המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

מידעון 2023-2024 ד ״תשפ

קמפוס לב קמפוס טל קמפוס תבונה קמפוס לוסטיג בס״ד 3

סטודנט יקר, "אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה" (משלי ג', י"ג) משפחת המרכז האקדמי לב מברכת אותך לקראת שנת הלימודים תשפ"ד. בחוברת זו ריכזנו עבורך את המידע הדרוש לך לקראת לימודיך. מומלץ לעיין בנוסף בתקנון הלימודים הנמצא באתר המרכז האקדמי לב. בשם כל צוות מנהל הסטודנטים ברצוני לאחל לך שנת לימודים מוצלחת. בברכה, אלי שלמן ראש מנהל סטודנטים וסמנכ"ל 5

קמפוסים במרכז האקדמי לב קמפוס לב ראש מנהל סטודנטים וסמנכ"למר אלי שלמן - 02-6751007 טלפון: רכזת מנהל סטודנטיםגב' מזל בן זקן - 02-6751129 טלפון : 02-6751068 פקס : mazal@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס טל ראש קמפוסגב' אתי שטרן - 02-6547214 טלפון: עוזרת ראש קמפוסגב' יעל זאדה - 0 שלוחה 02-6547211 טלפון : 02-6527262 פקס : yaelzada@jct.ac.il דוא"ל: תכנית מח"ר טל-תבונה מנהלת מח"ר טל-תבונההרבנית מרים ויינברג - מזכירהגב' מורן חיים - 02-6547219 טלפון : 02-6547206 פקס : tvuna@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס לוסטיג ראש קמפוס לוסטיגהרב צבי שרייבר - 03-6307100 טלפון : zs@jct.ac.il דוא"ל: מזכירהגב' אורית מועלם - 0 שלוחה 03-6307111 טלפון : 03-7394019 פקס : shroitma@jct.ac.il דוא"ל: 6

תוכן העניינים 21........................................................................... לסטודנט החדש 22.......................... המחלקה לשיווק, רישום וקבלת סטודנטים 24.................................................................................. מימוש קבלה 25................................................................................... ימי היערכות 31............................................................. קורסי קדם וקורסי אלול 36...................................................................... סיווג רמה באנגלית 38.......................................................................... לו"ז אקדמי שנתי 41.................................................................................... לימודי קודש 42.............................................................. בית מדרש - קמפוס לב 42................................................................... מדרשה - קמפוס טל 43................................................ לימודי קודש - מח"ר טל תבונה 43................................................................ לימודי קודש - לוסטיג 43.......................................................... לימודי קודש מבח"ר בנות 45...................................................................... מידע אקדמי כללי 46....................................................... המחלקה לשירות לסטודנט 47.................................................................................... אתר לב-נט 48................................................ בניית מערכת ורישום לקורסים 49....................... מערכת למידה מתוקשבת לסטודנט Moodle 50............................................................................................ ספריות 53............................................................ שכר לימוד ותשלומים 54......................................................................... מדור שכר לימוד 55............................................. חישוב שכר לימוד לתואר ראשון 58.................................................. חישוב שכר לימוד לתואר שני 60............................................................ שכר לימוד - מידע כללי 61.............................................. שכר לימוד - אפשרויות תשלום 66....................... מימון שכר לימוד מגורמים חיצוניים - נהלים 68.......................................................................... תשלומים נוספים 72..................................................... סיום לימודים וסגירת חשבון 72............................................................. הפסקת/עזיבת לימודים 74............................................ שכר הלימוד בתוכנית המשולבת 75...................................................................... דיקאן הסטודנטים 76.......................................................... משרדי דיקאן הסטודנטים 78............................................................ מלגות פנימיות והלוואות 82................................................................. טבלת מלגות פנימיות 87............................................................................. מלגות חיצוניות 90.................................................... מרכז ייעוץ ותמיכה לסטודנט 92.............................................................................. כרטיס סטודנט 93................................................................................... מרכז קריירה 95................................................................................................ בקמפוס 96............................................................................................. מעונות 106........................................................................... בטחון ובטיחות 108..................................................................... עבודות סטודנטים 109......................... מעבדות מחשבים, הדפסה, סריקה וצילום 109........................................................................ שירותים כלליים 114.................................................................... אגודת הסטודנטים 115............................................................................. שגרירים בלב 117......................................................................... מפת קמפוס לב 119............................................................. מכינה קדם אקדמית 125............................................................................................... נספחים 126............................................................................... ביטוח לאומי 126......................................................................... זכויות הסטודנט 126........................................................ נציב קבילות הסטודנטים 126.................................................. נציבות מניעת הטרדה מינית 7

אנחנו כאן בשבילך המחלקה לשיווק, רישום וקבלת סטודנטים ykalman@jct.ac.il | 02-6751027 מנהל המחלקה: מר יהודה קלמן estbar@jct.ac.il | 02-6751192 מנהלת מדור רישום וקבלת סטודנטים: גב' אסתר בר-אשר 4 קמפוס לב משרד ראשי בנין ישראל קומה קמפוס לב מר יחיאל בן-פזי, גב' טליה סיאני, גב' נויה פיניאן 02-6751203 טלפון : harshama@jct.ac.il דוא"ל : 08:00-15:30 ' ימים א'-הקבלת קהל שיווק שטח: (וואטסאפ) 054-3232080 - מר נתנאל הוכברגר hochberger@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס טל גב' מעיין אלעזרי, גב' דברת דומן, גב' אפרת גרינברג, גב' רחלי ברגמן 02-6547203/208 טלפון : harshama-tal@jct.ac.il דוא"ל : 08:00-15:30 ' ימים א'-ה:קבלת קהל שיווק שטח: (וואטסאפ) 054-3939233 גב' פריאל לוי prielevi@jct.ac.il דוא"ל: תכנית מח"ר טל-תבונה גב' תהילה שטיין 02-6547219 טלפון : testein@jct.ac.il דוא"ל : 08:00-14:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: קמפוס לוסטיג גב' אורית מועלם 03-6307111 טלפון : 03-7394019 פקס : harshama-lustig@jct.ac.il דוא"ל: 8

