רישום מקוון

נושאי תפקידים

יושב ראש חבר הנאמנים: דב רובין

מר מיכאל אלגרבלי

פרופ' בת-שבע אלון

פרופ' עמוס אלטשולר

עו"ד ד"ר אורי אנגלהרד

גב' אביבה אנגלמאייר

מר יוסף אפטר

גב' שיינדי באב"ד

פרופ' יוסף בודנהיימר

מר עודד בן דוד

פרופ' בן - ציון ברלב

ד"ר ברוך יהודה ברלינר

מר סטיוארט דב

הרב ד"ר הלל דייויס

פרופ' נח דנא-פיקארד

מר מנחם הוניג

ד"ר אריה הכט

מר אורי וירצבורגר

מר יעקב זילברברג

ד"ר יעקב זרם

עו"ד חנה מיזל-חובב

פרופ' דוד טנור

מר אליעזר יסלזון

ד"ר ארז רפאל יעקבי

מר אריה כהן

גב' כפיר תמי

מר דוד לאישנר

מר יהונתן לויאן

הרב ד"ר יוסף יצחק ליפשיץ

גב' מיכל לנגר

עו"ד ד"ר יצחק לקס

מר נתן מאיר

גב' שרה מאיר

מר יונתן מדווד

עו"ד נחום מירסקי

מר זאב מרינברג

פרופ' עלי מרצבך

מר אלי ניניו

מר צבי ניקסון

מר ראובן סורקיס

רו"ח אברהם סקרדר

מר אברהם פינקלשטיין

מר מרטין קאופמן

מר יוסף קוליץ

ד"ר שלמה קליש

עו"ד אורורה קסירר

ד"ר דוב רובין

מר דוד רובנר

מר קורט רוטשילד

מר אלברט רייכמן

פרופ' יוחנן שטסמן

מר יהודה שטרנליכט

ד"ר ג'ודית שמיאן

מר גדעון שמיר

ד"ר אייל שקל

יו"ר הועד המנהל: מר אורי וירצבורגר

מר מיכאל אלגרבלי

מר יוסף אפטר

פרופ' יוסף בודנהיימר

מר יעקב זילברברג

ד"ר יעקב זרם

מר אליעזר יסלזון

ד"ר ארז רפאל יעקבי

גב' מיכל לנגר

מר נתן מאיר

עו"ד נחום מירסקי

מר אלי ניניו

ד"ר דוב רובין

מר דוד רובנר

יו"ר הסנאט: פרופ' קנת הוכברג

פרופ' יעקב איטין

הרב עמנואל אלאלוף

פרופ' שלמה אנגלברג

הרב מנחם אקרמן

פרופ' יואל אריאלי

הרב אליעזר גלינסקי

פרופ' נח דנא-פיקארד

הרב אמנון חדרי

פרופ' יצחק לייכטר

פרופ' חיים סוקניק

פרופ' עוזיאל סנדלר

פרופ' הרצל פטל

פרופ' אריק פרדג'

פרופ' איבי קדרון

פרופ' יעקב הכהן קרנר

פרופ' אבי רוזנפלד

פרופ' חיה גרינברגר

פרופ' חיים סוקניק- נשיא

פרופ' קנת הוכברג- רקטור

מר יוסי זעירא- מנכ"ל

מר סטיוארט הרשקוביץ- סגן נשיא

מר משה אסבג- סמנכ"ל כספים

מר מנחם בוראק- סמנכ"ל תיקשוב

מר אוריאל בן-נון סמנכ"ל בינוי ותשתיות

גב' ורדית מרקוביץ- ראש אגף משאבי אנוש

מר אלי שלמן- סמנכ"ל מנהל סטודנטים

גב' שרה ביים- ראש המנהל האקדמי

גב' אתי שטרן- ראש קמפוס טל

מר צבי שרייבר- ראש קמפוס לוסטיג