופה בקמפוס ומחוצה לו, שבתות, סיורים לימודיים וטיולים.

התורה שהעתודאי לומד בבית מדרשנו מכשירה אותו להיות אדם ערכי, מהנדס אחראי ומקדש שם שמיים, קצין מלא תחושת שליחות לעם ולמדינה ומעל הכול מלא באהבת תורה ויראת שמים.

הלימוד בבית המדרש  בונה  את אישיותו התורנית והאמונית של התלמיד, מפתח   את יכולת הלימוד בגמרא באופן עצמאי, ויקנה לו כלים להתמודדות עם אתגרי החיים.

הנושאים הנלמדים:

גמרא: התכנית  מקנה הרגלי למידה בגמרא בעיון, גם לתלמידים בתחילת  דרכם. התכנית כוללת לימוד גמ' בבקיאות על מנת  להקיף מסכתות בש"ס.

הלכה: לימוד יומי בהלכה, שיעור שבועי בענייני אורח חיים (הלכות שבת, תפילה וברכות, וחגים בזמניהם).

אמונה: לימוד ספרי יסוד באמונה: רמב"ם, כוזרי, רמח"ל, מהר"ל  והרב קוק. כמו כן התכנית כוללת לימוד ענייני הדור והגאולה.

תנ"ך: לימוד תורה ונ"ך בראי תקופתנו.

הכנה לחיי משפחה: יינתנו שיעורים לקראת הקמת בית בישראל הן בצד העיוני והן בצד המעשי. כמו כן, הרב מעניק ליווי אישי לכל תלמיד בהתמודדויות אישיות ובהכנה לחיים בכלל.

הלימוד בבית המדרש יכשיר את התלמיד לקראת יציאתו לעבודה ולבניית משפחה בישראל, מתוך הרגשת שליחות של תורה וקידוש ה' בעם ישראל, בכל מערכות החיים.

אסתר שפירא מזכירה  02-6751112
דוא"ל  midrash@jct.ac.il
חדר ר”מים 02-6751114
קבלת קהל: ימים א'-ה' 09:00-12:00

לאתר שיעורי בית המדרש