אנחנו כאן בשבילך המחלקה לשירות לסטודנט 02-6751102 מנהלת המחלקה - גב' אילה נחמני 4 קמפוס לב משרד ראשי בנין ישראל קומה קמפוס לב גב' שרית אמזל, גב' שרה וינגרטן, גב' דבורה לוי, גב' אליס בן-שושן 02-6751080/1126/1009 טלפון : maztal@jct.ac.il דוא"ל : 16:30-18:00 ' ימים א', ג 13:00-15:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: 09:00-12:00 ' ימים א'-המענה טלפוני: קמפוס טל גב' אפרת דניאל 02-6547216 : טלפון tal-maztal@jct.ac.il דוא"ל : 12:30-14:00 ,09:30-10:00 ' ימים א'-דקבלת קהל: 10:00-12:00 ' ימים א'-המענה טלפוני: תכנית מח"ר טל-תבונה דניאלה כהן 02-6547212 טלפון : tvunamaztal@jct.ac.il דוא"ל : 10:00-12:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: קמפוס לוסטיג גב' הדסה כהן 03-6307101 טלפון : lusmaztal@jct.ac.il דוא"ל: תכנית מבח"ר מבח"ר נשים 179 שלוחה 03-5785030 טלפון : womanmaztal@jct.ac.il דוא"ל: מבח"ר גברים 150 שלוחה 03-5785030 טלפון: menmaztal@jct.ac.il דוא"ל: 9

אנחנו כאן בשבילך מדור בחינות 02-6751008 מנהלת - גב' עטרה כהן-גרסטל קמפוס לב רכז בחינות מר יחיאל שלזינגר - גב' ספיר מרדכי 02-6751052/053 טלפון : 02-6547200 פקס : tests@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס טל רכזת בחינות -גב' איריס דרי 02-6547223 טלפון : 02-6547240 פקס : tests@jct.ac.il דוא"ל: תכניות מבח"ר רכזת בחינות קמפוס נשים 168 , שלוחה 03-5785030 טלפון : womanmaztal@jct.ac.il דוא״ל: רכז בחינות קמפוס גברים 150 , שלוחה 03-5785030 טלפון : menmaztal@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס לוסטיג גב' הני לודמיר - רכזת בחינות 03-6307102 טלפון : 03-7394019 פקס : hanni@jct.ac.il דוא"ל: 10

אנחנו כאן בשבילך מדור שכר לימוד ותשלומים 4 משרד ראשי בניין ישראל קומה | 02-6751001 מנהל - מר אורי כהן קמפוס לב מר יהונתן צ'יקו, גב' חיה בן-שם 02-6751255 טלפון: 10:00-12:00 ' ימים א'-המענה טלפוני: heshbonot@jct.ac.il דוא"ל: או דרך אתר לב-נט 13:00-15:00 ' ימים א', ב', ג', ד', הקבלת קהל: 16:30-18:00 ' ימים א', ג קמפוס טל ומח"ר טל-תבונה גב' מהיטבאל משיח, גב' דניאלה כהן 02-6547207 טלפון : 10:00-12:00 ' ימים א'- המענה טלפוני: heshbonot@jct.ac.il דוא"ל : או דרך אתר לב-נט 12:30-14:00 ' ימים א'-דקבלת קהל: 10:00-12:00 ' יום ה קמפוס לוסטיג מר ברוך שרויטמן - מנהל אדמיניסטרטיבי 03-6307106 טלפון: shroitma@jct.ac.il דוא"ל : 13:00-14:00 ,16:00-17:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: ניתן לתאם מועדים נוספים בתאום מראש תכנית מבח"ר מבח"ר (נשים) 168 שלוחה 03-5785030 טלפון : womanmaztal@jct.ac.il דוא"ל: מבח"ר (גברים) 150 שלוחה 03-5785030 טלפון : menmaztal@jct.ac.il דוא"ל: מעונות קמפוס לב מנהל המעונות: מר מנחם (מני) טיילו 02-6751125 טלפון: meonot@jct.ac.il ל: ״דוא 13:15-14:15 קבלת קהל: בימים א'-ה' בין השעות משרד מנהל המעונות נמצא במעונות ע"ש טננבאום בקומת הקרקע. קמפוס טל גב' אמונה פרוכטמן, אם הבית של מעונות קמפוס טל 054-5496844 נייד : meonot-tal@jct.ac.il דוא"ל : 22:00 - 20:30 בימים א'-ה' בין השעותקבלת קהל: 11

אנחנו כאן בשבילך לשכת הרקטור פרופ' דן בוכניק - רקטור -גב' אסתר קליין עוזרת אישית לרקטור טלפון הלשכה: 02-6751115 פקס הלשכה: 02-6751200 rector@jct.ac.il דוא"ל: גב' ריקי בן זיו 02-6751127 טלפון: ricky@jct.ac.il דוא"ל: גב' נועה אוליאל - מזכירת לשכת הרקטור 02-6751223 טלפון: noacn@jct.ac.il דוא"ל: המנהל האקדמי ראש המנהל האקדמי–גב' פטרה הרבסט academia@jct.ac.il דוא"ל: | 02-6751200 פקס: | 02-6751025 טלפון: גב' נאוה סנהדראי- עוזרת לראש המנהל האקדמי ורכזת הסגל האקדמי 02-6751092 טלפון: 02-6751200 פקס: navas@jct.ac.il דוא"ל: ד"ר מנשה פיוטרקובסקי- רכז לאיכות אקדמית ולשיפור ההוראה 02-6751286 טלפון: puterkov@gmail.com דוא"ל: גב' לימור שבתיאן- מזכירת וועדות הוראה ומשמעת 02-6751028 טלפון 02-6751200 פקס discipline@jct.ac.il דוא"ל: 12

אנחנו כאן בשבילך מנהלה אקדמית קמפוס טל רו"ח שרון ניצן - ראש אקדמי nutzan@jct.ac.il דוא"ל: גב' איילת ישראל - רכזת אקדמית 02-6547209 טלפון: ayelleti@jct.ac.il דוא"ל: 14:30-13:30 ' ימים א'-דקבלת קהל: קמפוס לוסטיג הרב צבי שרייבר - ראש קמפוס לוסטיג 03-6307100 טלפון: 03-7394019 פקס: zs@jct.ac.il דוא"ל: 13:30-13:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: בתיאום עם המזכירה גב' רות יואל - מזכירות כללית 0 שלוחה 03-6307111 טלפון: 03-7394019 פקס: lustig@jct.ac.il דוא"ל: ימים א'-ה'קבלת קהל: 13

