המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

דיקאן הסטודנטים קרן אימפקט - לחיילים קרביים משוחררים הקרן מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו- לכל שנת לימודים מתחילת 5000$ אקונומי. גובה המלגה שנים). ההרשמה למלגה 4 הלימודים ועד סיומם (עד . המלגה 31.5- בכל שנה ונסגרת ב 1.3- פתוחה החל מה ניתנת לפני שנה א' או לפני שנה ב' האקדמית. סטודנט המקבל מלגה מקרן אימפקט, ישתלב בפעילות ש"ש כל שנה . ניתן 4 התנדבותית בקהילה בהיקף של לבצע את ההתנדבות במסגרת הקמפוס קרן הישג - לחיילים משוחררים שהוגדרו "חיילים בודדים" הקרן מיועדת לחיילים משוחררים שהוגדרו בצה"ל כ"חיילים בודדים". מלגת הישג תכלול מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון, וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום. לקבלת הנחיות על הגשת בקשה לקבלת המלגה על הסטודנט ליצור קשר ישירות עם הקרן ב"אגודה למען הרישום למלגה מתחיל 03-5445731 : בטלפון״החייל בסוף חודש מרץ ומסתיים בחודש יולי. www.heseg.com פרטים נוספים באתר: קרן גרוס - לחיילים משוחררים ובוגרות שירות לאומי מלגה זו היא חלק מתכנית סיוע למימוש תכניות קידום אזורי ומותנה ₪ 10,000 מצוקה. גובה הסיוע המירבי עומד על באורך ובהיקף השירות ובתוכנית בה הוא מסתייע. זכאים להגיש בקשה אך ורק חיילים משוחררים ובוגרי שנים מיום השחרור, אשר גרים 5 השירות הלאומי בתוך בשכונות שיקום או בעיירות פיתוח לפחות שלושה אחים צעירים מהם וכן חיילים משוחררים ממשפחות ברוכות ילדים הגרים בכל ישוב בארץ. ניתן לבקש מלגה זו גם דרך המועצות המקומיות. www.gruss.org.il פרטים נוספים באתר: מלגת משרד החינוך 4 משרד החינוך מעניק מלגות לסטודנטים במשך שנות לימודיהם לתואר. בשנים האחרונות נעזרו מאות סטודנטים מהמרכז האקדמי לב במלגה זו וזכו במלגות לשנה. ₪ 12,480 - 4,000 בסדר גודל של הגשת הבקשות דרך האתר של משרד החינוך: https://loans.education.gov.il / פר"ח בפרויקט חונכות (פר"ח) מתקיימים מפגשים של סטודנטים עם תלמידי בתי ספר יסודי על מנת להעשיר את עולמם, לחזק את ביטחונם העצמי ולסייע להם בתחום הלימודי. המפגשים נערכים פעמיים בשבוע, ש"ש). 4( שעתיים לכל מפגש ₪ 7000 : המלגה בגובה ההרשמה לתכנית פר"ח מתבצעת באתר פר"ח החל מחודש אוגוסט. מספר www.perach.org.il המקומות מוגבל וע"כ יש להקדים ולהירשם על מנת להגדיל את סיכויי הקבלה לפרויקט זה. עולים חדשים מנהל הסטודנטים מעניק מלגות שכר לימוד לתקופה של שנות לימוד לתואר ראשון (כולל שנת הלימודים 3 עד במכינה ועד שתי שנות לימוד לתואר שני). המלגה 88

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=