ניגודיות גבוהה
רישום מקוון למידע נוסף

הקלק כאן כדי לתרום באופן מקוון

ידידי המרכז האקדמי לב

רח' הועד הלאומי 21, ת.ד. 16031

ירושלים 91160

טל' 02-6751269 פקס 02-6751190

דוא"ל development@jct.ac.il