אנחנו כאן בשבילך 14 הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב פרופ' יעקב הכהן - קרנר דיקאן גב' ענת בן חמו - מזכירת הפקולטה anat@jct.ac.il / 02-6751257 תואר ראשון הנדסת פיסיקה יישומית/הנדסת B.Sc. אלקטרו-אופטיקה ד"ר דוד שיינפלד - ראש החוג קמפוס לב גב' רויטל סברדלוב - מזכירת החוג physics@jct.ac.il / 02-6751131 טלפון: B.Sc.הנדסת חשמל ואלקטרוניקה פרופ' בני מילגרום - ראש החוג קמפוס לב ד"ר יוסי גולובצ'יוב - רכז החוג גב' ענת בן חמו - מזכירת המחלקה 02-6751257 טלפון : electronics@jct.ac.il ל:״דוא B.Sc.הנדסת תעשיה וניהול ד"ר דוד קאופמן - ראש החוג קמפוס לב גב' מזל צ'ונה - מזכירת החוג בקמפוס לב 02-6751208 טלפון : tasia@jct.ac.il ל:״דוא קמפוס טל גב' פריבה ניומן - מזכירת החוג בקמפוס טל 02-6547244 טלפון: newman@jct.ac.il ל: ״דוא B.Sc.הנדסת תוכנה ד"ר שחר גולן - ראש החוג B.Sc.מדעי המחשב ד"ר אריאל שטולמן - ראש החוג קמפוס לב ר חנה קליין - ראש החוג להנדסת תוכנה״ד 02-6751294 טלפון : compsci@jct.ac.il ל:״דוא

אנחנו כאן בשבילך 15 קמפוס טל ד"ר אסתריא אייזנברג - רכזת החוג למחשבים גב' פריבה ניומן - מזכירת החוג בקמפוס טל 02-6547244 טלפון: newman@jct.ac.il ל: ״דוא קמפוס מח"ר טל-תבונה ד"ר אסתריא אייזנברג - רכזת החוג למחשבים estrella@g.jct.ac.il ל: ״דוא קמפוס לוסטיג ד"ר אריה טייטלבאום - רכז החוג למחשבים גב' חנה קליין - מזכירת החוג 02-675124 טלפון : compsci@jct.ac.il ל: ״דוא קמפוס מבח"ר בנים מר דן זילברשטיין - רכז החוג גב' חנה קליין - מזכירת החוג 02-6751294 טלפון : compsci@jct.ac.il ל:״דוא תואר שני פיסיקה יישומית/ M.Sc. הנדסת אלקטרו-אופטיקה ד"ר דוד שיינפלד - ראש החוג קמפוס לב גב' רויטל סברדלוב - מזכירת החוג 02-6751131 טלפון : physics@jct.ac.il ל:״דוא M.Sc. כריית מידע ד"ר אריאלה ריכרדסון - ראש החוג קמפוס לב נעמה לקס - מזכירת החוג 02-6751066 טלפון : datamining@jct.ac.il ל:״דוא קמפוס טל קמפוס טל נעמה לקס - מזכירת החוג 02-675106 טלפון : datamining@jct.ac.il ל:״דוא

אנחנו כאן בשבילך 16 הפקולטה לניהול B.A. חשבונאות ומערכות מידע רו"ח יוחי ברוס - ראש החוג קמפוס לב, לוסטיג רו"ח אוריאל נוימן - רכז החוג גב' דליה גרינשפן - מזכירת החוג 02-6751283 טלפון : accounting@jct.ac.il ל:״דוא קמפוס טל גב' מיכל רחימי - מזכירת החוג 02-6547241 טלפון: mrachimi@jct.ac.il ל:״דוא קמפוס מח"ר טל-תבונה גב' מיכל רחימי - מזכירת החוג 02-654721 טלפון: mrachimi@jct.ac.il ל:״דוא קמפוס לוסטיג רו"ח אוריאל נוימן - רכז החוג גב' דליה גרינשפן - מזכירת החוג 02-6751283 טלפון: accounting@jct.ac.il ל: ״דוא B.A. מנהל עסקים פרופ' גור מושיוב - ראש החוג קמפוס לב ד"ר רונן ברק - רכז החוג גב' תמר יהלום - מזכירת חוג 02-6751006 טלפון: nihul@jct.ac.il ל: ״דוא קמפוס טל גב' מיכל רחימי - מזכירת החוג 02-6547241 טלפון : mrachimi@jct.ac.il ל:״דוא

אנחנו כאן בשבילך 17 קמפוס מח"ר טל-תבונה גב' מיכל רחימי - מזכירת החוג 02-6547241 טלפון: mrachimi@jct.ac.il ל:״דוא קמפוס לוסטיג ד"ר רונן ברק - רכז החוג גב' תמר יהלום - מזכירת חוג 02-6751006 טלפון: nihul@jct.ac.il ל: ״דוא הפקולטה למדעי החיים והבריאות פרופ' פרידה גנץ - דיקאן תואר ראשון B.Sc. ביו-אינפורמטיקה ד"ר אברהם סמסון - ראש החוג קמפוס לב גב' פריבה ניומן - מזכירת החוג 02-6547244 טלפון : newman@jct.ac.il ל:״דוא קמפוס טל ד"ר שרה גנוט - רכזת החוג גב' פריבה ניומן - מזכירת החוג 02-6547244 טלפון : newman@jct.ac.il ל:״דוא B.S.N. סיעוד ד"ר אהובה ספיץ - ראש החוג קמפוס לב גב' שירה שדה - רכזת החוג גב' טל וולודין - מזכירת החוג 02-6751156 טלפון : volodin@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס טל גב' אסתר וורמסר - מזכירת החוג 02-6547224 טלפון : nursing@jct.ac.il ל:״דוא מבח"ר בנות ד"ר חיה רז - רכזת החוג 03-5726101 טלפון :

אנחנו כאן בשבילך 18 ביה"ס לסיעוד שערי צדק (תכנית טל-שערי צדק) גב' תמי גלט - מנהלת ביה"ס לסיעוד שערי צדק וראש תכנית טל - שערי צדק 02-6666194 טלפון : tamiglat@szmc.org.il ל:״דוא 13:15-14:00 ' יום ב', דקבלת קהל: ימי א', ג', ה' בתיאום מראש גב' יהודית שילה - רכזת תכנית אקדמית 02-6555339 טלפון : yshilo@szmc.org.il ל: ״דוא 13:15-14:00 ,09:30-10:00 ' ימי א'-הקבלת קהל: גב' ציפי שור - רכזת אדמיניסטרטיבית 02-6666496 טלפון : tzshor@szmc.org.il ל: ״דוא 13:15-14:00 ,09:30-10:00 ' ימי א'-הקבלת קהל: גב' אירית בית הלחמי - רישום ומזכירות הנהלה 02-6666693 טלפון : shaar-maztal@jct.ac.il ל:״דוא 13:15-14:00 ,09:30-10:00 ' ימי א'-הקבלת קהל: גב' דנה אלמוג - מזכירת החוג 02-6666693 טלפון : school@szms.org.il ל:״דוא תואר שני M.S.N סיעוד ד"ר ענת רומם- ראש החוג קמפוס טל גב' אורלי אדמן - מזכירת החוג 02-6547262 טלפון : adman@jct.ac.il ל:״דוא M.H.I. מידענות טכנולוגית בבריאות ד"ר סיגל שפרן תקוה - ראש החוג קמפוס טל נעמה לקס - מזכירת החוג 06-6547267 טלפון: mhi@jct.ac.il דוא״ל:

