המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

בקמפוס ביטול או החלפת מעונות ניתן להגיש בקשה לשינויים לאבות הבית או מנהל המעונות. סטודנט המצטרף למעונות עד חודש וחצי מתחילת סמסטר א' יחויב מתחילת שנה וסטודנט המצטרף לאחר מכן, יחויב בתשלום מתחילת החודש הלועזי בו הצטרף. סטודנט העובר חדר באמצע השנה יחויב בתשלום עבור כל חדר באופן יחסי למספר הימים בו שהה בכל חדר.שינוי חדר - שכירות המעונות היא לשנה שלמה. סטודנט העוזב את המעונות (עקב עזיבת לימודים, חתונה, מעבר למגורים עזיבה - במקום אחר וכדו'), יחויב על המעונות לפי טבלה זו: סיבה ומועד עזיבת המעונות חיוב לא אושר לסטודנט מגורים במעונות. יום ממועד הרישום 14 ביטול הרשמה ע"י הסטודנט בתוךאו יום לפני תחילת שנה"ל. 14 לפחותאו המקדמה עבור המגורים במעונות תוחזר. עתודאי שנקלט במעונות ולא אושר ע"י צה"ל יחויב בתשלום עד ליום שבו יזדכה על החדר. תלמיד שהופסקו לימודיו ע"י המרכז (עקב חוסר הצלחה בלימודים) יחויב בתשלום עד ליום שבו יזדכה על החדר. תלמיד שהפסיק את לימודיו במרכז תלמיד שהפסיק את מגוריו במעונות ו/או ביקש לבטל את או כתב ההרשאה למגורים במעונות במהלך תקופת ההתקשרות תלמיד שסולק מהמעונות (עקב בעיית משמעת)או יחויב בתשלום מלא עד סיום החוזה אלא אם כן יש ברשימת ההמתנה של מנהלת המעונות, סטודנט לאכלוס מידי, ובמקרה זה ישלם חודש וחצי מיום בו יזדכה על חדרו. סטודנט שמתחתן (בכפוף להצגת הזמנה) יחויב בתשלום של חודש וחצי נוספים מהיום בו יזדכה על חדרו. - 99

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=