המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

דיקאן הסטודנטים מלגות חיצוניות המידע מופיע באופן כללי וניתן כשירות בלבד. לקבלת מידע מדויק ומעודכן יש לפנות ישירות לקרנות ולגורמים השונים. כל הסכומים המצויינים בחוברת זו ניתנים לשינוי ואינם סופיים. יש להתעדכן ישירות מול הגורם המממן. הקרן לעידוד השכלה גבוהה באזורי סיוע ובירושלים - /הטבה פריפריה של משרד 44 שנה ראשונה חינם (הטבה הביטחון) החל משנת תשע"ב ניתנת מלגת שכר לימוד לשנת הלימודים הראשונה לחיילים משוחררים ובוגרי השרות הלאומי/אזרחי אשר סיימו את שירותם החל מתאריך ואשר לומדים במרכז האקדמי לב. (כאשר 1.10.2010 הלימודים מתקיימים בעיר ירושלים). סטודנט אשר זכאי למלגה חייב לשלם את שכר הלימוד ישירות למרכז האקדמי לב לפי הכללים וכן לחתום על כתב התחייבות דיגיטלי באתר של "קרן להכוונת https://www.hachvana.mod.gov.il חיילים משוחררים" (באזור אישי). המלגה תועבר 3- לחשבון הפיקדון הצבאי האישי של הסטודנט עד כ חודשים אחרי סיום שנה א' ובהתאם לדיווח ולאישור של המרכז האקדמי לב שהסטודנט אכן לומד בשנה הרלוונטית. פרטים נוספים על תנאי קבלת מלגה זו מופיעים באתר ההכוונה לחיילים משוחררים בכתובת: http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/limudim/ limudim_keren.asp ממדים ללימודים הטבה חדשה המיועדת ללוחמים, חיילים בודדים ועולים חדשים, מאפשרת המשך מימון של שכר לימוד לשנה החל משנה ב'. mml@mod.gov.il לבירורים נוספים יש לפנות למייל עתודה אקדמית צה"ל מעניק מלגה למימון שכר הלימוד האקדמי לכל סטודנט שאושר ללמוד במסלולי העתודה השונים. לסטודנט במסלול העתודה ₪ 10,500- המלגה בגובה של כ שהתקבל ללימודי תואר ראשון במרכז האקדמי לב, בתחומי ההנדסה ובמדעי המחשב. .89 לפרטים נוספים בנוגע למלגות עתודאים - ראה עמוד גובה המלגות נקבע ע"י צה"ל בכל שנה. סטודנט בעתודה החרדית מקבל מימון שכר לימוד במכינה הקדם אקדמית. לפרטים ניתן לפנות למשרדי המכינה הקדם אקדמית 02-6751260 : בקמפוס לב בטלפון 87

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=