אנחנו כאן בשבילך המחלקות ללימודי יסוד מתמטיקה פרופ' יעקב איטין - ראש המחלקה מר נתנאל אלטשולר - רכז החוג קמפוס לב ד"ר שלומית רכס - רכזת קמפוס טל ד"ר דניאלה שנפס - רכזת קמפוס לוסטיג ד"ר אופיר נווה - רכז מבח"ר בנים 02-6751259 טלפון: math@jct.ac.il ל: ״דוא אנגלית גב' רבקה צבע - ראש המחלקה ראש המחלקה קמפוס לבד"ר שלמה שרתוק - רכזת מבח"ר נשיםגב' ברכה לנג - 02-6751026 טלפון: english@jct.ac.il ל: ״דוא 19

20

לסטודנט החדש 21

לסטודנט החדש המחלקה לשיווק, רישום וקבלת סטודנטים ykalman@jct.ac.il | 02-6751027 מנהל המחלקה: מר יהודה קלמן estbar@jct.ac.il | 02-6751192 מנהלת מדור רישום וקבלת סטודנטים: גב' אסתר בר-אשר 4 קמפוס לב משרד ראשי בנין ישראל קומה קמפוס לב מר יחיאל בן-פזי, גב' טליה סיאני, גב' נויה פיניאן 02-6751203 טלפון : harshama@jct.ac.il דוא"ל : 08:00-15:30 ' ימים א'-הקבלת קהל: שיווק שטח: מר נתנאל הוכברגר 054-3232080 וואטסאפ : hochberger@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס טל גב' מעיין אלעזרי, גב' דברת דומן, גב' אפרת גרינברג, גב' רחלי ברגמן 02-6547203/208 טלפון : harshama-tal@jct.ac.il דוא"ל : 08:00-15:30 ' ימים א'-ה:קבלת קהל שיווק שטח: גב' פריאל לוי 054-3939233 וואטסאפ : prielevi@jct.ac.il דוא"ל: תכנית מח"ר טל-תבונה גב' תהילה שטיין 02-6547219 טלפון : testein@jct.ac.il דוא"ל : 08:00-14:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: קמפוס לוסטיג גב' אורית מועלם 03-6307111 טלפון : 03-7394019 פקס : harshama-lustig@jct.ac.il דוא"ל: 22

לסטודנט החדש יצירת חשבון משתמש עבור כניסה למערכת הממוחשבת (לב-נט) לביצוע פעולות שונות: רישום לקורסים ובניית מערכת - שליחת מיילים - הנפקת אישורים שונים - מצב חשבון שכר לימוד ותשלומים - נתונים אקדמיים מהחוג - 2 www.jct.ac.il אקדמיה  לב-נט  אין לך חשבון?  צור חשבון  תמיכה טכנית: support@jct.ac.il התקבלת! יוצאים לדרך! תשלום מקדמת שכר הלימוד באמצעות אתר האינטרנט תשלום קורסי קדם הנפקת הוראת קבע חתומה ע"י הבנק רישום למעונות (למעוניינים. על בסיס מקום פנוי) meonot@jct.ac.il :קמפוס לב meonot-tal@jct.ac.il קמפוס טל: 1 www.jct.ac.il מועמדים  לקראת לימודים  תשלום מקדמות ושוברים  מחלקת חשבונות heshbonot@jct.ac.il יצירת שם משתמש וסיסמה ללב-נט מימוש קבלה ותשלומים 47 למידע נוסף על לב-נט ראה עמוד 23

לסטודנט החדש מימוש קבלה בסיום תהליך קבלת המועמד ללימודים מונפק מכתב קבלה. המכתב נשלח למועמד במייל וכן בדואר רגיל. בכדי להשלים את הקבלה ללימודים יש לבצע מוקדם ככל הניתן מימוש קבלה. כל סטודנט חדש נדרש לממש את קבלתו באופן הבא: ₪ 2200 תשלום מקדמת שכר לימוד בגובה הוראת קבע (הרשאה לחיוב חשבון) חתומה ע"י הבנק תשלום עבור קורסי קדם/קורסי אלול למעוניין לגור במעונות, תשלום מקדמת מעונות הינו תנאי הכרחי לשיבוץ הסופי. הוראת קבע - הרשאה לחיוב חשבון התשלומים השונים במרכז האקדמי לב מתבצעים ע"י הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע). ההרשאה לחיוב חשבון הבנק תקפה למשך כל תקופת הלימודים. ולכן, האחריות לתקפות ההרשאה חלה על הסטודנט. יש לוודא כי פרטי החשבון הרשומים בספח, שם הסטודנט ומספר הזהות מופיעים בכתב ברור. ניתן לעשות הוראת קבע באשראי בעת הרישום באתר של המרכז האקדמי לב או באתר לב נט, יש לעדכן באתר מספר אשראי ותוקף אשראי. לחיוב יתווסף חצי אחוז עמלה מסכום הגביה החודשי. סטודנט שנה ב', ג' או ד' שצריך לחדש או לשנות הוראת קבע (כגון: שינוי מס' חשבון בנק וכד') ימסור את הספח ישירות למשרד לניהול חשבונות סטודנטים. ניתן להוריד את טופס ההרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) טפסים. > מידע ורישום > באתר לב-נט על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק, יש להודיע מיידית למדור חשבונות סטודנטים, ולהעביר למדור חשבונות סטודנטים טופס הרשאה חדש חתום ע"י הבנק. מועמד שלא יסדיר את תשלום מקדמת שכר הלימוד ויגיש טופס הוראת קבע ייחשב כמי שלא מימש את קבלתו ללימודים והוא לא יורשה להשתתף בקורסי קדם/אלול, להכין מערכת ולהיבחן וכן לא תותר כניסתו למעונות. על כל סטודנט להעביר למדור חשבונות סטודנטים טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק עד לתחילת הלימודים, בין אם הוא משלם את מלוא שכר הלימוד מראש ובין אם הוא מקבל מימון לימודים מגורם אחר. סטודנט שמתקבל בסטטוס "על תנאי", בסוף סמסטר א' או ב' (בהתאם לתנאי) תיבדק עמידתו בתנאי שנקבע לו. באחריות הסטודנט להגיש את האישורים הנדרשים עד למועד שבו מסתיים התנאי. סטודנט בסטטוס זה אינו זכאי למלגות פנימיות של המרכז האקדמי לב (למעט שכן זכאים). 79-80 מועמדים של תנאי ציון התאמה יום היערכות בתחילת סמסטר אלול מתקיים בכל אחד מהקמפוסים יום היערכות. יום זה מיועד לקליטת הסטודנט החדש (תלמידי שנה א'). יתקיימו בו הרצאות פתיחה בנושאים שונים, יינתן כרטיס סטודנט ושיבוץ במעונות. השתתפות ביום זה הינה חובה לכל סטודנט חדש. 24

לסטודנט החדש ימי היערכות - קמפוס לב מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים קמפוס לב תואר ראשון מנהל עסקים א' (למעט סטודנטים שמשובצים בקורס קדם/אלול מתמטיקה קד"א למנע"ס) 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג 15.10.23 ל' בתשרי תשפ"ד א' (סטודנטים שצריכים מתמטיקה קד"א למנע"ס) 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג ב'- ד' ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג חשבונאות א ' כולל סטודנטים שצריכים מתמטיקה קד"א למנע"ס 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג 17.08.23 ל' באב תשפ"ג ב'-ד' ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג הנדסות ומדעי המחשב א'-ד׳ 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג סיעוד א' 24.12.23 י"ב בטבת תשפ"ד ב' ---------------------- 27.08.23 י' באלול תשפ"ג ג', ד' ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג מדעי המחשב- דוברי אנגלית א' 15.10.23 ל' בתשרי תשפ"ד ב'-ד' ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג מנהל עסקים דוברי אנגלית א' 16.10.23 א' בחשון תשפ"ד ב'-ד' ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג קמפוס לב תואר שני כריית מידע .M.Sc א', ב' 19.10.23 ד' בחשון תשפ"ד פיסיקה \ הנדסת .M.Sc אלקטרו-אופטיקה א', ב' ---------------------- 19.10.23 ד' בחשון תשפ"ד 25

לסטודנט החדש ימי היערכות - קמפוס טל מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים קמפוס טל תואר ראשון הנדסת תוכנה ומדעי המחשב א' 22.08.23 ה' באלול תשפ"ג ב'-ד' ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג הנדסת תעשיה וניהול א' 22.08.23 ה' באלול תשפ"ג ב'-ד' ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג ביואינפורמטיקה א' 22.08.23 ה' באלול תשפ"ג ב'-ג׳ ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג חשבונאות א ' כולל סטודנטיות שצריכות מתמטיקה קד"א למנע"ס 29.08.23 י"ב באלול תשפ"ג ב'-ד' ---------------------- 28.08.22 א' באלול תשפ"ב מנהל עסקים א ' למעט סטודנטיות שמשובצות בקורס קדם/אלול מתמטיקה קד"א למנע"ס 29.08.22 יב' באלול תשפ"ב 15.10.23 ל' בתשרי תשפ"ד א ' בנות שצריכות מתמטיקה קד"א למנע"ס 29.08.23 י"ב באלול תשפ"ג 26

לסטודנט החדש מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים קמפוס טל תואר ראשון מנהל עסקים ב'-ד' 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג סיעוד אופק א' 24.12.23 י"ב בטבת תשפ"ד ב' ---------------------- 15.10.23 ל' בתשרי תשפ"ד ג'-ד׳ ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג סיעוד כיתת טל וכיתת שערי צדק א' 29.08.23 י"ב באלול תשפ"ג ב'-ד' ---------------------- 29.08.23 י"ב באלול תשפ"ג מדעי המחשב - דוברי אנגלית ב׳,ג׳ ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג מנהל עסקים - דוברי אנגלית א' 16.10.23 א' בחשון תשפ"ד ---------------------- א׳-ב׳ ---------------------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג קמפוס טל תואר שני כריית מידע M.Sc. א'-ב' 17.10.23 ב' בחשון תשפ"ד סיעוד M.S.N.+NP א' 31.07.23 י"ג באב תשפ"ג 17.10.23 ב' בחשון תשפ"ד ב' ---------------------- 18.10.23 ג' בחשון תשפ"ד מידענות טכנולוגית M.H.I. בבריאות ב׳ 19.10.23 ד' בחשוון תשפ"ד 27

לסטודנט החדש ר טל-תבונה״ימי היערכות - מח מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים מח"ר טל-תבונה מנע"ס א ' למעט סטודנטיות שמשובצות בקורס קדם/אלול מתמטיקה קד"א למנע"ס ג' באלול תשפ"ג 20.08.23 ל' בתשרי תשפ"ד 15.10.23 חשבונאות, מנע"ס א ' בנות שצריכות מתמטיקה קד"א למנע"ס 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג מנע"ס וחשבונאות 'ב'-ד ---------------- ג' באלול תשפ"ג 20.08.23 מחשבים, חשבונאות ׳א ג' באלול תשפ"ג 20.08.23 מחשבים 'ב'-ד ---------------- ג' באלול תשפ"ג 20.08.23 מחשבים שילוב (המחויבות בקורס יח"ל) 4 ' מתמ א' ג' באלול תשפ"ג 20.08.23 ו' בתמוז תשפ"ג 25.06.23 28

לסטודנט החדש ימי היערכות - מכון לוסטיג מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים מכון לוסטיג מנהל עסקים, חשבונאות ומחשבים א' 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג חשבונאות ומנהל עסקים א' בנות שצריכות מתמטיקה קד"א 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג מנהל עסקים, חשבונאות ומחשבים (כולל שילוב) ׳ב'-ד ------- ג' באלול תשפ"ג 20.08.23 מחשבים שילוב (המחויבות בקורס יח"ל) 4 מתמטיקה א׳ ג' באלול תשפ"ג 20.08.23 ו' בתמוז תשפ"ג 25.06.23 29

לסטודנט החדש ר בנות״ימי היערכות - מבח מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים מבח"ר בנות סיעוד א' 29.08.23 י"ב באלול תשפ"ג ב', ג׳ ----------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג סיעוד (חורף) ג' ----------- 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג סיעוד ד' ----------- ל' בתשרי תשפ"ד 15.10.23 ימי היערכות - מבח"ר בנים מכון שם החוג שנה יום הערכות לשנה א' תחילת לימודים מבח"ר בנים מדעי המחשב א' 20.08.23 ג' באלול תשפ"ג ב'-ד' ----------- ג' באלול תשפ"ג 20.08.23 30

לסטודנט החדש קורסי קדם וקורסי אלול בתקופת הקיץ מתקיימים קורסי קדם וקורסי הכנה. מטרת קורסים אלו: להכין את הסטודנט כראוי ללימודים אקדמיים ולהביא את כל הסטודנטים לרמה לימודית אחידה ככל הניתן. לאפשר הן לסטודנטים והן למרכז האקדמי לב לבחון את היכולת והמוכנות של הסטודנט ללימודים בחוג שאליו נרשם. במכתב הקבלה מצוינים שמות הקורסים בהם הסטודנט חייב להשתתף ולקבל ציון עובר. הודעה מפורטת לגבי יום היערכות ותאריך תחילת קורסי אלול תישלח לכל הסטודנטים בסמוך למועד תחילת הלימודים. בנוסף, ניתן למצוא את כל הפרטים באתר של המרכז האקדמי לב. בסוף כל קורס קדם/אלול יתקיים מבחן מסכם. מועדי המבחנים יתפרסמו יחד עם הלוח השנתי האקדמי. רק סטודנט אשר נרשם ושילם יוכל לגשת למבחנים. על כל סטודנט לעבור את המבחן המסכם בהצלחה. סטודנט אשר נכשל בקורס אלול במתמטיקה/פיזיקה (מועד א' ומועד ב') יידרש להשתתף בתרגול קבוצתי החל מסמסטר א' כדי להבטיח בסיס טוב בלימודי היסוד ולמנוע את נשירתו בהמשך הלימודים. בתום תקופת התרגול הקבוצתי יתקיים מבחן נוסף (מועד ג'). במידה וסטודנט נכשל במועד ג' נאלץ להפסיק את לימודיו במרכז האקדמי לב. פטור מקורסי קדם יינתן בהתאם לכללי זכאות לבעלי נתונים גבוהים במיוחד. מתן פטורים הינו באחריות מדור מידע ורישום. שים לב! סטודנט שיבטל את 15.8.23 עד כ"ח באב תשפ"ג הרשמתו לקורס קדם/אלול יקבל החזר תשלום בגין אי-השתתפותו בקורס יח"ל או 3 סטודנט שיבטל את הרשמתו לקורסי הכנה ב יח"ל וכן בקורס מתמטיקה ומתמטיקה למנהל עסקים 4 לא יקבל החזר על אי השתתפותו בקורס. על הסטודנט לשמור העתק קבלת תשלום עבור קורסי קדם/אלול כל ביטול רישום לקורס קדם/אלול ייעשה בכתב למדור מידע ורישום לפני תחילת סמסטר אלול הודעה על ביטול או בקשה להחזר כספי שתגיע לאחר תחילת סמסטר אלול לא תטופל קורסי קדם אינם מקנים נקודות זכות אשר לא מתקיימים בסמסטר אלול ונלמדים במהלך שנת הלימודים ייגבו בהוראת קבע בהתאם לפריסת התשלומים השוטפים בגין שכר הלימוד האקדמי. במידה ויתברר כי סטודנט רשום לקורס קדם במערכת הלימודים אך לא שילם עבורו בסמסטר אלול, החיוב יעודכן וייגבה בהוראת קבע. 31

לסטודנט החדש קורסי קדם/אלול לפי חוגים אקדמיים הנדסה ומדעי המחשב קמפוס לב, קמפוס טל ומבח"ר בנים: עלות הקורס וסך השעות הערות הקורס ₪ 75 0 שעות 65 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים יח"ל בגרות במתמטיקה יוכל 5- ומעלה ב 95 *סטודנט עם ציון סופי לקבל פטור מהקורס. פרטים במשרדי מידע ורישום. קורס קדם במתמטיקה למהנדסים 120000 ₪ 60 0 שעות 52 סה"כ אקדמיות חובה לסטודנטים בהנדסת אלקטרוניקה והנדסת אלקטרו-אופטיקה אשר יח"ל בגרות בפיסיקה / מכינה 5 ומעלה ב- 70 אין להם ציון הקורס ממולץ גם לסטודנטים הזכאים לפטור בהתאם לנ"ל. קורס קדם במכניקה/ פיסיקה 140001 ₪ 34 5 שעות 30 סה"כ אקדמיות 5 ב- ומעלה 60 חובה לסטודנטיות בביו-אינפורמטיקה אשר אין להן ציון הקורס מתקיים בסמסטר אלול לקראת שנה ב'יח"ל בגרות בפיסיקה קורס קדם בפיסיקה שלב א ' 140002 ₪ 30 0 שעות 26 סה"כ אקדמיות יח"ל 5 ומעלה ב- 60 חובה לכל סטודנט בהנדסת תוכנה שאין לו ציון יח"ל 5 או 3 ולבוגרי מכינה ברמת 70 יח"ל בציון 3- בגרות בפיסיקה או ולסטודנטים בחוג מדעי המחשב שירצו לקחת את ומעלה 70 בציון 141004 הקורס פיסיקה להנדסת מחשבים קורס מכינה בפיסיקה למחשבים 140004 ₪ 300 שעות 26 סה"כ אקדמיות יח"ל בגרות במחשבים 3 ומעלה ב- 60 חובה לכל סטודנט שאין לו ציון סטודנטים בחוג הנדסה תעשיה וניהול פטורים מקורס זה קורס מבוא למחשבים למהנדסים 150000 ₪ 45 0 שעות 39 סה"כ אקדמיות ומעלה 60 חובה לסטודנטים בחוג ביו-אינפורמטיקה אשר אין להן ציון 80 יח"ל בציון 3 יח"ל בגרות בכימיה או 5 בקורס הכנה בכימיה 160001 ₪ 450 חובה לסטודנטים בחוג מדעי המחשב - מבח"ר בנים בלבד קורס הכנה במתמטיקהלמחשבים 120025 32

לסטודנט החדש הנדסת תוכנה ומדעי המחשב, לסטודנטיות בקמפוס לוסטיג, תכניות מח"ר טל: עלות הקורס וסך השעות הערות שם ומס' הקורס ₪ 90 0 שעות אקדמיות 78 סה"כ חובה לסטודנטיות עם ציוני 'חוצים' לפי שיקול דעת של מדור מידע ורישוםאו יח"ל - 3 קורס מתמטיקה 100603 מכינה קד"א לסטודנטיות בתכנית מכינת שילוב ₪ 90 0 שעות אקדמיות 78 סה"כ מי שמחוייבת גם בקורס 100604 ובקורס 100603 ש"ח 1,400 תשלם רק יח"ל - 4 קורס מתמטיקה 100604 מכינה קד"א לסטודנטיות בתכנית מכינת שילוב ₪ 75 0 שעות אקדמיות 65 סה"כ חובה לכל הסטודנטיות יח"ל 5- ומעלה ב 95 *סטודנטית עם ציון סופי בגרות במתמטיקה תוכל לקבל פטור מהקורס. פרטים במשרדי מידע ורישום. קורס קדם במתמטיקה למהנדסים 120000 ₪ 30 0 שעות אקדמיות 26 סה"כ חובה לכל סטודנטית בהנדסת תוכנה מכינה בפיסיקה למחשבים 140004 ₪ 34 5 שעות אקדמיות 30 סה"כ חובה לכל סטודנטית בהנדסת תוכנה בתכנית הקורס נלמד בסמסטר אלול לקראת שנה ב'שילוב קורס קדם בפיסיקה שלב א ' 140002 ₪ 30 0 שעות אקדמיות 26 סה"כ יח"ל בגרות 3 ומעלה ב- 60 חובה לכל סטודנטית שאין לה ציון במחשבים. קורס מבוא למחשבים למהנדסים 150000 33

לסטודנט החדש סיעוד כל הקמפוסים: עלות הקורס וסך השעות שם ומס' הקורס הערות ₪ 60 0 שעות 52 סה"כ אקדמיות יח"ל בגרות 4 ומעלה ב- 75 חובה לסטודנטים שאין להם ציון במתמטיקה מתמטיקה יח"ל 4- השלמה ל לסיעוד מכינה קד"א 10060 1 מתקיים רק במכינת לב לסיעוד ₪ 30 0 שעות 26 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים בוגרי המכינה המשולבת לסיעוד ילמדו קורס זה באלול תשפ"ד קורס קדם במתמטיקה לסיעוד 120002 ₪ 16 0 שעות 14 סה"כ אקדמיות יח"ל בגרות 3 ומעלה ב- 60 חובה לכל הסטודנטים שאין להם ציון בכימיה קורס הכנה בכימיה לסיעוד 160000 החיוב לפי מספר נ"ז ומשולם בשכר הלימוד השנתי קורסי חובה אקדמיים שמתקיימים בסמסטר ההכנה/אלול בחלק מהקמפוסים מבוא לביולוגיה של התא 270010 כימיה כללית 270001 34

לסטודנט החדש הפקולטה לניהול - החוג לחשבונאות ומערכות מידע והחוג למנהל עסקים כל הקמפוסים עלות הקורס וסך השעות שם ומס' הקורס הערות ₪ 60 0 שעות 52 סה"כ אקדמיות יח"ל וכן לבוגרות 3 חובה לכל הסטודנטים בעלי בגרות ברמה של ומטה 65 יח"ל בציון 4 סמינרים עם ציוני 'חוצים' או מתמטיקה קד"א למנע"ס - מכינה קד"א 100200 ₪ 30 0 שעות 26 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים בחוג לחשבונאות יח"ל 5- ומעלה ב 85 יח"ל או ציון 4- ומעלה ב 95 סטודנט עם ציון וכן רו"ח פטורים מהקורס. לא כולל מכינה. קורס מבוא לאשנב 120010 ₪ 45 0 שעות 39 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים בחוג לחשבונאות * רו"ח פטור/ה מהקורס יח"ל בגרות במתמטיקה פטור מהקורס 5- ומעלה ב 85 סטודנט עם ציון קורס אשנב למתמטיקה 120001 ₪ 60 0 שעות 52 סה"כ אקדמיות חובה לכל הסטודנטים בחוג לחשבונאות יסודות המערכת החשבונאית 200704 החיוב לפי מספר נ"ז ומשולם בשכר הלימוד השנתי בקמפוס לב, לוסטיג ומח"ר טל תבונה - מתקיים נלמד באופן מתוקשב במהלך סמסטר אלול יישומי מחשב בניהול 200730 בקמפוס לב מתקיים במהלך סמסטר אלול מבוא לניהול 210001 ₪ 750 חובה לכל הסטודנטים בחוג למנהל עסקים יח"ל בגרות במתמטיקה פטור מהקורס 5- ומעלה ב 85 סטודנט עם ציון מבוא למתמטיקה למנע"ס 120015 35

לסטודנט החדש סיווג רמה באנגלית ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמיר"ם או אמי"ר שיבוץ לרמה התחלתית קורסי יסוד באנגלית 70- מתחת ל טרום בסיסי א' ש"ש 8 70-84 טרום בסיסי ב' ש"ש 6 85-99 בסיסי ש"ש 6 100-119 מתקדמים א' ש"ש 4 120-133 מתקדמים ב' ש"ש 4 134-150 פטור - ציוני מבחן אמי"ר הושוו לציוני מבחן אמיר"ם 2020 החל מחודש מרץ סיווג רמה באנגלית לתואר ראשון כל סטודנט חדש, עם קבלתו ללימודים מסווג ומשובץ לרמה באנגלית. הרמה נקבעת על פי הציון בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או על פי ציון במבחן אמי"ר או ציון במבחן אמיר"ם. מבחני אמיר"ם מתבצעים על ידי המרכז הארצי לבחינות ו) ומתקיימים בכל הקמפוסים של המרכז ״והערכה (מאל האקדמי לב כחלק מהשירות לסטודנט. נהלי הרישום והתשלום לבחינה מופיעים באתר המרכז האקדמי לב: בחינות אמיר"ם. > תנאי קבלה > מועמדים בנוסף, מאל"ו מקיים מבחני אמיר"ם במרכזי בחינה שונים ברחבי הארץ. פירוט ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה: https://niteop.nite.org.il/#/net-registration/J,2 יש לגשת לבחינה עוד לפני תחילת הלימודים ולהציג למדור מידע ורישום את הציון. הציון יעודכן במערכת ויופיע במכתב הקבלה כך שהסטודנט יוכל לדעת מהי רמת האנגלית שאליה הוא משובץ. לפי החלטת המל"ג על כל סטודנט החייב בלימודי אנגלית להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית עד סוף השנה השנייה ללימודים האקדמיים. הקורסים והבחינות באנגלית מתקיימים בכל ימות השבוע גם בחוגים ובמסלולים שבהם הלימודים האקדמיים מתקיימים בימים מרוכזים. על הסטודנט להיערך לכך. על פי החלטת המל"ג, כל סטודנט שמתחיל את לימודיו החל משנת תשפ"ב חייב ללמוד שני קורסים אקדמיים עם נקודות זכות בשפה האנגלית לפי תוכנית הלימודים בחוג אפילו אם יש לסטודנט רמת פטור באנגלית. 36

לסטודנט החדש סטודנט אשר לא יגיש סיווג רמה עד תחילת הלימודים יסווג בטרום בסיסי א' לימודי הקורסים באנגלית אינם כלולים בשכר הלימוד וייגבה עבורם תשלום נוסף כללים נוספים מפורטים בתקנון הלימודים. תקנון לימודים > קבצים שימושיים > טפסים וקבצים > את התקנון ניתן למצוא באתר לב-נט חלה חובה על הסטודנט להכיר את הכללים ולפעול בהתאם עלות לימודי אנגלית משכר הלימוד המלא. לימודי אנגלית לתואר 15% עלות לימודי האנגלית ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' הינה ראשון ברמת מתקדמים ב' יהיו ללא חיוב כספי אך במידה וסטודנט יירשם בשנית, מכל סיבה שהיא, לקורס מתקדמים ב' משכר הלימוד המלא. לימודי אנגלית לתואר שני ברמת מתקדמים ב' הינם בתשלום. 15% יהיה עליו לשלם נקודות זכות והעלות תהיה בהתאם לחיוב נקודות זכות 2- בחוגים בהם מתקיים קורס אנגלית מקצועית הקורס מזכה ב בחוג האקדמי. 47 למידע נוסף על לב-נט ראה עמוד 37

לסטודנט החדש לוח זמנים אקדמי ד״ל תשפ״לשנה )2023-2024( שימו לב! בנוסף ללוח זה ז אקדמי״לו״קיים קובץ - שנמצא״עם הערות באתר לב-נט לעיונכם והינו חלק בלתי נפרד ז האקדמי״מהלו ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " " 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " " " " 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " " " 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " " 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " " " " 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " " " 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ) ( ) ( ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " " " " " 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " " " " " " " " 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ' ' ' ' -' ' - " ' ' ' - " ' ' ' ' ' ' - " ' ' ' ' ' ' - " - ' ' " - ' ' " - ' " - ' " ' - ' " - ' " - " - ' ' " - - ' ' " - - " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " 20/12/22 08/06/23 - . . למידע נוסף על לב-נט 47 ראה עמוד 38

" " " " " ' " " " " " " " " " ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 " " " " " " " ' " " " " " " " " " 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 " " " " " " " " " ' " " " " " " " " " 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 " " " ' " " " " " " " " " 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ' ' ' ' " " " " ' " " " " " " " " " 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 " " " " " ' " " " " " " " " " 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " " " " " " ' " " " " " " " " " ' 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 " " " " " " " " ' " " " " " " " " " 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' ' " " " ' " " " " " " " " " 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 " " " " ' " " " " " " " " " ' 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 " " " " " " ' " " " " " " " " " 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 " " " " " " " " ' " " " " " " " " " ' 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 ' ' ' ' ' " " ' " " " " " " " " " 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 " " " ' " " " " " " " " " ' 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' - - " ' ' ' ' ' ' - ' ' " - ' " ' - ' " -' " - ' " - ' ' " - - ' ' " - ' ' " ' -' ' - " - " - " - " - " ' ' ' 08/06/23 - . . 39

40

לימודי קודש 41

לימודי קודש תכניות לימודי הקודש הקיימות במרכז האקדמי לב שואפות לעצב דמות ייחודית של בני ובנות תורה. צוות רבנים ומחנכות עומדים לרשות הסטודנטים לייעוץ בנושאים שונים - שאלות בהלכה ובאמונה, הכוונה בלימודי קודש, בעיות אישיות ועוד. בית מדרש - קמפוס לב ראש בית המדרש: הרב אמנון חדרי גב' אסתר שפירא מזכירת בית המדרש 02-6751112 טלפון: midrash@jct.ac.il דוא"ל : 09:00-12:00 :' ימים א'-הקבלת קהל: בקמפוס לב ניתן ללמוד בתכנית המלאה המאפשרת לימודי קודש בבית המדרש בשעות הבוקר ולאחר מכן לימודים אקדמיים במגוון החוגים הקיימים בקמפוס. ישנן ארבע תוכניות לימוד בבית מדרש: תכנית לבוגרי הסדר וישיבות גבוהות - לימודי גמרא בעיון, מסלול חושן משפט, מסלול אבן העזר ואורח חיים תכנית העתודה האקדמית תכנית בוגרי צבא תכנית סמיכה לרבנות בנוסף לכך, קיימת תוכנית נווה המיועדת לסטודנטים בעלי רקע תורני קודם. הקבלה לתוכנית נעשית על פי קריטריונים הנקבעים ע"י המרכז האקדמי לב. תשלום לימודי קודש גובה החיוב לסטודנט קמפוס לב שהוא אזרח ישראלי לשנה. ₪ 2,500 הינו סטודנט זה זכאי למלגות בית המדרש לפי התכנית החדשה (ראה את הפרק על מימון שכ"ל). תשלום זה ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון, לפי טבלת פריסת התשלומים. עבור לימודי הקודש. ₪ 5,000 סטודנט תייר ישלם סטודנט שעשה עליה במהלך השנה עליו לעדכן את פרטיו במזכירות סטודנטים ובמדור חשבונות סטודנטים. הסטודנט יחויב בתוספת "תייר" עד לתאריך בו עדכן את המדורים הנ"ל. הפסקת הלימודים בבית המדרש של קמפוס לב סטודנט העוזב את המרכז האקדמי לב או עובר מקמפוס לב למכון נווה יחויב בחלק יחסי עבור לימודי בית המדרש באופן הבא: 20% אלול- 40% סמסטר א' - 40% סמסטר ב' - לדוגמא: סטודנט העוזב בסמסטר א' 60%X₪ 2500 = ₪1500 יחויב ב- סטודנט שעזב לאחר פרסום הזכאות למלגות, מלגת הקודש תהיה באופן יחסי לחיוב הנ"ל. מדרשה - קמפוס טל ראש המדרשה: הרב יהונתן אורן מזכירת המדרשה 02-6547210 טלפון : midrasha@jct.ac.il דוא"ל : 10:00-11:00 ימים א-דקבלת קהל: 11:00-12:00 א-דמענה טלפוני: 42

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=